Inloggen
Laatste nieuws
Nieuws

Bruins komt Senaat tegemoet in kritiek op fraudewetgeving

Plaats een reactie

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is bereid een wetsvoorstel rond de bestrijding van zorgfraude aan te passen om tegemoet te komen aan bezwaren van de Eerste Kamer. De Senaat maakt zich zorgen over een verdere aantasting van het medisch beroepsgeheim en de positie van verzekerden.

De Tweede Kamer stemde ruim twee jaar geleden in met een gezamenlijke wijziging van onder andere de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet, die zorgverzekeraars meer ruimte moet geven om zorgfraude te bestrijden. De wijziging bepaalt namelijk dat verzekeraars in alle gevallen bij materiële controles van declaraties medische dossiers van verzekerden mogen inzien. Dat recht hebben ze al bij verzekerden met een naturapolis, maar nog niet in alle gevallen bij verzekerden met een restitutiepolis. Als een zorgaanbieder niet in een contract met een zorgverzekeraar een betaalovereenkomst heeft opgenomen (waardoor de verzekerde de zorgkosten dus daadwerkelijk zelf moet voorschieten), kan de verzekeraar die inzage nog niet als ultiem middel toepassen. 

Maar binnen de Eerste Kamer waren er de nodige vragen over de proportionaliteit van die gelijktrekking, ook gezien de onduidelijkheid over de omvang van zorgfraude, bleek deze zomer al. Kritische Senaatsfracties, waaronder GroenLinks, D66 en SP, zijn van mening dat het medisch beroepsgeheim zo verder wordt aangetast. Ook de PvdA, die destijds als coalitiepartij in de Tweede Kamer nog instemde met het wetsvoorstel, toonde zich in de Senaat kritisch. Volgens PvdA-senator Jopie Nooren zou het vertrouwen in zorgverzekeraars verder worden geschaad als zij een sterkere rol als fraudebestrijder krijgen. Nooren was een van de senatoren die ervoor pleitte om de inzage in medische dossiers door een meer onafhankelijke partij dan de medisch adviseur van een zorgverzekeraar te laten geschieden. 

In het debat met minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vroegen de Senaatsfracties van GroenLinks, D66 en SP om verzekerden in ieder geval vooraf om toestemming te vragen om hun medisch dossier in te zien bij materiële controles. De SP sprak nu van ‘paternalistische’ wetgeving. D66 vroeg zich af of Bruins wel genoeg alternatieven had overwogen om zorgfraude aan te pakken, aangezien veel fraude volgens de partij een gevolg is van ‘onwetendheid en niet van opzet’.  

VVD-senator en arts Jan Anthonie Bruijn kon zich niet in alle kritiek vinden. Hij wees erop dat zorgverzekeraars al twaalf jaar het recht hebben om als ultimum remedium medische dossiers in te zien bij materiële controle, en dat het nu ‘om het gelijktrekken van alle polissen’ gaat. ‘Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat hij zijn zorgaanbieder er minder door vertrouwt.’ Volgens hem is er ook geen sprake van een doorbreking van het medisch beroepsgeheim ‘aangezien het gaat om het doorgeven van informatie van iemand met een medisch beroepsgeheim (de zorgaanbieder, red.) naar iemand met een medisch beroepsgeheim (de medisch adviseur van een zorgverzekeraar, red.). 

Omdat minister Bruins zich alleen verzekerd zag van steun van VVD, CDA en PVV voor zijn plannen, koos hij eieren voor zijn geld. Hij zegde de Senaat toe dat hij zich wil beraden op vier onderdelen, en dus daarvoor met een novelle ter wijziging van het voorstel wil komen. Hij wil kijken of hij de onafhankelijke positie van medisch adviseurs beter kan borgen. Hij wil bezien of hij kan vastleggen dat inzage niet gebeurt onder verantwoordelijkheid van een dergelijk adviseur, maar daadwerkelijk alleen door zo'n adviseur.  

Ook wil hij kijken of verzekerden van wie het dossier wordt ingezien voor controle, daar zo snel mogelijk over worden geïnformeerd. In de Tweede Kamer werd al per amendement geregeld dat dit binnen drie maanden na inzage moet gebeuren. Toestemming vooraf vragen gaat Bruins ‘een stap te ver’, maar hij wil zich dus wel beraden op een kortere termijn achteraf. En als laatste wil hij kijken wat een verzekerde dan krijgt te horen: alleen dat zijn dossier is bekeken, of eventueel ook een onderbouwing daarbij.

Het wetsvoorstel wordt daarom uiterlijk zes maanden aangehouden. Bruins zal de Eerste Kamer nu eerst informeren over zijn novelleplannen.

 

Lees ook:

Nieuws Bruno Bruins
  • Ilse Kleijne

    Ilse Kleijne-Thoonsen is journalist bij Medisch Contact, met een focus op opleiding, loopbaan en arbeidsmarkt.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.