Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Federatienieuws
25 maart 2020 2 minuten leestijd
praktijkdilemma

Heeft een patiënt recht op een kopie van zijn medisch dossier?

Veelgestelde vragen aan de KNMG Artseninfolijn

Plaats een reactie

Casus

Een patiënt heeft mijn assistente gebeld met de vraag of hij zijn medisch dossier mag inzien en daarvan ook een kopie mag hebben. Omdat het dossier ook correspondentie met collega-behandelaars bevat, heb ik twijfels. Moet ik inzage en een kopie toestaan?

Advies

Ja, u bent verplicht om uw patiënt inzage te geven in zijn medisch dossier en eventueel een kopie te verstrekken. Elke patiënt heeft daar recht op. Deze rechten gelden ook voor de schriftelijke informatie van andere (behandelend) artsen die in het dossier zit, zoals verwijs- en ontslagbrieven. Belangrijk is dat de privacy van anderen waarover in het dossier informatie is opgenomen niet geschonden mag worden.

Toelichting

De wet is er duidelijk over: patiënten hebben recht op inzage en afschrift van hun medisch dossier. De privacy van anderen mag daardoor niet in het gedrang komen. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als een familielid van de patiënt u in vertrouwen informatie heeft gegeven.

Als een patiënt u om een kopie van zijn medisch dossier vraagt, bent u verplicht om dat te geven. De wet schrijft voor dat u dit ‘onverwijld’ en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek moet verstrekken. Het verstrekken van de kopie moet kosteloos geschieden, dus mag u daarvoor in beginsel geen vergoeding berekenen. Alleen als een patiënt regelmatig een inzageverzoek doet, of om meer dan één kopie verzoekt, mag u hier een redelijke vergoeding voor vragen. U doet er verstandig aan om deze vergoeding in de privacyverklaring op uw website op te nemen onder het kopje ‘uw rechten’. Als een verzoek ongegrond of buitensporig is, mag u het verzoek weigeren (artikel 15, lid 3 sub b) of daarvoor ook een redelijke vergoeding vragen (artikel 15, lid 3 sub a).

Uw persoonlijke werkaantekeningen behoren niet tot het medisch dossier en vallen dus buiten het inzagerecht van de patiënt. Onder ‘persoonlijke werkaantekeningen’ wordt verstaan: notities die niet bedoeld zijn voor andere ogen dan die van de hulpverlener zelf, zoals geheugensteuntjes bij de voorlopige gedachtevorming.

Het inzagerecht en het recht op afschrift gaan na het overlijden van de patiënt niet over op de nabestaanden. Nabestaanden hebben alleen in uitzonderlijke situaties recht op informatie uit het medisch dossier. 


Vraag? KNMG Artseninfolijn

Bent u arts en lid van een van de federatiepartners van de KNMG, dan kunt u met vragen op medisch-ethisch en juridisch (gezondheidsrechtelijk) terrein kosteloos advies krijgen van de KNMG Artseninfolijn. Van maandag t/m vrijdag tussen 9.30 en 16.00 uur telefonisch bereikbaar via 088 440 4242. Alle praktijkdilemma’s vindt u op knmg.nl/praktijkdilemma.


Download het federatienieuws (PDF)

Federatienieuws KNMG artseninfolijn
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.