Inloggen
Federatienieuws
voorzitterscolumn

Scherpe keuzes in de zorg zijn onontkoombaar

2 reacties

Meer en meer burgers met steeds complexere zorgvragen en een toename van chronische ziekten vergen samen meer, intensievere en vaak duurdere zorg. Daar tegenover staat een toenemende schaarste van mensen en middelen, die het zorgaanbod negatief beïnvloeden. We komen aan bij het moment dat de beschikbare capaciteit niet langer toereikend is om in de gehele zorgketen de continuïteit en kwaliteit van zorg te borgen. Dit vraagt om scherpe keuzes.

René Héman, voorzitter KNMG
René Héman, voorzitter KNMG

De zorg is per definitie een behoefte­gestuurd systeem. Zorgprofessionals acteren op de noden van burgers en patiënten. Dit is één van de drijfveren van de Westerse geneeskunde, maar heeft ook nadelen. Eén daarvan is dat de vraag naar zorg in principe oneindig is, terwijl de middelen voor de gezondheidszorg beperkt zijn. Die oneindige behoefte komt niet alleen doordat patiënten veeleisender worden, maar is ook het resultaat van het succes van de geneeskunde zelf. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en er komen steeds meer mogelijkheden om de zorg op individuele behoeften toe te snijden. We kunnen dus meer én onze zorg is gericht op verder behandelen. Het aanbod en de vraag worden groter, de middelen blijven gelijk. En daarbij is de realiteit dat gezondheidszorg steeds duurder wordt. We moeten ons, als samenleving, er meer van bewust worden dat er geen ongelimiteerd recht bestaat op alle mogelijke of gewenste zorg.

De komende decennia stijgt de vraag naar zorg sneller dan de groei van de economie en de beroepsbevolking kunnen bijbenen. Deze toenemende schaarste in de zorg was voor het Centrum voor Ethiek en Gezond­heid (CEG) aanleiding voor een verkenning van morele uitgangspunten bij de verdeling van de beschikbare zorgcapaciteit.1 Want wat zijn (on)rechtvaardige criteria in de besluitvorming over toewijzing van zorg? We kunnen ervoor kiezen om uitmuntende zorg aan een kleiner aantal patiënten te leveren of goede zorg aan een groot aantal patiënten. We kunnen kijken naar het belang van het individu of naar het grotere belang van de samenleving. Wat mag meewegen als het gaat om de vraag of we een behandeling wel of niet effectief of efficiënt vinden? En zo zijn er nog tal van afwegingen te benoemen. Afwegingen die altijd voor discussie vatbaar zijn, omdat er patiënten zijn die er baat bij hebben, maar ook die erdoor benadeeld worden. We ontkomen er niet aan om derge­lijke criteria vast te stellen. In tijden van schaarste is onze opdracht om te streven naar een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van onze zorgcapaciteit.

Naast de discussie over de toewijzing van zorg ontwikkelt zich ook de discussie over de besluitvorming: waar moet die plaats­vinden? Het nemen van toewijzingsbeslissingen van zorg op basis van medische criteria gebeurt wel in de zorg. Maar schaarse zorg verdelen is geen gemeengoed in de medische praktijk. Als we als dokters worden gedwongen om te besluiten om niet- of kwalitatief minder te behandelen dan we weten dat mogelijk is, ontstaat moral distress. We willen alles doen wat binnen onze macht ligt om een patiënt te helpen, maar er wordt ook van ons verwacht te kiezen. Daar ontkomen we niet aan. Het vraagt om moed en professionele richtlijnen om die keuzes te durven en te kunnen maken. De angst onder dokters voor het tuchtrecht kan op de loer liggen en in de weg staan bij het maken van die keuzes. Als dokters vaker ‘nee’ of ‘iets minder’ moeten zeggen tegen hun patiënten, moeten zij zich gesteund voelen door collega’s, politiek en samen­leving.

De vraag is of het verstandig is om besluitvorming geheel in handen van de politiek te leggen. Naar mijn idee moet de verantwoordelijkheid gezamenlijk worden gedragen door de overheid, onze beroepsgroep en burgers. Het gesprek is vorig jaar al op gang gebracht met de Zorg van Morgen.2 Maar tot echte keuzes komen we niet. Het is nodig dat we nu het gesprek voeren over de (on)houdbaarheid van de zorg. Want om de zorg toegankelijk en kwalitatief hoogwaardig te houden, aantrekkelijk te laten zijn om in te werken en om passende en gepassioneerde zorg te kunnen blijven leveren, is een maatschappelijke dialoog nodig. Een dialoog die leidt tot scherpe keuzes, prioriteren en professionele richtlijnen, die door iedereen worden geaccepteerd.

