Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
17 oktober 2018 3 minuten leestijd
Federatienieuws

‘Professionele creativiteit levert prachtige kwaliteitsinstrumenten op’

CGS-voorzitter licht nieuwe erkenningensystematiek toe

Plaats een reactie

Het CGS heeft drie kaderbesluiten gesmeed tot één integraal Kaderbesluit CGS. Het CGS heeft dit ontwerpbesluit nu voor advies aan diverse partijen voorgelegd. Als de minister het besluit uiteindelijk goedkeurt, treedt het op 1 januari 2020 in werking. Belangrijke aanpassing: een verbeterde erkenningensystematiek voor de opleiding tot geneeskundig specialist. CGS-voorzitter Fedde Scheele licht toe.

Femke Spijkers
Femke Spijkers

Dit is geen ‘ivoren-toren-regeling’, hè?

‘Integendeel. We hebben als CGS nog nooit zo intensief gespard met allerlei betrokkenen als voor deze nieuwe erkenningsregeling. Dit is regelgeving door dokters, voor dokters. En dat moet ook. We willen niet iets bouwen dat buiten de werkelijkheid staat.’

Wat spreekt u aan in de nieuwe erkenningssystematiek?

‘Het meer decentraal plaatsen van toezicht en uitgaan van vertrouwen. Toezicht moet niet alleen top-down plaatsvinden. Daarmee kun je de intrinsieke motivatie om kwaliteit te leveren namelijk zomaar om zeep helpen. Het is belangrijk om mensen die de opleiding verzorgen ook zélf te laten onderzoeken wat goed gaat en wat beter moet.’

Hoe kom je daar als opleiding achter?

‘Je interne kwaliteitscyclus moet deugen. Op veel plekken is dat al prima voor elkaar. Voor hen is kwaliteitszorg een natuurlijk proces geworden. Op andere plekken is er nog werk aan de winkel. Richtlijnen voor zo’n kwaliteitscyclus staan in de visiedocumenten zoals KOERS, GEAR en Scherpbier, die vanuit het veld zelf zijn ontstaan.’

Hoe blijft er dan van buitenaf zicht op de kwaliteit?

‘De exacte invulling van het toezicht op afstand is aan de RGS, die de regelgeving van het CGS uitvoert. Het gaat erom dat je als opleidingsorganisatie of opleiding aan de externe toezichthouder kunt laten zien dat je verbeterpunten opmerkt en die vervolgens omzet in daadwerkelijke verbeteringen. Bijvoorbeeld met rapportages uit het kwaliteitssysteem.’

Saskia Peerdeman (neurochirurg Amsterdam UMC, locatie VUmc)

‘Een grotere verantwoordelijkheid bij de opleiders voor de kwaliteit van de opleiding binnen een instelling juich ik als opleider zeer toe.’

De erkenning is straks voor onbepaalde tijd, in plaats van verlenging om de vijf jaar. Gaan de vijfjaarlijkse opleidingsvisitaties er ook aan?

‘Nee, die houden we erin, maar anders. We maken straks verschil tussen visitaties en evaluatiebezoeken. Tijdens evaluatiebezoeken van de RGS moeten de gesprekken juist niet over details of indicatoren gaan, wel over het proces van kwaliteitszorg en de visie op kwaliteit. De bal ligt veel meer in het veld. Dat is wennen voor iedereen, ook voor de toezichthouder. Ik ga ervan uit dat de RGS met enig vertrouwen naar het veld zal kijken en dicht op de huid gaat zitten als er aanleiding toe is.’

Sommigen vinden dat de regelgeving te weinig kaders biedt.

‘Dat verschilt per individu. De één vindt kaders beklemmend, de ander wil precies horen wat hij moet doen. Wij neigen naar ‘niet te strak’, want dan verstik je de professionele creativiteit. Die creativiteit levert namelijk prachtige kwaliteitsinstrumenten op; door geen enkele regel voorgeschreven, zelf bedacht en vaak werken ze geweldig.

Zo nemen we in mijn regio elkaar de maat met een jaarlijkse bijeenkomst voor het gynaecologiecluster, een initiatief van collega Maas Jan Heineman. Tijdens die bijeenkomst hebben de aiossen de leiding. En geloof me, die zijn niet voor de poes. Alles wat volgens hen beter kan, komt open en bloot op tafel. Nou, dan doe je echt wel je best om te voorkomen dat je er gekleurd op komt te staan.’

Marielle Jambroes (arts M&G UMCU)

‘Veel van wat we voor de sociale geneeskunde hebben ontwikkeld met het project KOERS sluit aan op deze nieuwe systematiek. Mooie stimulans om de kwaliteitsvisie op de opleidingen verder door te voeren.’

Bent u niet bang dat iedere opleiding het wiel gaat uitvinden?

‘Zelf een passend kwaliteitssysteem ontwikkelen, naar je eigen ideeën, levert veel op: dan komt de ziel er in, de sterk verankerde wil om het zo goed mogelijk te doen. En wie dat systeem niet zelf kan of wil ontwikkelen, kan goede formats kopiëren van een ander. Ook prima.’

Hoe krijg je het als opleiding voor elkaar dat iedereen dezelfde blik op kwaliteit heeft?

‘Dat betekent dat je met elkaar in gesprek moet. Dat gebeurt natuurlijk al op allerlei terreinen, want autonoom werkende dokters zijn we allang niet meer. Kwaliteitszorg, ook voor de opleiding, is een gezamenlijke verantwoordelijkheid die in ieders haarvaten moet gaan zitten.’

Overgangsregeling

Het ontwerpbesluit van het CGS ligt nu ter inzage. Veldpartijen hebben drie maanden de tijd om hierover advies uit te brengen. Het CGS bestudeert deze adviezen, past de regelgeving daar waar mogelijk op aan en stuurt de definitieve versie voor goedkeuring naar de minister. De regelgeving gaat dan op 1 januari 2020 in. Voor opleidingsorganisaties en opleidingsprofessionals die vanaf 2020 hun erkenning moeten verlengen geldt een overgangsregeling.

Kijk voor meer informatie op knmg.nl/cgs.

federatienieuws 42 - 2018 (pdf)

Federatienieuws KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.