Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Federatienieuws
18 maart 2020 2 minuten leestijd
Federatienieuws

Position paper Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld

Plaats een reactie

De Vaste Kamercommissie van VWS zou op 19 maart a.s. een algemeen overleg houden met minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming over de Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Vanwege de coronapandemie is dit overleg opgeschort; de KNMG heeft een position paper gestuurd om een aantal punten onder de aandacht te brengen. De KNMG, die spreekt namens de artsencoalitie vindt het belangrijk dat het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld op de agenda blijft terugkomen. Het grote aantal kinderen en volwassenen dat jaarlijks in Nederland slachtoffer is van geweld is schrijnend.

Vanuit de artsencoalitie maken wij ons grote zorgen dat de (jeugd)zorgketen overbelast is. Wij zijn blij met initiatieven gericht op preventie om te voorkomen dat kinderen in de zorg-keten terechtkomen, zoals de toezegging van de minister op 6 februari jl. om 2,5 miljoen extra subsidie voor het project Kansrijke Start vrij te maken.

Daarom heeft KNMG de volgende punten onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer:

1. Meer inzet op preventie: stimuleer gemeenten om programma VoorZorg in te kopen

Het is voor artsen duidelijk dat de zorgketen nog onvoldoende functioneert. Het voorkómen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld behoort tot de prioriteiten van artsen, maar een arts moet er wel op kunnen vertrouwen dat een melding niet vastloopt in de zorgketen. Behalve inzetten op de zorgketen zelf, is het essentieel om te voorkomen dat mensen in deze zorgketen terechtkomen. Daarvoor is inzet op preventie cruciaal. Gemeenten hebben een preventieprogramma dat is in te kopen, genaamd ‘VoorZorg’, ‘gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen’. Dit is effectief gebleken, maar gemeenten zijn niet altijd in staat om dit in te kopen en/of prioriteit aan te geven.

2. Regelen financieringsstructuur ggz

De aanwezigheid van externe (ggz)-expertise bij een casusoverleg is vaak cruciaal om een situatie goed te kunnen beoordelen. Momenteel is de financiering voor deze expertise niet geregeld, waardoor externe expertise voor een casusoverleg vaak niet kan worden georganiseerd. Indien het niet een eigen cliënt betreft is er geen geld om expertise vanuit de ggz, verslavingszorg of de somatische zorg in te roepen. De verantwoordelijkheid ligt nu bij de betreffende arts of hij/zij onbezoldigd aan het overleg deelneemt of niet. Dit moet worden opgelost. 


Wat is de artsencoalitie?

De artsencoalitie is een samenwerking tussen verschillende artsenorganisaties in de aanpak tegen kindermishandeling en huiselijk geweld en bestaat uit vertegenwoordigers van Jeugdartsen Nederland (AJN), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse Vereniging Spoedeisen Hulp Artsen (NVSHA), de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Vereniging Vertrouwens Artsen en huiselijk geweld (VVAK) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). AJN en VVAK vallen onder de koepel KAMG.

De Artsenfederatie KNMG heeft sinds 2002 een meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Sinds 2012 is het gebruik van deze meldcode verplicht voor artsen. De meldcode geldt als een verplicht handelingsprotocol voor artsen om (vermoedelijke) slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld zo vroeg mogelijk te identificeren en veiligheid voor hen te bewerkstelligen.


Meer informatie over het volgen van het algemeen overleg vindt u tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A05419

Download het federatienieuws (PDF)
Federatienieuws KNMG ggz
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.