Voetnoten:

1: Code rood. Verkenning van morele uitgangspunten bij langdurige schaarste in de zorg | Signalement | CEG – Centrum voor Ethiek en Gezondheid

2: De zorg van morgen | Over ons | Zorginstituut Nederland

Federatienieuws KNMG
 • René Héman

  R.A.C.L. (René) Héman is voorzitter van artsenfederatie KNMG.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • G.K. Mitrasing

  Huisarts, Vogelvrij, Saint Lucia

  Scherpe keuzes? Dan moet je ook niet vrijblijvend oproepen tot scherpe keuzes en laten zien waar je staat. U mag kiezen: privaat zorgstelsel of publiek?
  Waarom zou een werknemer van een private zorgverzekeraar wel in staat zijn om binnen budget te bl...ijven en een ambtenaar en politicus van een ziekenfonds niet? Welke prikkel zit daarachter? Is er geen intrinsieke goedheid bij de ambtenaar en politicus voor de goede zaak?
  Een ziekenfonds, centraal met regionale verdeling, heeft geen buffer nodig. Komt allemaal uit de algemene pot. Dus geen overschotten terug te geven aan de verplicht verzekerden…., iedereen is via de belastingen domweg verzekerd van zorg van beter niveau en van meer volume dan nu; de prikkel om onder budget te blijven is immers weg! Verschil tussen private zorgverzekeraars zoals in Nederland en de ziekenfondsen zoals overal elders is juist die prikkel om onder budget te blijven. Dat verschil mogen private verzekeraars immers zelf houden.
  Dat de politiek het budget van private zorgverzekeraars bepaalt vindt Wouter Bos dan ook niet zo vreemd. En dat bij overschrijdingen van het toegestane budget diezelfde politiek de overschrijding dan terugvordert, na 3 jaar, bij de onderliggende private zorgaanbieders is dan ook volstrekt normaal. Verzekeren is overal ter wereld een open einde regeling, behalve in Nederland. Daar wordt de omzet van zorgverzekeraars bepaalt door de politiek. Budget is immers Omzet. Krankzinniger kan je het niet krijgen. Vreemd toch dat geen enkel ander land op deze aardbol dit hybride systeem heeft overgenomen. Wat zou er nou mis aan zijn? Wouter Bos weet echt het antwoord niet. Indien hij het wel zou weten volgt dat na zijn pensionering…..
  Nu de KNMG nog.. die kiest niet.. die poldert verder..

  [Reactie gewijzigd door Mitrasing op 25-05-2023 22:38]

 • A.F. Algra

  Commentator zorg en sociale zekerheid, oud bedrijfsarts, Rotterdam

  De voorzitter van de KNMG roept op tot een 'dialoog' over het maken van keuzes in de zorg. Want: 'tot echte keuzes komen we nu niet'. Eerder merkte hij op dat er 'scherpe keuzes' gemaakt moeten worden. Interessant.

  Maar welke scherpe keuzes stel...t de KNMG zelf voor om te maken ? Waaraan moet ik concreet denken ?

  Dat blijft in deze column onbenoemd. Dat is jammer, omdat ook de beroepsgroep/KNMG recent is door Menzis voorzitter Wouter Bos ( ja die) is uitgedaagd meer helderheid te verschaffen en klare wijn te schenken.

  Ik verwijs even naar een serie interviews van Bos bijvoorbeeld in de Volkskrant en eerder in Trouw.

  Bos is bijvoorbeeld voor minder concurrentie en meer regionale samenwerking - in de vorm van een regionale consortium. Met als gevolg dat bv ziekenhuizen en msb's minder leidend worden in afhandeling van de zorgvraag.

  Durft de KNMG daarover een helder standpunt in te nemen ? Gewoon even als concreet voorbeeld.

  interview Volkskrant - 25 april 2023
  https://www.volkskrant.nl/voorpagina/bij-zorgverzekeringen-geldt-steeds-meer-wie-biedt-de-laagste-premie-dat-is-nooit-de-bedoeling-geweest~b0ac5aaa/

  interview eerder in Trouw - 10 november 2022
  https://www.trouw.nl/zorg/de-nieuwe-zorgen-van-wouter-bos-hoe-een-crash-van-de-zorg-te-voorkomen~b4c965b4/

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.