Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Belangrijke wijzigingen vanwege nieuw Kaderbesluit CGS

Plaats een reactie

Het Kaderbesluit CGS van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG trad op 1 januari in werking. In het nieuwe kaderbesluit staan de eisen voor alle geneeskundige vervolgopleidingen, de registratie- en herregistratie-eisen en de vernieuwde systematiek voor het erkennen van opleidingsorganisaties en (instituuts)opleiders.

Wijzigingen

Het nieuwe kaderbesluit is ontstaan uit de samenvoeging van de drie kaderbesluiten CHVG, CCMS en CSG en het Besluit herregistratie geneeskundig specialisten. Deze vier besluiten zijn per 1 januari vervallen. Met de samenvoeging zijn veel bepalingen herzien; de belangrijkste wijzigingen zetten we hier kort op een rij.

Opleidingen

In het nieuwe kaderbesluit zijn veel termen opnieuw gedefinieerd, geschrapt of toegevoegd. In het competentieprofiel voor de opleidingen is het competentiegebied ‘organisatie’ veranderd in ‘leiderschap’. De nominale duur van alle opleidingen staat voortaan in het kaderbesluit en het kaderbesluit verwijst vaker naar de landelijke opleidingsplannen, bijvoorbeeld voor de toetsinstrumenten in de opleidingen.

Erkenning

Om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren en te borgen, hebben de opleidingsorganisaties, (instituuts)opleiders en hoofden een grotere verantwoordelijkheid gekregen. De wetenschappelijke verenigingen en aiossen hebben een bredere rol bij de monitoring van de kwaliteit van de opleidingen. De eisen voor erkenning als (instituuts)opleider of opleidingsorganisatie zijn herzien. Zo is het hebben van een sluitende kwaliteitscyclus een van de eisen geworden voor erkenning door de RGS. De verplichtingen voor erkenning uit de oude kaderbesluiten zijn verplaatst naar aparte kwaliteitskaders. Die kwaliteitskaders hebben een soortgelijke status als de landelijke opleidingsplannen.

Ook nieuw is dat de erkenning voortaan voor onbepaalde tijd is. Een opleidingsorganisatie moet elke twee jaar de uitkomst van de eigen kwaliteitscyclus aan de RGS rapporteren.

Toezicht

Het toezicht door de RGS is vanaf januari gesplitst in regulier en intensief toezicht. Het reguliere toezicht is monitorend en adviserend van karakter. Als de RGS aanleiding heeft om te escaleren naar intensief toezicht, is haar rol controlerend en sanctionerend. De RGS brengt tijdens het reguliere toezicht elke vijf jaar een evaluatiebezoek aan de opleidingsorganisatie. Dit bezoek is dan gericht op het functioneren van de kwaliteitscyclus. Het zwaardere instrument visitatie, waarbij specifiek getoetst wordt op de eisen, wordt alleen ingezet voor een nieuwe erkenning en tijdens intensief toezicht. De RGS werkt de nieuwe systematiek in nadere richtlijnen uit.

Herregistratie en herintreding

Voor herregistratie bij gelijkgestelde werkzaamheden van minstens acht uur per week volstaat voortaan acht uur per week werken in het eigen specialisme, in combinatie met de acht uur gelijkgestelde werkzaamheden.

Daarnaast zijn de mogelijkheden voor een individueel scholingsprogramma voor herregistratie of herintreding versoepeld.

Voor huisartsen gelden enkele bijzondere wijzigingen voor herregistratie. Op de website van LHV (lhv.nl) is hierover meer informatie te vinden.

Website

Op de website van de KNMG staat op de pagina’s over CGS en RGS de volledige tekst van het nieuwe kaderbesluit en meer informatie, zoals korte uitleg in videoberichten, Q&A’s en stroomschema’s. Om het Kaderbesluit CGS toegankelijker te maken, bereidt het CGS een samenvatting van het kaderbesluit voor met links naar de volledige tekst.

Voor vragen kunt u terecht bij Mike Rozijn, secretaris CGS, via cgs@fed.knmg.nl

Download het federatienieuws (PDF)
Federatienieuws KNMG CGS
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.