Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Uit de LHV-ledenraad

Plaats een reactie

Op dinsdag 10 februari was de ledenraad van de Landelijke Huisartsen Vereniging bijeengekomen. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren onder andere de financiering van de huisartsenzorg in 2016 en daarna, de nieuwe plannen van minister Schippers en mededinging en marktmacht.

Bekostiging huisartsenzorg

De veelzeggende uitkomsten van de LHV-peiling naar marktmacht van zorgverzekeraars zijn onderwerp van gesprek met de individuele zorgverzekeraars. Er lijkt een basis om gezamenlijk te onderzoeken hoe de contractering 2016 soepeler en in overleg kan verlopen, binnen de kaders van de wet.

Omdat de financiering vanaf dit jaar op een andere leest is geschoeid, is de LHV extra alert om de effecten te volgen. Per kwartaal zal in beeld worden gebracht wat de omzeteffecten zijn op praktijkniveau.

De LHV is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de financiering van de huisartsenzorg. Met VWS, Ineen, zorgverzekeraars en andere partijen wordt intensief overlegd over de financiering voor 2016 en daarna. Inzet is de inhoud van het huisartsenvak en de gewenste wijze van werken van de huisarts. Dat staat voorop. De bekostiging dient daarvan een afgeleide te zijn.

Alternatieve zorgplannen Schippers

In december kwam de voorgestelde wetswijziging van Artikel 13 (de vrije artsenkeuze) niet door de Eerste Kamer. Vorige week stuurde minister Schippers een brief naar de Tweede Kamer met haar alternatieve plannen voor de zorg, onder de noemer ‘Kwaliteit loont’. De minister zet vooral in op inkopen op kwaliteit en naturapolissen. De komende tijd zal ze meer duidelijkheid moeten geven over de exacte uitwerking van de plannen. De LHV analyseert de Kamerbrief en deelt haar reactie via de LHV-website met de achterban.

Mededinging en marktmacht

Verzekeraars mogen dan wettelijk gezien inkoopmacht hebben, maar dat betekent niet dat dit mag ontaarden in eenrichtingsverkeer. We hebben met de ledenraad afgesproken hier concreet mee aan de slag te gaan. De eerste vorderingen zijn geboekt. In december heeft de LHV bij de NZa de meest schrijnende voorbeelden anoniem voorgelegd ter beoordeling. De NZa heeft daarop toegezegd om met zorgverzekeraars te bespreken hoe de contractering beter kan verlopen.

In een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer heeft de LHV ervoor gepleit dat verzekeraars en huisartsen meerjarige en regionale afspraken kunnen maken. Minister Schippers zegt nu in haar nieuwe zorgplannen dat zij meerjarenafspraken mogelijk zal maken.

Een volgende stap in de goede richting is dat de Tweede Kamer, mede door de inbreng van de LHV, kort geleden een motie heeft aangenomen die het kabinet de opdracht geeft om te onderzoeken of de eerstelijnszorg een uitzonderingspositie kan krijgen in de Mededingingswet.

<b>Federatienieuws 8 - 2015</b>
Federatienieuws LHV
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.