Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Federatienieuws
30 november 2011 3 minuten leestijd
Federatienieuws

Hoe lang moet ik medische dossiers van (overleden) patiënten bewaren?

Plaats een reactie


Praktijkdilemma

Rubriek over veelgestelde vragen aan de KNMG ArtseninfolijnCASUS Huisarts: ‘Ik verhuis binnenkort naar een nieuw praktijkpand. Een goed moment om mijn medisch archief te schonen. Wat is de bewaartermijn voor medische dossiers? Geldt deze ook voor dossiers van overledenen?’

Antwoord

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht een arts het dossier, of daarin opgenomen gegevens, gedurende 15 jaar te bewaren. De bewaartermijn begint per gegeven te lopen vanaf het moment waarop dat gegeven is ‘vervaardigd’, dat wil zeggen een gegeven is opgenomen in het dossier. Na verloop van 15 jaar moet de arts deze gegevens vernietigen. Deze bewaartermijn en vernietigingsplicht gelden ook voor dossiers van overleden patiënten.

De KNMG heeft ernstige bezwaren geuit tegen deze relatief korte bewaartermijn vanwege de nadelige gevolgen voor de patiëntenzorg en onderzoek op termijn. Daarom adviseert de KNMG artsen met elkaar samenhangende gegevens als één gegeven te zien, zodat voor dit alles een bewaartermijn van
15 jaar geldt.

De KNMG roept artsen meer in het algemeen op voorlopig geen medische dossiers te vernietigen. Eerst dient een maatschappelijke en politieke discussie plaats te vinden, resulterend in wetgeving met een toekomstbestendige bewaartermijn.

Achtergrond

Volgens de WGBO bedraagt de wettelijke bewaartermijn 15 jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’. Deze toevoeging slaat op de situatie dat een arts alleen in staat is goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen. Deze toevoeging laat volgens de KNMG ruimte de bewaartermijn in geval van een langdurige of terugkerende behandeling op te rekken tot 15 jaar voor alle gegevens met betrekking tot een en dezelfde behandeling. Aldus blijft de ziektegeschiedenis volledig, zonder dat de arts de gegevens met betrekking tot handelingen van 15 jaar en ouder al moet gaan vernietigen. Aldus kan de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg in geval van een langdurige ziekte ook op termijn worden gewaarborgd.

Bij erfelijke aandoeningen kan langer bewaren van belang zijn voor de familie. In dat geval maakt de arts over het bewaren (liefst schriftelijke) afspraken met de patiënt.

De bewaartermijn van medische dossiers van overleden patiënten begint te lopen vanaf de laatste wijziging in het dossier aangaande de behandeling of het overlijden.

Bij minderjarigen begint de bewaartermijn altijd te lopen bij het bereiken van de meerderjarigheidsgrens (18 jaar). Patiëntgegevens dienen voor hen dus bewaard te blijven tot het 34ste levensjaar. Dit is alleen anders bij voortijdig overlijden. Dat geldt 15 jaar na datum overlijden.

Als een wettelijk voorschrift een andere bewaartermijn noemt, moet die worden aangehouden. Keuringsgegevens mogen bijvoorbeeld alleen bewaard worden zolang dat noodzakelijk is voor het doel van de keuring. Vaak zal dit aanzienlijk korter zijn dan 15 jaar. En het Besluit patiëntendossier BOPZ hanteert een bewaartermijn van 5 jaar na beëindiging van de behandeling.

Ook de bedrijfsgezondheidszorg kent enkele uitzonderingen. Zo begint de bewaartermijn te lopen vanaf het einde van de arbeidsrelatie.

Voor verplichte medische keuringen in het kader van blootstelling aan gevaarlijke stoffen geldt bijvoorbeeld de bewaartermijn 40 jaar te rekenen vanaf einde blootstelling.

Meer informatie over de bewaartermijn is ook te vinden in de KNMG ‘Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens’ (2010). Te raadplegen op onze website www.knmg.nl/publicaties/medischegegevens (hoofdstuk 1.9).Vraag? KNMG Artseninfolijn

De KNMG Artseninfolijn adviseert artsen over juridische, medisch-ethische en loopbaanvragen. Voor KNMG-leden is dit een gratis service.

Kijk op www.knmg.nl/faq voor veelgestelde vragen, of bel naar 030 2823 322. U kunt ook mailen naar: artseninfolijn@fed.knmg.nl.


Federatienieuws KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.