FMS-voorzitter Marcel Daniëls: ‘We staan voor een enorme opgave’ | medischcontact

Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

naar overzicht
09 mei 2018 2 minuten leestijd
Federatienieuws

FMS-voorzitter Marcel Daniëls: ‘We staan voor een enorme opgave’

Plaats een reactie

Het onderhandelingsresultaat voor het nieuwe hoofdlijnenakkoord 2018 is op 26 april door minister Bruins voor Medische Zorg bekendgemaakt. De inzet van het akkoord is om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Met het akkoord wordt de groei van de uitgaven aan medisch-specialistische zorg afgeremd naar uiteindelijk 0 procent in 2022.

Marcel Daniëls, algemeen voorzitter Federatie Medisch Specialisten: ‘Het kabinet heeft het besluit genomen dat de kosten van de medisch-specialistische zorg bijna niet mogen groeien. Daar kunnen we van alles van vinden, maar de reden dat we aan tafel zitten voor het hoofdlijnenakkoord is dat we vanuit onze professie bewaken dat de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg voor de patiënt wordt geborgd.’ Het akkoord is het resultaat van de onderhandelingen tussen het ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, de Zelfstandige Klinieken Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Patiëntenfederatie Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.

Borging kwaliteit

Hoewel de zorgvraag alleen maar toeneemt staat in het akkoord dat in 2022 de kosten niet zullen groeien. Daniëls: ‘We tekenen voor dit akkoord omdat we deze noodzakelijke transitie willen vormgeven vanuit het streven naar kwaliteit van zorg voor de patiënt. Wij weten vanuit de spreekkamer wat daarvoor nodig is. We realiseren ons dat we allemaal voor een enorme opgave staan. Dit zal niet van vandaag op morgen geregeld zijn. Maar die inbreng willen we leveren om voor Nederland te waarborgen wat nodig is: ook op de lange termijn goede zorg tegen aanvaardbare kosten.’

Hoe zwaar de opgaaf ook wordt, we zien ook mogelijkheden

Mogelijkheden

Hoe zwaar de opgaaf ook wordt, de medisch specialisten zien ook de mogelijkheden. Daniëls: ‘We hebben afspraken gemaakt over het behoud van de SKMS-gelden en over vermindering van de administratieve lasten. Ook komt er meer aandacht voor gezond en veilig werken en vermindering van de werkdruk. Daarnaast wordt er meer ingezet op e-health. We zijn tevreden met de afspraak om de campagne “Betere zorg begint met een goed gesprek” verder voort te zetten.’

De Federatie Medisch Specialisten heeft in haar visiedocument de ambitie uitgesproken om in 2025 de beste, meest doelmatige en efficiënte zorg ter wereld te leveren. De belangrijkste pijlers uit deze visie zijn terug te vinden in het nieuwe hoofdlijnenakkoord. Zorg op de juiste plek vraagt om een focus op netwerkgeneeskunde. Daniëls: ‘Met netwerkgeneeskunde wordt de zorg dichtbij en rondom de patiënt georganiseerd. De kennis en kunde van de medisch specialist kan in dat netwerk ook buiten het ziekenhuis geleverd worden.’

De Federatie Medisch Specialisten zal het akkoord met een positief advies aan haar leden voorleggen.

Federatienieuws 19 - 2018

Federatienieuws FMS
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.