Inloggen
Federatienieuws
Anneloes Rube
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Leren van het tuchtrecht

1 reactie

Vijfenvijftig digitale steunbetuigingen en zelfs ansichtkaarten bereikten onlangs ons vakblad Medisch Contact. Artsen ondersteunden hiermee een huisarts die volgens een in het blad gepubliceerde tuchtzaak een waarschuwing kreeg omdat ze te weinig regie zou hebben genomen. Een uitspraak die tot veel ongeloof binnen de beroepsgroep leidde en weer eens goed liet zien welke emoties het tuchtrecht losmaakt bij artsen.

De KNMG roert zich sinds jaar en dag in de discussies rondom het tuchtrecht. Zo spraken we ons vorig jaar stevig uit tegen de openbaarmaking van berispingen en geldboetes. Niet voor niets: deze publicatie zal voortaan niet meer standaard plaatsvinden en bij een eventuele publicatie komt meer contextinformatie. Maar hiermee zijn we er nog niet. Steeds vaker bereiken ons namelijk signalen dat artsen flink gebukt gaan onder het tuchtrecht. En dan heb ik het niet alleen over artsen die een maatregel opgelegd hebben gekregen, ook de procedure op zich zorgt voor veel stress. In sommige gevallen is het zelfs zo erg dat artsen besluiten te stoppen met werken. Niet wenselijk als je het mij vraagt! Iemand die z’n beroep mag uitoefenen maar door een tuchtprocedure besluit te stoppen, dat is doodzonde.

Maar ook is het de vraag of het doel van het tuchtrecht wordt bereikt wanneer de procedure als belastend wordt ervaren. Dat doel is immers het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Natuurlijk richt het tuchtrecht zich aan de ene kant erop om disfunctionerende beroepsbeoefenaren te corrigeren en soms zelfs van de beroepsuitoefening uit te sluiten. Maar het tuchtrecht heeft ook een preventieve functie. Nare ervaringen rond een procedure kunnen dit leereffect belemmeren en dan is het leed dat zowel de patiënt en diens naasten als de arts ervaren in zo’n procedure alsnog voor niets.

Wat is hieraan te doen? Een op handen zijnde wetswijziging van het tuchtrecht brengt hopelijk enige verbetering. Voorzitters van de tuchtcolleges krijgen bijvoorbeeld de mogelijkheid om klachten waarvan onmiddellijk duidelijk is dat zij eenvoudig kunnen worden afgehandeld, zelf af te doen. Maar er is meer nodig om het tuchtrecht goed tot zijn recht te laten komen als kwaliteitsinstrument.

Er is meer nodig om het tuchtrecht goed tot zijn recht te laten komen als kwaliteitsinstrument

Ik heb daar zelf ideeën over, zeker nu ik in de avonduren werk aan een proefschrift over het tuchtrecht in de gezondheidszorg. Maar als ik iets heb geleerd van mijn werk bij de KNMG en mijn gesprekken met artsen, dan is het dat je pas echt kunt ingaan op wat er speelt als je in gesprek gaat met de mensen die er elke dag mee te maken hebben. Daarom organiseerde de KNMG eind januari een werkconferentie over het medisch tuchtrecht. Met deelnemers vanuit onze federatiepartners, de patiëntenfederatie, de tuchtcolleges, de inspectie en het ministerie bespraken we hoe we meer van het tuchtrecht kunnen leren. Als individueel betrokken arts en als beroepsgroep. Deelnemers waren het erover eens dat het systematisch analyseren van tuchtuitspraken zeer behulpzaam zou zijn, evenals bijvoorbeeld het op een begrijpelijke(re) manier verwoorden van tuchtrechtelijke oordelen. Dit werken we de komende tijd nader uit. We zijn er nog niet, maar de bijeenkomt is een mooie stap op weg naar beter – voor patiënt én arts.

Anneloes Rube, gezondheidsjurist bij de KNMG

Deze column is geschreven op persoonlijke titel

Reageren kan op knmg.nl/columns

Federatienieuws 06 - 2019

Federatienieuws
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • Rose Marie Doppegieter

  zelfstandig juridisch adviseur , Velp

  Leren van klachten en tuchtuitspraken is een win-winsituatie voor klagers én artsen. Want veel klagers vermelden als reden in hun klacht dat ze willen dat de arts ervan leert.
  Iedere casus heeft zijn eigen context, maar vaak valt er ook van te lere...n. Als het niet lukt een klacht te bemiddelen via de klachtenfunctionaris en er een oordeel wordt gevraagd van de klachtencommissie, maakt de commissie altijd tijd vrij voor een (laagdrempelige!) hoorzitting. Vaak komen klagers en ‘aangeklaagden’ hier dichter tot elkaar. In iedere klachtuitspraak nemen de klachtencommissies waar ik lid van ben een of meer (pragmatische) aanbeveling(en) op, waarmee ‘aangeklaagden’ iets ter lering in handen te krijgen.
  De raad van bestuur stelt dat op prijs. In de reactie op de uitspraak van de klachtencommissie aan de klager geeft de rvb aan wát er in het ziekenhuis met de aanbevelingen wordt gedaan. Met de medische staf en kwaliteit&veiligheid worden de aanbevelingen omgezet in goed werkbare regels.
  Het zou mooi zijn als uitspraken op klachten beter leesbaar, herkenbaar en meer pragmatisch zijn. De aanleiding van een klacht is ook altijd een pragmatische context. Ook al maken advocaten het helaas nogal eens tot een complex juridisch ‘gevecht’. Om daadwerkelijk iets met een uitspraak te kunnen doen, moet deze ‘vertaald’ kúnnen worden. Klagers en ook de aangesproken artsen zijn hiermee geholpen. Zij die verantwoordelijk zijn voor het formuleren van uitspraken, moeten zich dat aantrekken.
  Maar óók de instelling/praktijk waar de aangesproken arts werkzaam is, kan de aangesproken collega maar ook de daar werkzame hulpverleners én klagers helpen, door (samen) te leren van de klacht. Dus door de uitspraak en de aanbevelingen te benutten voor kwaliteit, veiligheid en preventie. Hier is voor de praktijk nog zeker winst te behalen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.