Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek beschikbaar

1 reactie

De betekenis van het schriftelijk euthanasieverzoek wordt verduidelijkt in een onlangs verschenen handreiking van de ministers van Volksgezondheid en Veiligheid & Justitie. Naast een versie voor patiënten is er een versie voor artsen en andere zorgprofessionals.

De handreiking schriftelijk euthanasieverzoek geeft patiënten en artsen inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden rond het opstellen en gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek. Met de handreiking willen de ministers een einde maken aan de maatschappelijke onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij onder andere dementie. Artsen kunnen patiënten en familie met vragen hierover wijzen op de hier geboden uitleg. De handreiking is opgesteld door een ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, waar ook de KNMG deel van uitmaakte.

Euthanasieverzoek geen kluisdocument

In een schriftelijk euthanasieverzoek schrijft de patiënt op onder welke omstandigheden hij euthanasie zou willen. Dat is belangrijk als de patiënt zo ernstig ziek zou worden dat hij zelf niet meer in staat is om zijn euthanasieverzoek met de arts te bespreken. Een schriftelijk euthanasieverzoek vervangt dan een mondeling verzoek om euthanasie. Maar het is geen kluisdocument: de KNMG raadt aan om een gesprek over de laatste levensfase en de rol van een schriftelijk euthanasieverzoek tijdig te initiëren. Dit geeft de beste kans op een open en eerlijk gesprek over wensen, verwachtingen over en weer en het aangeven van eventuele professionele grenzen en daarnaast voorkomt het misverstanden.

Geen garantie, wel belangrijk

Er kunnen redenen zijn waarom een arts een euthanasieverzoek niet inwilligt ondanks zo’n schriftelijk verzoek. Zo kan een arts, als niet duidelijk is of de patiënt ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, de wettelijke toetsingscriteria voor euthanasie niet goed toetsen. Ook zullen artsen geen euthanasie uitvoeren als de patiënt in woorden en gedrag duidelijk maakt dat hij geen euthanasie (meer) wil. Is een patiënt zo dementerend dat hij zijn wil niet goed kenbaar kan maken, dan zal de wilsverklaring vooral een richtsnoer zijn om levensverlengende behandelingen te staken of niet te starten.

Een schriftelijk euthanasieverzoek is dus geen garantie voor euthanasie, maar wel een belangrijk document. Want het geeft de naasten en de arts houvast en richting bij de keuze voor de zorgverlening als de patiënt hier zelf niet meer over kan communiceren. Mocht euthanasie niet kunnen gebeuren, dan mag de arts uit het schriftelijke euthanasieverzoek wel afleiden dat de patiënt in ieder geval in de beschreven omstandigheden geen levensverlengende behandelingen meer wil.


• Beide versies van de handreiking schriftelijk euthanasieverzoek vindt u op schriftelijkeuthanasieverzoek.nl (website van de Rijksoverheid).

• Voor de patiëntenversie kunt u ook verwijzen naar Thuisarts.nl

• Webdossier wilsverklaring

Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde

Federatienieuws KNMG euthanasie
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • C.M.A.M. de Vries-Ekkers

    Scenarts, MUNSTERGELEEN Nederland

    Patienten blijken liberaler te denken dan hun arts als het om euthanasie bij dementie gast. De uitroep " dokter , aks ik mijn kinderen niet meer ken en in de luier zitt, dan wil ik een spuitje "kent elke behandelaar.Deze handreiking maakt de patien...t en zijn familie duidelijk dat het niet zo eenvoudig ligt.
    Voor de arts die moeite heeft bij euthanasie bij dementie omdat hij niet precies weet wat de Wet Toetsing Levensbeëindiging hem toestaat, is er ook duidelijkheid. Zeker als nog de Code Of Pratice van de Toetsingscommissies er naast gelegd wordt, ben je uitstekend geïnformeerd. De kloof tussen het idee van de patient en de bereidheid van de arts kan nu kleiner worden. Beter nog, hij is nu overbrugbaar ! Het zou interessant zijn te onderzoeken welke andere redenen euthanasie bij dementie voor artsen moeilijk maakt nu de wet zo goed is uitgelegd.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.