Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht
14 februari 2020 2 minuten leestijd
Federatienieuws

Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Plaats een reactie

Weet u wanneer u gegevens moet of mag verstrekken, en wanneer dat juist helemaal niet mag? De KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens beschrijft de regels voor het verzamelen, opslaan, uitwisselen of gebruiken van medische gegevens. Deze richtlijn is nu aangepast aan de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd), de Wet verplichte ggz (Wvggz) en recente wijzigingen in de Wgbo.

Nieuw is dat artsen op grond van de Wvggz soms gegevens moeten en in bepaalde situaties mogen verstrekken. Ook moeten behandelende (huis)artsen in bepaalde gevallen overleggen met een geneesheer-directeur en mogen zij met toestemming van de patiënt dan ook gegevens verstrekken. Op grond van de Wzd moet de onafhankelijk arts die voor onvrijwillige opname een medische verklaring afgeeft, van tevoren overleggen met de zorgaanbieder die de cliënt zorg verleent of, als die ontbreekt, met de huisarts van de patiënt. Deze en andere nieuwe regels als gevolg van de Wvggz en Wzd zijn opgenomen in de herziene KNMG-Richtlijn Omgaan met medische gegevens.

Nieuw inzagerecht nabestaanden

Ook nieuwe regels voor uitwisseling van medische gegevens en de rechten van de patiënt om zijn eigen medische gegevens in te zien en te vernietigen, worden uitgebreid behandeld in de herziene richtlijn. Sinds de wijziging van de Wgbo per 1 januari 2020 zijn de regels voor het verstrekken van gegevens van overleden patiënten gewijzigd. Aan nabestaanden mag nu inzage in of een afschrift van gegevens uit het dossier van een overleden patiënt worden verstrekt

1. als de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;

2. als op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;

3. op grond van een zwaarwegend belang van ‘een ieder’;

4. als het gaat om de ouders of voogd van een over­leden kind jonger dan 16 jaar.

KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact vervalt

Tenslotte vervalt de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact als aparte uitgave. De handvatten voor het omgaan met medische gegevens bij onlinecontact tussen artsen, patiënten en collega’s zijn voortaan onderdeel van de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens. Het addendum dat bij deze richtlijn hoorde, is nu beschikbaar als opzichzelfstaande handreiking: de KNMG-handreiking Artsen en Social media.

Meer informatie en de geraadpleegde bronnen vindt u op knmg.nl/omgaan-met-medische-gegevens

Download het federatienieuws (PDF)
Federatienieuws KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.