Inloggen
Federatienieuws
Federatienieuws

Groot wild - Voorzitter NVVG

4 reacties

Ik word er een beetje ziek van. Voortdurend krijg je het te horen: werken is goed voor je gezondheid! Ben je ziek? Werk draagt bij aan je herstel. En niet werken maakt ziek. Als het maar even kan, moet iedereen aan het werk. We zullen en moeten allemaal in diezelfde mal. Dit mantra heeft een vervelende bijwerking. Je telt niet mee als je geen betaald werk verricht. Maar… wordt ’t niet meetellen op zichzelf niet ziekmakend?

Arbeid adelt. Vertel dat aan de 600.000 werklozen. Aan de 200.000 langdurig werkloze 50-plussers, die dat ingepeperd krijgen op ‘inspiratiedagen’ en sollicitatietrainingen. Daar krijgen ze ‘succesverhalen’ te horen. Ze solliciteren zich blauw. Maar niet zeuren: doorzetten. Vertel het aan de half miljoen mensen in de bijstand. Die moeten onder toezicht papierprikken of zo. Het is werkverschaffing voor gemeenteambtenaren en de re-integratie-industrie. Dat heet ‘tegenprestatie’. Een opstap naar ‘echt’ werk.

Vertel het aan onze 800.000 arbeidsongeschikten in de WAO, WIA en Wajong. Zo’n beetje de helft is in staat op een of andere manier betaald werk te doen. Voor Wajongers met arbeidsvermogen is er zelfs een hele nieuwe taal uitgevonden. Die van ‘jobcarving’ en ‘inclusieve arbeidsorganisaties’. Laat u niets wijsmaken: voor hen worden gewoon speciale werkplekken gecreëerd met lichte takenpakketten. Heel nobel, zij het dat die gemakkelijke taken worden weggehaald bij gezonde collega’s. Maar dat dondert niet, het aantal werknemers dat last ervaart van werkstress is toch maar 1 op de 7 (vorig jaar 1 op 8).1 Daar doen we dan weer de ‘Week van de Werkstress’ voor.2 Logisch toch?

Hebt u intussen meegeteld? Ruim anderhalf miljoen Nederlandse ingezetenen die met elkaar moeten concurreren om een beperkt aantal plaatsen op de arbeidsmarkt. Terwijl vergaande automatisering en robotisering in de coulissen hun opwachting maken.

O ja, vergat ik nog: 60-plussers die moeten doorploeteren tot hun 67ste. Die moeten werken aan hun ‘duurzame inzetbaarheid’. Leuk bedacht. Dóór hooggeschoolden, vóór hooggeschoolden. De gemiddelde werknemer met 40 arbeidsjaren vindt het dan toch welletjes. Niks van aan: omscholen!

Onderzoek lijkt inderdaad uit te wijzen dat werk goed voor u is.3 4 Maar dan moet het er wel zijn! We maken doelbewust iedereen doodongelukkig die het niet lukt om aan een betaalde baan te komen of die te behouden. Gesubsidieerd of niet. Dat is adding insult to injury. Er is niks fundamenteels mis met het niet hebben van werk. Laten we dus voorgoed ophouden met net te doen alsof er voor iedereen betaald werk is. Stop ermee om baanlozen als groot wild op te jagen.

Er is inmiddels genoeg aan de kleine knoppen van de arbeidsmarkt gedraaid. Het helpt ons geen steek verder. Tijd voor een radicaal andere kijk. Werk is niet langer de enige weg naar een inkomen.5 De smeerolie en kwaliteit van onze samenleving zit ‘m niet alleen in deze ratrace. Ook zorgtaken en vrijwillige activiteiten verdienen waardering. Een betere en eerlijker verdeling van de totale werklast tussen werkenden en baanlozen, oudere en jongere werkenden. Herziening van ons sociaal stelsel. Daarvoor is visie vereist. Een kanteling. Daartoe daag ik iedereen uit.

Jim Faas, voorzitter NVVG

@JimFaas

Voetnoten

1. Trouw, ‘Meer mensen hebben last van werkstress’, 11 november 2015

2. Week van de werkstress (16 t/m 19 november 2015)

3. http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/omgeving/arbeid/wat-zijn-de-mogelijke-gezondheidsgevolgen-van-on-gunstige-arbeidsomstandigheden/

4. Pre Post, Preventie in beweging, november 2014, nummer 50

5. Jac van der Klink, Sociale vraagstukken, 13 mei 2015/


<b>Federatienieuws 47 - 2015</b>
Federatienieuws
 • Jim Faas

  Jim Faas is verzekeringsarts, jurist, docent en onderzoeker.  

