Inloggen
Federatienieuws
1 minuut leestijd
Federatienieuws

Hoe zichtbaar is de jeugdarts?

Plaats een reactie

Op 23 november vindt de algemene ledenvergadering en wetenschappelijke vergadering van Artsen Jeugdgezondheidszorg (AJN) plaats in congrescentrum De Reehorst in Ede. Het thema van deze dag is de positie van de jeugdarts in het veranderende werkveld.

Het gaat over het algemeen goed met de Nederlandse jeugd. Er zijn goede basisvoorzieningen aanwezig om jongeren in hun gezondheid en ontwikkeling te stimuleren, ouders te ondersteunen bij de opvoeding en problemen te voorkomen of aan te pakken. Toch vallen jongeren in de hulpverlening soms tussen wal en schip. Er zou meer gedaan moeten worden om vroegtijdig problemen te signaleren en de verschillende instanties beter te laten samenwerken. Via Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt beoogd de tekortkomingen in de samenwerking tussen de partners in het jeugdbeleid te ondervangen. Met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten wordt het CJG het voorportaal van de (gemeentelijke) jeugdzorg. Daarnaast zijn er ontwikkelingen als Passend Onderwijs, de Wet Werken naar Vermogen en de overgang van een deel van de AWBZ naar de WMO. Deze ontwikkelingen vereisen andere competenties van de jeugdarts. Zo wordt verwacht dat jeugdartsen digitaal bereikbaar zijn en slim gebruikmaken van nieuwe (sociale) media. Ook wordt veel gesproken over ‘ruimte voor de professional’, die juist wordt ingeperkt door werken volgens strakke protocollen en administratieve werkdruk. Jeugdartsen adviseren lokale en regionale overheden en maken deel uit van samenwerkingsverbanden met de eerste- en tweedelijnszorg. Daarnaast adviseren ze peuterspeelzalen en scholen over gezondheidsbeleid en -activiteiten. De jeugdarts vervult dus veel verschillende rollen in verschillende samenwerkingsverbanden, zowel met betrekking tot individugerichte als groepsgerichte preventie. Deze rollen creëren echter een spanningsveld. De vraag is hoe jeugd- en overheidsbeleid zich verhoudt tot de autonomie van de jeugdarts en welke rol de jeugdarts speelt in de keten van advisering, van lokaal niveau tot en met overheidsniveau. Het is de bedoeling op deze dag te reflecteren op de geschetste ontwikkelingen en te discussiëren over de vraag: hoe zichtbaar zijn wij als jeugdartsen en hoe zichtbaar willen wij zijn?

 

Meer informatie over het programma vindt u op www.artsenjgz.nl in de agenda van november.

Federatienieuws jeugdgezondheidszorg
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.