Inloggen
Federatienieuws
voorzitterscolumn

Levenskwaliteit en gezondheid van burgers moet voorop staan

Plaats een reactie

Onlangs las ik een artikel in het NRC waarin dierenarts Jan van der Zee haarfijn uitlegt hoe het stikstofprobleem dat ons nu zo bezighoudt, is ontstaan. Alles is het gevolg van politieke (onjuiste) keuzes, die con­sequent door de opeenvolgende kabinetten in de afgelopen 40 jaar zijn gemaakt.

De omarming van de vrije markt heeft daar geleid tot schaalvergroting en innovatie van de bedrijfsvoering. Dit moest leiden tot een concurrerende kostprijs middels een verhoogde productie. Het werd grotendeels betaald door Europese subsidies en dus door de Europese burgers.

Als ik dan kijk naar de ontwikkeling in de gezondheidszorg in de afgelopen periode, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er veel parallellen zijn. Ook in de zorg zien we sinds de stelselherziening in 2006 schaalvergroting en innovatie voornamelijk gericht op curatieve zorg. Niemand heeft behoefte aan groot­schalige hervorming van ons zorgstelsel, maar het huidige stelsel heeft tijdens de covidpandemie laten zien dat er in de zorg wel behoefte is aan nood­zakelijke veranderingen. Zeker als we de uit­dagingen van de komende 20 jaar bekijken zoals: vergrijzing, toename zorgvraag, afname van de beroepsbevolking. Om er maar een paar te noemen…

Medische zorg draagt nu slechts 11 procent bij aan de gezondheid van burgers

De noodzakelijke evolutie van onze zorg moet leiden tot een focus op gezondheid, functioneren en participeren van burgers en daarmee het voorkómen van zorg voorop te stellen. Meer nadruk leggen op preventie en care in plaats van cure. Ik heb het al eerder in mijn columns genoemd, maar als je ziet dat de medische zorg voor slechts 11 procent een bijdrage levert aan gezondheid, dan moeten we breder gaan kijken. De fysieke omgeving, leefstijl, sociale en biologische factoren leveren maar liefst 67 procent bij aan gezondheid (bron: Determinants of Health Visualized).

Health in All Policies (HIAP) kan ons helpen om gezondheid van de burger voorop te stellen in alle beleidsterreinen. Elk nieuw beleid moet getoetst worden op zijn effect op gezondheid van de bevolking. Betrokken ministeries moeten hierin samen optrekken (zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Wetenschap, Onderwijs & Cultuur en Wetenschap). Maar ook andere partijen als gemeenten, werkgevers- en werk­nemersorganisaties, woningbouwverenigingen; alle partijen die werken aan een gezonde publieke ruimte.

Niet voor niets dat ook de Wereldgezond­heidsorganisatie (WHO) de HIAP-aanpak promoot om het gezondheidsbeleid concreet te maken en over beleidsterreinen en -niveaus heen te tillen.

In lijn met wat Van der Zee constateert, zie ik dat gezondheid en levenskwaliteit van de burgers in het verleden telkens onvoldoende aanleiding zijn geweest om vanuit de overheid tot ingrijpen over te gaan. Ik pleit ervoor om levenskwaliteit en gezondheid van burgers nu écht eens voorop te stellen in alles wat we doen.

KNMG
  • René Héman

    R.A.C.L. (René) Héman is voorzitter van artsenfederatie KNMG.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.