Inloggen
Federatienieuws
2 minuten leestijd
Federatienieuws

Actuele ontwikkelingen herregistratie basisartsen

Plaats een reactie

De KNMG attendeert basisartsen op drie ontwikkelingen over de herregistratie van basisartsen:

  1. afschaffing van de tweejaarsregel en de internetconsultatie daarover
  2. de herregistratie van basisartsen die na de coronadispensatie weer van start is gegaan en
  3. basisartsen die met de zogenoemde tweejaarsregel te maken hebben, kunnen het beste wachten met hun herregistratie-aanvraag.

Afschaffing tweejaarsregel

Op dit moment geldt de regel dat als je als basisarts je werkzaamheden twee jaar of langer aaneengesloten hebt onderbroken, het BIG-register de gewerkte uren vóór de onderbreking, niet meetelt bij het bepalen van het recht op herregistratie. Dit is de zogenaamde tweejaarsregel, ook wel tweejaar-werkonderbrekingseis genoemd.

De KNMG is blij met het voornemen van VWS om de tweejaarsregel nog dit jaar af te schaffen. De afschaffing is goed nieuws omdat bijvoorbeeld langdurig zieke artsen, die willen en kunnen re-integreren, zo weer in de zorg aan de slag kunnen. De KNMG reageerde dan ook positief op deze wijziging tijdens de internetconsultatie. Lees meer over de tweejaarsregel en de reactie van de KNMG op de internet­consultatie. Ook publiceerde het BIG-register nieuwe informatie over de start van de voorbereidingen op het schrappen van de tweejaarsregel.

NB. Voor geneeskundig specialisten geldt een iets andere werkonderbrekingsregel bij herregistratie, vastgesteld door het College Geneeskundige Specialismen. Ook daarvoor is het voornemen die regel af te schaffen.

Herregistratieplicht

Wij herinneren basisartsen er bij dezen aan dat de herregistratieverplichting Wet BIG is hervat. In verband met de coronacrisis was de herregistratieverplichting tijdelijk uitgesteld. BIG-geregistreerde zorgverleners voor wie dit uitstel van toepassing was, moeten zich uiterlijk vóór 1 januari 2023 herregistreren meldde het BIG-register eerder dit jaar. Het uitstel van de herregistratieverplichting is van toepassing op basisartsen van wie de inschrijving in het BIG-register tussen 17 maart 2020 en 1 januari 2023 verloopt. Meer informatie hierover vind je op Herregistratieplicht Wet BIG hervat en Opstart herregistratie: hoe werkt het?

Langdurige onderbreking

Basisartsen die de afgelopen jaren te maken hebben gehad met een langdurige onderbreking van hun werkzaamheden, kunnen het beste zo lang mogelijk - tot uiterlijk voor hun laatste herregistratie­datum - wachten met het indienen van hun aanvraag. Mogelijk dat de tweejaarsregel dan namelijk is afgeschaft. Het BIG-register zal dan namelijk alle gewerkte uren meetellen, zowel die van vóór, als die van na de onderbreking. Meer informatie hierover vind je op de website van het BIG-register: Voorbereidingen op het schrappen van de tweejaar-werkonderbrekingseis.

Voor profielartsen KNMG geldt dat zij een aanvraag tot herregistratie als basisarts moeten indienen bij het BIG-register. Om hun werkervaring te onderbouwen is een inschrijving als profielarts bij de RGS voldoende, met uitzondering van de arts beleid en advies KNMG. Heb je als profielarts te maken gehad met een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren en moet je je vóór 1 januari 2023 herregistreren? Dan moet je dat nu nog aangeven op het aanvraagformulier herregistratie van het BIG-register. Wacht dan ook met het indienen van de aanvraag totdat de tweejaarsregel eind dit jaar is afgeschaft.

Als arts is het belangrijk dat je je bewust bent van de grenzen van je eigen kennen en kunnen. Denk daarom met name bij re-integratie na een langdurige werkonderbreking altijd aan het regelen van een passende periode van supervisie.

Meer nieuws van de KNMG
Federatienieuws KNMG basisartsen
Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
  • Er zijn nog geen reacties
 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.