Arts berispt om euthanasie bij vergevorderde dementie | medischcontact

Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

naar overzicht
09 augustus 2018 2 minuten leestijd
Federatienieuws

Arts berispt om euthanasie bij vergevorderde dementie

1 reactie

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG) heeft een arts berispt voor het uitvoeren van euthanasie bij een wilsonbekwame patiënte met gevorderde dementie. Het RTG oordeelde dat de schriftelijke wilsverklaring niet eenduidig was en de arts had moeten proberen om de levensbeëindiging vooraf te bespreken met patiënte.

De uitspraak kwam na een klacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), naar aanleiding van een eerder oordeel van de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie (RTE) dat de euthanasie op onderdelen niet zorgvuldig was geweest.

Schriftelijke wilsverklaring niet eenduidig

De situatie betrof een wilsonbekwame patiënte, die uitzichtloos en ondraaglijk leed en bij wie geen behandelopties waren. De arts heeft op basis van een eerdere schriftelijke wilsverklaring van patiënte euthanasie toegepast. Het RTG oordeelt dat deze schriftelijke wilsver­klaring onduidelijk en niet eenduidig was. Er stond in dat patiënte niet naar een verpleeghuis wilde, maar ook stond er dat patiënte zelf het moment van euthanasie wilde kiezen. De patiënte heeft echter nooit expliciet om uitvoering gevraagd. ‘Gelet op de onomkeerbaarheid van levensbeëindiging en de ethische aspecten die verbonden zijn aan het bewust beëindigen van het leven van een medemens, moet een schriftelijke euthanasieverklaring om deze te kunnen gebruiken niet voor meer uitleg vatbaar te zijn. Er is in beginsel geen ruimte voor interpretatie ervan’, aldus het RTG.

Bespreken van de uitvoering van de levensbeëindiging

Voorafgaand aan de euthanasie heeft de arts een slaapmiddel toegevoegd aan de koffie van patiënte om haar in slaap te brengen. Dit was tevoren besproken met de echtgenoot en de dochter van patiënte, maar niet met patiënte zelf. Patiënte wist ook niet van de uitvoering van de euthanasie. Volgens het RTG had de aangeklaagde arts moeten proberen om (passend bij het bevattingsvermogen van patiënte) met haar te bespreken dat euthanasie zou worden toegepast en dat daarbij eerst een slaapmiddel in de koffie zou worden gedaan. Misschien zou dit dan tot gevolg hebben gehad dat patiënte dat dan niet zou willen, maar het recht om over het eigen leven te beschikken raakt een demente patiënte volgens het RTG in beginsel niet kwijt.

De volledige uitspraak is op tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/actueel te lezen. Er kan nog hoger beroep worden ingesteld bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Dit betekent dat de uitspraak nog niet onherroepelijk is. De KNMG gaat daarom inhoudelijk niet in op deze zaak.

Project euthanasie bij dementie

Euthanasie in de verschillende fases van dementie is zowel onder artsen als in de samenleving onderwerp van debat. Om deze reden is de KNMG in 2018 een project begonnen waarin een visie wordt ontwikkeld op euthanasie in de verschillende fases van dementie. Dit gezamenlijke project van de KNMG en haar federatiepartners is onder andere bedoeld om artsen meer houvast te bieden bij hun besluitvorming in deze complexe materie. Onderdeel van dit project is een uitgebreide consultering van de achterban van de KNMG.

Federatienieuws KNMG euthanasie
Dit artikel delen
Op dit artikel reageren inloggen

Reacties

  • Peter van Rijn, huisarts n.p., Rheden 15-08-2018 23:38

    "Interessant is de passage van de uitspraak waarin gesteld wordt dat een demente patiënt het recht om over het leven te beschikken niet kwijt raakt. Dit betekent dat , ondanks het bestaan van een schriftelijke wilsverklaring ,de arts altijd op het moment van de voorgenomen uitvoering van de euthanasie met de patiënt moet bespreken dat euthanasie zal worden toegepast [ al of niet na het toedienen van een slaapmiddel ,zoals in dit geval , of het toepassen van andere dwangmethoden]. Er zijn dan 3 mogelijke uitkomsten : 1. Patiënt is wilsbekwaam en stemt in volle vrijheid in met het toepassen van deze procedure. 2.Patiënt is wilsbekwaam en stemt in volle vrijheid niet in met de procedure. 3.Patiënt is niet wilsbekwaam en kan dus niet in volle vrijheid over diens lot beschikken .De procedure gaat dan niet door ."

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.