Op dit artikel reageren inloggen
Reacties
 • W.A. Faas

  verzekeringsarts, AMSTERDAM Nederland

  Dat werken een zinvolle en zingevende bezigheid is, dat is geen punt van de discussie. Het gaat mij om de anderhalf miljoen mensen die meer of minder gedwongen de arbeidsmarkt op worden geduwd. Terwijl er maar 135.000 vacatures zijn. Die dan ook nog ...eens grotendeels helemaal niet matchen. Die cijfers zijn toch overduidelijk? En maar re-integreren tegen beter weten in. Wat kost dat allemaal: kunnen we daar ook eens kritisch naar kijken. Vreselijk die 'shaming' van werklozen en arbeidsbeperkten die geen job kunnen vinden. 50plussers die je ziet vertellen over talloze vergeefse sollicitaties ver beneden hun niveau. 'Tegenprestaties' om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Laat me niet lachen.
  Het is mij een raadsel waarom niet volmondig erkend kan worden dat er gewoon niet voor iedereen betaald werk is. Kan zijn dat ik iets gemist heb maar ik zie nergens serieuze plannen voorbijkomen om de totale werklast beter te verdelen. De werkenden massaal burn-out, de baanlozen opgejaagd, gefrustreerd en gedeprimeerd. Sociale geneeskunde? Plannen om oudere werknemers na vele dienstjaren geleidelijk te laten afbouwen: laat mij de CAO's zien met dat soort regeling. Goed voor jongere collega's. Nee hoor, het is alles of niets 'across the board.'
  Niet vergeten: er is ook heel veel zinvol en zingevend - in onze economie - niet betaald werk: zorgtaken, vrijwilligerswerk, allerlei sociale plichten. Blijven we dat tot in lengte van dagen overrulen met de norm 'Gij zult betaald werk verrichten!'?

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts - blogger, rotterdam

  Waarom werken we ?

  Dat was de hoofdvraag uit het eerder aangehaalde onderzoek van Frank van Luijk. Ter verdere adstructie en nuancering van het debat over de column van Jim Faas

  Vraagje zomaar tussen door. Waarom werkt U eigenlijk ? Wat staat bij ...U op één ? Doe de check.

  Onderstaand de top dertien lijst uit het onderzoek van van Luijk

  Waarom we werken ?
  1. inkomen verwerven
  2. ik hou van werken
  3. contact met mensen, ergens bij horen
  4. zelfstandigheid, eigen baas zijn
  5. geeft betekenis, een doel hebben in het leven
  6. iets presteren, creatief zijn
  7. zelfontplooiing, groei
  8. werken als morele plicht
  9. anderen een dienst bewijzen
  10. status, erkenning, door te werken ben je iemand
  11. houdt me bezig. druk
  12. iets doen wat in de lijn van mijn capaciteiten is
  13. uitdaging

  Tweede vraag:
  En wat vind ik belangrijk in/aan het werk ?
  In volgorde van belangrijkheid- kenmerken van het werk

  1.interessant werk , werk dat ik graag doe
  2.goede contacten - met collega's en chef
  3.goede beloning
  4.prettige werktijden
  5.veel zelfstandigheid
  6.veel afwisseling
  7.goede overeenstemming tussen capaciteiten en wat gevraagd wordt
  8.goede werkzekerheid
  9.goede werkomstandigheden
  10.veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren

  Tja, ik zou zeggen. Aan het werk dan maar ?

  Dolf Algra
  zelfstandig bedrijfsarts- blogger - publicist

 • algra

  zelfstandig bedrijfsarts - adviseur - blogger/publicist, rotterdam

  Al weer zo'n mooie agenderende column van NVVG voorzitter Jim Faas. Hij lijkt er patent op te hebben.

  Dat er structureel iets mis loopt lijkt mij vrij helder en is dagelijks goed waar te nemen/te observeren in BV Nederland. Werkend Nederland verdie...nt betere toekomst bestendige oplossingen

  Maar ja: wie is probleemhouder en wie kan/wil/is gemandateerd aan welke knoppen draaien. Maatschappijvisie komt daar dan meteen om de hoek kijken. Dus het nogal wat uit of je vanuit liberaal, of sp raamwerk tegen dit soort problemen aankijkt. Heel politiek dus meteen ook.


  Werk vervult veel functies - Frank van Luijk deed er uitgebreid onderzoek naar - erg interessant.

  Waarom werken wij ? Aanrader eens te lezen. Korte samenvatting is te lezen op blogsite De Nieuwe Bedrijfsarts - gewoon even googlen - met titel Wat doen we eigenlijk en waarom ?

 • JosRensing

  huisarts, den Haag

  Volgens mij pleit Jim Faas voor het uitkeren van een basisinkomen aan iedere Nederlander. Daarover is - ook in dit gremium - al heel wat gewisseld. Macro-economisch kleven aan zoiets nogal wat haken en ogen heb ik begrepen. En - door beloning gevalut...eerd - werk leidt veelal tot verbetering van zelfrespect en zelfbeeld heb ik ook begrepen.
  Maar een basisuitkering zonder verplichte maatschappelijke tegenprestatie in plaats van ons huidige sociale stelsel is een boeiende optie. Faas pleit voor een visie hierover bij anderen. Ik vind het altijd een beetje goedkoop om eerst aan anderen een visie te vragen zonder eerst de gevolgen van de jouwe te benoemen.

 

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.