‘De focus ligt op voortgang en verbetering’ | medischcontact

Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

naar overzicht
31 oktober 2018 3 minuten leestijd
Federatienieuws

‘De focus ligt op voortgang en verbetering’

Start van Plenaire Commissie Instellingsvisitaties RGS

Plaats een reactie

Minder vinkjes en meer vertrouwen. Dat is de kern van de Instellingsvisitaties RGS. Een belangrijke rol daarin is weggelegd voor de nieuw opgerichte Plenaire Commissie Instellingsvisitaties RGS. Voorzitter Henk Sluiter: ‘Het gaat niet om controleren, maar om verbeteren.’

Bij elkaar in de keuken kijken en ontdekken waar je nog kunt verbeteren. Dat sprak internist-nefroloog Henk Sluiter, werkzaam in het Deventer Ziekenhuis, altijd al aan. ‘Ik heb aan de wieg gestaan van de kwaliteitsvisitatie van de dialyse-afdelingen. Het was destijds nog heel ongebruikelijk voor dokters om, samen met verpleegkundigen, op die manier aan kwaliteitsverbetering te werken. Maar zo is mijn betrokkenheid bij visiteren begonnen.’ Later werd Sluiter opleider interne geneeskunde en kreeg hij ook te maken met opleidingsvisitaties. ‘Voor de STZ-ziekenhuizen heb ik meegewerkt aan het ontwikkelen en de invoering van de multidisciplinaire visitatiesystematiek.’

Opleidingsoverstijgend

Met die ervaring trad hij toe tot de expertgroep die de RGS enkele jaren geleden in het leven riep voor de implementatie van Instellingsvisitaties RGS (voorheen het ‘verticaal visiteren’). ‘Bij deze nieuwe manier om toezicht te houden op de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen worden alle opleidingsoverstijgende zaken in een instelling in één keer getoetst’, vertelt Sluiter. ‘Van de kwaliteitscycli van de individuele opleidingen en het interne kwaliteitssysteem voor de opleidingsoverstijgende taken tot hoe de centrale opleidingscommissie functioneert en welke afspraken er zijn gemaakt in de governance code om de kwaliteit te borgen.’

Voortgang

De Plenaire Commissie Instellingsvisitaties RGS (PCI) waar Sluiter voorzitter van is, speelt een belangrijke adviserende rol bij de beoordeling. ‘De geest van de nieuwe systematiek is gestoeld op vertrouwen en niet zozeer op controle’, legt Sluiter uit. ‘Dat betekent dat een instelling aan de visitatoren laat zien dat de kwaliteit en infrastructuur van de opleidingen op peil zijn. De RGS ziet toe of de regels worden nageleefd, maar wil ook graag een indruk van de continue verbetercyclus ter plekke. De focus ligt op voortgang en verbetering.’

Adviserende rol

Daar komt de PCI om de hoek kijken: in deze multidisciplinaire club van 124 instellingsvisitatoren zitten medisch specialisten en aiossen, maar ook leden van de raad van bestuur van instellingen, onderwijskundigen en leerhuismanagers. Uit dit reservoir van visitatoren worden de visitatiecommissies voor instellingsvisitaties samengesteld. Sluiter: ‘De PCI zorgt dat die allemaal met dezelfde blik naar zaken kijken, weten wat te bevragen en hoe de antwoorden te interpreteren.’ Vervolgens voorziet de PCI elk visitatierapport van een voorlopig advies en rapporteert aan de RGS. ‘Die neemt dan het uiteindelijke besluit om een certificering te geven. Deze werkwijze wordt waarschijnlijk ook opgenomen in het nieuwe erkenningensysteem van het CGS.’

Sluiter verwacht dat de nieuwe manier van visiteren een kwaliteitsverbetering brengt, maar ook papierwerk gaat schelen. ‘Het is in het begin wat meer werk omdat je bijvoorbeeld de governance code moet opstellen en je afspraken moet maken. Maar vervolgens hoeven opleidingsoverstijgende zaken niet meer bij elke visitatie van een individuele vervolgopleiding opnieuw besproken en bewezen te worden. Dat scheelt veel tijd, administratielast en dubbel werk. Ook zijn er minder reglementen nodig waarin je op detailniveau van alles moet overleggen aan de RGS.’

Evaluatiebezoek

Heeft een instelling eenmaal een certificering, dan vindt er ook niet meer elke vijf jaar opnieuw een visitatie plaats. ‘Wel legt de RGS evaluatiebezoeken af. De invulling van deze bezoeken krijgt nog een precieze vorm. Evenals de frequentie: dat kan na vijf jaar zijn, maar voor een specifiek aandachtspunt ook bijvoorbeeld na twee jaar zijn. De gedachte daarachter is wat mij zo aanspreekt in de nieuwe systematiek: als een instelling het goed geregeld heeft en duidelijke interne afspraken heeft, dan kan de RGS ook het vertrouwen geven dat verbeterpunten worden opgepakt en opgelost. En dat is uiteindelijk de bedoeling van een visitatie.’

download het federatienieuws 44 -2018 (pdf)

Federatienieuws KNMG
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.