Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Opvallende uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Huisarts heeft voldoende onderzoek gedaan

  Klager en echtgenote zijn met hun dochtertje op consult geweest bij een collega van de huisarts (verweerder). De dag erna is zij voor controle bij verweerder geweest. Een maand later is het dochtertje gezien door een collega-huisarts, die het dochtertje in overleg met de kinderarts direct heeft doorgestuurd naar het ziekenhuis. Daar werd een complexe hartafwijking ontdekt.

 • Neurochirurg stelde juiste diagnose voor operatie

  Patiënte verwijt verweerder (neurochirurg) dat hij haar operatie op basis van een verkeerde diagnose heeft laten plaatsvinden. Patiënte is meermaals besproken in de werkgroep Epilepsiechirurgie, waar de neurochirurg deel van uitmaakt. Het regionaal tuchtcollege overweegt dat de diagnosestelling een gezamenlijk besluit van de werkgroep is geweest.

 • Chirurg handelde zorgvuldig 

  Klaagster is de dochter van een overleden patiënt van verweerder (chirurg). Zij verwijt de chirurg onzorgvuldig handelen tijdens en na de operatie. De patiënt is een aantal maanden na de operatie overleden.

 • Cardioloog handelt onzorgvuldig na klachten over icd

  Klager in deze zaak is de dochter van een overleden patiënt van verweerder (specialist ouderengeneeskunde). De dochter verwijt de arts dat hij een onjuiste diagnose heeft gesteld en dat hij haar moeder onnodig heeft laten lijden.

 • Huisarts draagt dossier niet correct over

  Een huisarts heeft in december 2017 zijn praktijk beëindigd en overgedragen aan een opvolger. In maart 2018 is hij doorgehaald in het BIG-register. Een patiënt (klager) verzocht vóór de praktijkoverdracht de huisarts zijn medisch dossier over te dragen aan een huisarts van zijn eigen keuze.

 • Huisarts trekt toezegging euthanasie in

  Klaagster verwijt de huisarts dat hij onzorgvuldig is omgegaan met het euthanasieverzoek van haar echtgenoot door eerst toe te zeggen dat hij daartoe bereid was en hier een aantal dagen later telefonisch op terug te komen.

 • Huisarts had uitgebreider moeten onderzoeken

  De ouders van een overleden kind verwijten de huisarts dat zij onzorgvuldig heeft gehandeld door slechts zeer marginaal onderzoek naar de gezondheidstoestand van hun kind te doen.

 • Forensisch arts handelde zorgvuldig

  Naast een klacht tegen de huisarts dienden de ouders uit bovenstaande casus ook een klacht in tegen de forensisch arts die hun zoontje heeft geschouwd, omdat hij een verklaring van natuurlijk overlijden heeft afgegeven, geen calamiteitenmelding heeft gemaakt en de familie hun overleden kind zelf naar het ziekenhuis heeft laten brengen.

 • Bedrijfsarts gaat voorbij aan testresultaten

  Klager heeft zich ziekgemeld bij zijn werkgever en is daaropvolgend bij de bedrijfsarts (verweerster) op spreekuur geweest. De conclusie van de bedrijfsarts is dat er op dat moment geen sprake was van arbeidsongeschiktheid op grond van medische redenen.

 • Rapportage van psychiater zorgvuldig

  In 2016 is klager aangehouden wegens het rijden op een scooter onder invloed van alcohol. Anderhalf jaar na zijn aanhouding heeft een psychiater (verweerder) een rapportage opgesteld in het kader van de ‘eigenverklaringsprocedure’.

 • Rapportage voldoet niet aan de vereisten

  Een 92-jarige man heeft een klacht ingediend tegen de arts die hem, in opdracht van de gemeente, heeft gekeurd naar aanleiding van zijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Klacht over vernietigingsverzoek naw-gegevens niet-ontvankelijk

  Klager heeft een klacht ingediend tegen een BIG-geregistreerde arts in diens hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. De klacht houdt in dat verweerder de naw-gegevens van klager niet uit het systeem van het ziekenhuis heeft verwijderd.

 • Valse hoop op genezing wordt zwaar bestraft

  Klager klaagt namens zijn overleden broer die, nadat de palliatieve chemotherapie werd gestaakt toen er progressie bleek van de eerder gediagnosticeerde alvleesklierkanker, met de arts naar Italië is afgereisd in verband met een alternatieve behandelmethode.

 • Arts verwijt collega ongepaste uitlatingen

  Klacht van een arts tegen een andere arts/apotheker. Beiden zijn als getuige deskundige opgetreden in dezelfde strafzaak. De arts wordt onder meer verweten dat hij hem in de strafzaak als ‘psychiatrisch patiënt’ heeft gediagnosticeerd zonder hem te kennen.

 • Huisarts laat zich niet meezuigen in (v)echtscheiding

  Klager verwijt de huisarts van de ex-echtgenote en kinderen onder meer dat zij de zorgen van klager over de moeder van de kinderen niet serieus heeft genomen en de kant van de moeder heeft gekozen.

 • Internist schrijft patiënt ten onrechte evolocumab voor

  Klaagster heeft een tuchtklacht van drie onderdelen ingediend tegen een internist: 1. Repatha (evolocumab) was voor klaagsters behandeling niet geïndiceerd; 2. Verweerder heeft medisch onzorgvuldig gehandeld; 3.

Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.