Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
28 februari 2018 1 minuut leestijd
Federatienieuws

Reactie KNMG op wetsvoorstel uitbreiding herregistratie-eisen voor basisartsen met bij- en nascholing

Het ministerie van VWS heeft het voornemen (Wet BIG II) om de herregistratie-eis voor basisberoepen, waaronder de basisarts, op termijn uit te breiden met deskundigheidsbevorderende activiteiten. Doel daarvan is de kwaliteit van de beroepsuitoefening van onder andere basisartsen te helpen borgen. Daar hoort naast voldoende werkervaring ook voldoende kennis bij. De KNMG reageerde op het conceptwetsvoorstel hiervoor.

Op dit moment geldt dat een basisarts gemiddeld 8 uur per week in de individuele gezondheidszorg moet hebben gewerkt om zich te kunnen herregistreren in het BIG-register. Het conceptwetsvoorstel wil de herregistratie-eisen voor basisartsen uitbreiden met deskundigheidsbevorderende activiteiten (bij- en nascholing). De minister voor Medische Zorg gaat het veld – waaronder de KNMG – vragen om hiervoor een voorstel te ontwikkelen.

Deskundigheid

In het conceptwetsvoorstel geeft de minister aan waar het voorstel aan moet voldoen. Voor de basisregistratie wordt minimaal 100 uur deskundigheidsbevordering (DKB) in 5 jaar geëist. Het maximaal aantal uren mag niet hoger zijn dan de norm voor specialisten (200 uur). Verder is het uitgangspunt dat een activiteit relevantie moet hebben voor de beroepsuitoefening van het desbetreffende beroep en moet aansluiten op het beroepsprofiel.

Reactie KNMG

De KNMG kan zich vinden in de globale opzet van het wetsvoorstel en is bereid – onder de voorwaarde van financiering – een voorstel te doen voor invulling van de algemene eisen voor deskundigheidsbevordering en daarnaast accreditatienormen en een structuur te ontwikkelen waarbinnen de accreditatie van bij- en nascholing kan worden uitgevoerd. De KNMG pleit voor voldoende tijd om het voorstel te ontwerpen.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor de zomer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Overige onderwerpen

Naast bepalingen over deskundigheidsbevordering bevat het conceptwetsvoorstel ook andere onderwerpen, zoals een regeling van de orthopedagoog-generalist en de regieverpleegkundige als basisberoep, en een taakopdracht aan Zorginstituut Nederland bij de advisering aan de minister over nieuwe beroepen in de Wet BIG.

De KNMG heeft op deze onderwerpen ook gereageerd.

Meer informatie

Zie knmg.nl/big-register voor de KNMG-reactie en voor meer informatie over herregistratie basisartsen.

Federatienieuws 9 2018 (pdf)

Federatienieuws KNMG
Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.