Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Kindermishandeling, praat erover!

Plaats een reactie

De jeugdgezondheidszorg (JGZ) ziet bijna alle kinderen en ouders gedurende langere tijd en op meerdere momenten. De jeugdarts werkt op de consultatiebureaus, neemt vrijwel altijd een plaats in in de Centra voor Jeugd en Gezin en andere zorgnetwerken, zoals de zorg adviesteams (ZAT’s) bij scholen. Op meerdere momenten vindt zo screening en monitoring plaats van diverse aspecten van ontwikkeling van het kind. Signalering en de daaruit voortvloeiende risico-inschatting zijn ook kerntaken van de JGZ. De JGZ speelt door het hoge bereik en het brede longitudinale zicht op de ontwikkeling van het kind een belangrijke rol bij het voorkómen van kindermishandeling of bij het ingrijpen om erger te voorkomen.

Voor de signalering van kindermishandeling maakt de jeugdarts gebruik van het gesprek met de ouder, de observatie van het kind, het duiden van eventuele klachten van het kind, de interactie van ouder met het kind en aanvullende informatie van ketenpartners. Op sommige plaatsen wordt gebruikgemaakt van instrumenten, zoals Stevig ouderschap.2 Het gaat uiteindelijk om een secure afweging van risicofactoren en beschermende factoren en goede afstemming met ouders en ketenpartners. De JGZ signaleert niet alleen zorgelijke gezinssituaties, maar heeft ook als taak de opvoedingscompetenties van ouders te versterken en de draagkracht van het gezin te ondersteunen. De samenwerking van de jeugdarts met de jeugdverpleegkundige, die ook bij ouders op huisbezoek kan gaan, is daarbij essentieel.

De JGZ werkt hierbij op basis van de richtlijn ‘Secundaire preventie kindermishandeling voor de JGZ’ (2010), waarin ook de stappen van de KNMG-meldcode zijn opgenomen.3

Begeleider/zorg coördinator

Als de JGZ-medewerker overtuigd is van ernstige opvoedingsproblemen of kinder-mishandeling, wordt advies gevraagd aan of gemeld bij het AMK. Als hierna besloten wordt dat de JGZ het gezin zal begeleiden, stelt de medewerker samen met de aandachtsfunctionaris kindermishandeling, die in vrijwel elk JGZ-organisatie werkzaam is, samen met de ouders, een zorgplan op voor de begeleiding van het gezin. De JGZ spreekt duidelijk met derden af wie welke initiatieven neemt en kan het gezin in contact brengen met andere hulpverleners. De JGZ kan ook zelf de rol van zorgcoördinator op zich nemen.

Juist omdat de JGZ zo’n groot deel van de kinderen ziet, is afstemming van ketenpartners met de JGZ zeer relevant. Informatie delen en krachten bundelen in de preventie en aanpak van kindermishandeling, zorgt voor een veiliger omgeving voor het kind!


Volgende week is de week van kinderen Veilig.1 Op welke wijze draagt de jeugdarts bij aan de veiligheid van kinderen als het gaat om kindermishandeling?

1. weekvankinderenveilig.nl/

2. jeugdinterventies.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/Stevig-Ouderschap

3. ncj.nl/bibliotheek/richtlijnen/details/28/jgz-richtlijn-secundaire-preventie-kindermishandeling

Federatienieuws 46-2013
Federatienieuws kindermishandeling jeugdgezondheidszorg bevolkingsonderzoek
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.