Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Federatienieuws
24 juni 2020 2 minuten leestijd
Federatienieuws

Verantwoordelijkheden behandelend arts en collega bij collegiaal consult

Veelgestelde vragen aan de KNMG Artseninfolijn

Plaats een reactie

Casus

‘Tijdens de dienst op de huisartsenpost zag ik (huisarts) een patiëntje van drie jaar. Omdat ik geen goede diagnose kon stellen, belde ik de dienstdoende kinderarts in het ziekenhuis voor advies. Nadat ik had verteld welke symptomen het patiëntje had, gaf hij aan welke diagnose naar zijn mening aan de orde was. Ik heb de behandeling vervolgens op basis daarvan ingezet. Maar mag ik eigenlijk wel overleggen met een collega in verband met het beroepsgeheim en ben ik verantwoordelijk als de kinderarts een verkeerd advies geeft? Of valt dat onder de verantwoordelijkheid van de kinderarts?’

Antwoord

Bij een collegiaal consult dragen beide artsen een verantwoordelijkheid. De behandelend arts is degene die verantwoordelijkheid draagt voor de behandeling aan de patiënt. De arts die geconsulteerd wordt, is verantwoordelijk voor de inhoud van het advies. Het beroepsgeheim staat collegiaal overleg doorgaans niet in de weg.

Collegiaal advies

Bij een collegiaal advies blijft de behandelend arts degene die de behandelingsovereenkomst met de patiënt heeft. Bij de uitvoering daarvan betrekt hij het advies van een collega. Die collega wordt geen medebehandelaar, hij neemt immers niet een deel van de behandeling over.

De behandelend arts is verantwoordelijk voor de behandeling aan de patiënt. Daarbij kan hij het advies van een collega betrekken. De behandelaar is verantwoordelijk om na te gaan of in de gegeven situatie volstaan kan worden met een (telefonisch) advies van een collega. Een dergelijk consult is per definitie beperkt omdat visueel persoonlijk onderzoek niet mogelijk is. Bovendien is het advies van de geconsulteerde college louter gebaseerd op informatie die de behandelend arts verstrekt. De behandelaar moet het advies dan ook kritisch wegen en interpreteren voordat hij het behandelbeleid daarop vaststelt.

Overwegingen daarbij kunnen zijn wat de ernst van de klachten is en wat de ernst van de gevolgen is bij een mogelijk onjuiste diagnose. Het is dus de expliciete verantwoordelijkheid van de behandelend arts om te beoordelen of volstaan kan worden met het advies van een collega. Volstaat dat niet, dan moet hij de patiënt insturen of een collega als medebehandelaar inschakelen. De behandelend arts noteert in het dossier aan welke arts hij advies heeft gevraagd, en zo nodig wat dat advies inhield.

De geconsulteerde collega is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advies. Hij moet zich realiseren dat hij het advies alleen op de verkregen informatie baseert. Daardoor is het advies per definitie beperkt en is terughoudendheid met betrekking tot het stellen van een diagnose nodig. De geconsulteerde arts moet zich realiseren dat het niet in alle gevallen verantwoord is om zonder eigen lichamelijk onderzoek advies te geven of een diagnose te stellen. Bij twijfel moet hij adviseren om de patiënt in te sturen voor nader onderzoek. 

Gegevensuitwisseling

Het beroepsgeheim geldt niet tussen artsen die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandelingsovereenkomst. Dat is geregeld in de wet (art. 7:457 lid 2 BW). Er mogen dan alleen gegevens worden uitgewisseld die nodig zijn voor de te verrichten werkzaamheden. De geconsulteerde arts kan worden beschouwd als ‘rechtstreeks betrokken hulpverlener’, de behandelend arts schendt dus het beroepsgeheim niet door met hem te overleggen voor zover hij alleen relevante informatie verstrekt. Het ligt overigens voor de hand dat de behandelend arts aan de (vertegenwoordiger van de) patiënt vertelt dat hij een collega zal raadplegen.


Vraag? KNMG Artseninfolijn

Bent u arts en lid van een van de federatiepartners van de KNMG, dan kunt u met vragen op medisch-ethisch en juridisch (gezondheidsrechtelijk) terrein kosteloos advies krijgen van de KNMG Artseninfolijn. Van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 440 4242.

Alle praktijkdilemma’s vindt u op knmg.nl/praktijkdilemma.


Download het federatienieuws 26 - 2020 (pdf)
Federatienieuws
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.