Inloggen
Federatienieuws
Suzanne Booij
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Vicieuze cirkel

Voorzitter LAD

Onlangs publiceerden we samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de uitkomsten van een onderzoek onder psychiaters in de ggz. Daaruit blijkt dat bijna drie op de tien psychiaters die nu in loondienst bij een ggz-instelling werken, overwegen dat in de toekomst als zelfstandige te gaan doen. Dat gegeven an sich is uiteraard geen reden tot paniek; we maken ons meer zorgen over de achterliggende redenen. Veel psychiaters overwegen namelijk een zzp-bestaan omdat ze een hoge regeldruk en te veel administratieve lasten ervaren. Daarnaast vinden ze dat ze onvoldoende worden betrokken bij het beleid van hun instelling. Door zich als zzp’er te laten inhuren, hebben ze geen last meer van alle ‘interne beslommeringen’ en krijgen ze meer regie over hun inzet, waardoor ze bijvoorbeeld zelf kunnen kiezen welke diensten ze draaien. Dat ze als zzp’er ook nog eens beter worden betaald, helpt bepaald niet om hen gemotiveerd als dienstverbander te behouden …

Laat ik één ding vooropstellen: als LAD hebben wij helemaal niets tegen zzp’ers. Iedere psychiater moet zelf kunnen kiezen in welke dienstbetrekking hij werkt. Maar als die keus wordt ingegeven uit onvrede over de werkomstandigheden, dan is dat geen goed teken en moeten we goed kijken wat we kunnen doen om psychiaters te behouden. Probleem van de huidige situatie is namelijk dat psychiaters in loondienst die ‘achterblijven’ door het vertrek van collega’s, te maken krijgen met een toenemende interne regel- en dienstendruk. Met als gevolg dat ze een stuk werkplezier verliezen en …. een interimbestaan overwegen. Een vicieuze cirkel dus, waardoor de arbeidsmarkt en daarmee de continuïteit van de geleverde zorg onder druk kan komen te staan.

Om het probleem te lijf te gaan, opperde staatssecretaris Blokhuis onlangs om diensten voortaan voor alle psychiaters (dus ook zzp’ers) verplicht te stellen. Op het eerste gezicht een logisch voorstel, maar het is een kortetermijnoplossing die eigenlijk alleen de symptomen bestrijdt. Het koppelen van diensten aan de registratie leidt tot een rare constructie; het draaien van diensten zegt generiek immers niets over de kwaliteit van een psychiater.

Wat kunnen we doen om psychiaters weer met plezier naar hun werk te laten gaan?

De hamvraag is wat we kunnen doen om psychiaters weer met plezier naar hun werk te laten gaan, zodat ze toekomen aan waar het om gaat: het leveren van goede geestelijke gezondheidszorg. In onze aanbevelingen doen we daar een aantal suggesties voor. Zo zijn we een groot voorstander van medische staven, zodat psychiaters regulier met hun raad van bestuur overleggen en invloed hebben op de bedrijfsvoering – net zoals dat nu al in ziekenhuizen gebeurt. Daarnaast moet het takenpakket van psychiaters beter worden afgebakend en moet de administratieve ondersteuning op orde zijn.

Binnenkort vindt een algemeen overleg in de Tweede Kamer plaats over de arbeidsmarktproblematiek in de ggz. Ik hoop dat de betrokken Kamerleden de uitkomsten van ons onderzoek lezen en met weloverwogen voorstellen komen. Op 23 mei starten daarnaast de onderhandelingen voor een nieuwe Cao GGZ. U zult begrijpen dat onze onderhandelaars de onderzoeksuitkomsten en -aanbevelingen meteen op tafel leggen. Ik ga ervan uit dat werkgevers onze signalen serieus nemen. Niet alleen omdat ze belang hebben bij meer werkplezier van hun werknemers, maar ook – en misschien wel vooral – omdat de zorg daar beter van wordt.

Suzanne Booij, voorzitter LAD

Federatienieuws 16/17 - 2019 (pdf)

Federatienieuws

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.