Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Opvallende uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Hoofdbehandelaar houdt onvoldoende regie

  Een patiënt verwijt zijn hoofdbehandelaar onder andere dat er in zijn behandeltraject niet steeds sprake is geweest van adequate communicatie en dat hij de eindrapportage zonder zijn toestemming heeft doorgestuurd.

 • Rapportage keuringsarts voldoet niet

  Een 92-jarige man heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd bij de gemeente. In het kader van deze aanvraag heeft een onafhankelijke keuringsarts meerdere keren medisch advies uitgebracht ter beoordeling van zijn beperkingen. Naar aanleiding van dit advies wijst de gemeente de aanvraag af. De man dient een klacht in.

 • Huisarts mag identificatie vragen

  Een vader verwijt de huisarts dat zij heeft geweigerd hem een afschrift van het medisch dossier van zijn minderjarige zoon te verstrekken. De huisarts heeft de vader verzocht om op de praktijk langs te komen met een identificatiebewijs. Dit heeft de vader geweigerd.

 • Huisarts verstrekt medische verklaring zonder toestemming

  Een huisarts verstrekt aan de dochter van een patiënt met een cognitieve stoornis, een medische verklaring over zijn gezondheid voor een onderbewindstellingsprocedure. De zoon laat de huisarts weten aangifte tegen zijn zus te hebben gedaan in verband met financiële fraude.

 • Huisarts handelt in strijd met meldcode Kindermishandeling

  Ouders zijn gescheiden en hebben beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Moeder komt op het spreekuur van de huisarts met haar 8-jarige dochter in verband met blauwe plekken. De dochter geeft aan dat deze zijn veroorzaakt door haar vader.

 • Onzorgvuldige formulering huisarts beïnvloedt omgangsregeling

  Patiënte, 12 jaar, heeft last van spanningsklachten door de felle juridische strijd die haar ouders voeren over de omgangsregeling. De vader verwijt de huisarts dat hij heeft geadviseerd de omgang te verminderen en dat de journaalregels die aan de advocaat van moeder zijn gestuurd bewust eenzijdig zijn opgesteld.

 • Vangnetbeleid van huisarts onzorgvuldig

  Moeder komt met haar peuter op consult bij de huisarts. Haar zoontje heeft last van spruw, eet niet en is verslapt. De huisarts spreekt af om hem over twee dagen weer te beoordelen

 • Arts doet zich ten onrechte voor als bedrijfsarts

  Een werknemer is overspannen en uitgevallen voor zijn werk. Gedurende zijn re-integratietraject is hij verschillende keren gezien door de bedrijfsarts. De klacht van de werknemer is dat de bedrijfsarts medische informatie heeft doorgegeven aan zijn werkgever zonder zijn toestemming.

 • Mdl-arts staakt behandeling

  Patiënte spuugt bloed en is doorverwezen naar een maag-darm-leverarts voor een gastroscopie. De arts heeft patiënte verteld dat verdoving geen kwaad kon voor haar zwangerschap. Als de verdoving in de keel van patiënte is gespoten, vraagt de partner nogmaals of de verdoving schadelijk is voor de baby.

 • Huisarts vindt klachten niet urgent

  Patiënt heeft last van benauwdheid en bezoekt de SEH. De arts aldaar vermoedt samenhang met allergieën, het meest passend bij astma. Op advies van de SEH-arts neemt patiënt contact op met zijn huisarts.

 • Huisarts neemt patiënt onvoldoende serieus

  De huisarts heeft patiënt onderzocht in verband met een pijnlijke borst en minder kracht in haar linkerarm. Patiënt was bang voor borstkanker. De huisarts komt tot de diagnose schouderklachten.

 • Arts schendt informatie- en dossierplicht

  Een arts, tevens directeur van een privékliniek, wordt in verband met een operatie tot borstvergroting onder andere verweten dat zij haar informatieplicht en dossierplicht heeft geschonden.

 • Behandelend arts geeft geneeskundige verklaring

  Patiënte verblijft in verband met dementie op een psychogeriatrische afdeling. Patiënte heeft aan haar dochter verteld dat haar broer van plan is om weg te gaan met zijn kinderen.

 • Verzekeringsarts hoeft verslag niet aan te passen

  Een verzekeringsarts beoordeelt de belastbaarheid van een werknemer in het kader van de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling. De werknemer is van mening dat de arts de benutbare mogelijkheden veel te positief heeft ingeschat en dat de rapportage onzorgvuldig is.

 • Huisarts mocht volstaan met afwachtend beleid

  Een patiënt heeft pijn in zijn rechterknie en lies, na een botsing in de botsauto’s op de kermis. De huisarts op de huisartsenpost doet lichamelijk onderzoek, schrijft paracetamol voor en adviseert contact op te nemen met de eigen huisarts als er binnen vier dagen geen verbetering optreedt.

 • Huisarts niet verantwoordelijk voor organisatie spoedzorg

  Een man is gebeten door een hond en meldt zich bij de spoedpost van de huisartsendienst, die op dat moment wordt bemenst door baliemedewerkers en triagisten. De patiënt loopt weg uit de spreekkamer en zegt dat hij de volgende dag naar zijn eigen huisarts gaat.

 • Terugkeer naar eigen werk niet meer mogelijk

  Patiënte heeft zich arbeidsongeschikt gemeld voor haar werk. De arts die haar begeleidt bij de verzuimbegeleiding, concludeert dat terugkeer niet meer mogelijk is.

 • Bedrijfsarts constateert beperkt sociaal functioneren

  In verband met een incident tussen patiënte en een collega is contact gezocht met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts heeft patiënte een lange periode gezien in het kader van verzuimbegeleiding. Hij heeft daarbij terugkoppelingen gegeven aan patiënte en haar werkgever.

 • Bedrijfsarts handelt onzorgvuldig

  Een werkneemster is uitgevallen voor haar werk. De bedrijfsarts beoordeelt de arbeids(on)geschiktheid en geeft werkhervattingadviezen. De werkneemster is van mening dat de bedrijfsarts onzorgvuldig heeft gehandeld en dient een klacht in.

print dit artikel
Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.