Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Opvallende uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Verzekeringsarts handelt meermaals onzorgvuldig

  Verweerster is verzekeringsarts bij een instelling die medische expertises verricht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Klager kwam via de bedrijfsarts bij de verzekeringsarts terecht nadat hij zich had ziekgemeld wegens psychische klachten. Klager stelde zelf ziek te zijn geworden door treiteringen en pesten op de werkvloer.

 • Uroloog geeft onvoldoende informatie en schendt privacy

  Klaagster is dochter van de patiënt (91). Zij klaagt over een uroloog die onder meer verweten wordt onvoldoende onderzoek naar en onvoldoende behandeling van de prostaatkanker van de patiënt te hebben gedaan.

 • Bedrijfsarts schendt beroepsgeheim (1)

  Verweerder begeleidde klager een halfjaar wegens rugklachten. Nadat de begeleiding van klager was beëindigd en verweerder niet meer de behandelend bedrijfsarts van klager was, heeft verweerder het dossier van klager aan de voormalig werkgever van klager doorgestuurd.

 • Moeder handelt niet overeenkomstig wil patiënte

  Klaagster is moeder van patiënte. Patiënte had een borderlinepersoonlijkheidsstoornis, waarvoor zij in behandeling was bij een psychiater en ook medicatie kreeg. Deze medicatie werd verstrekt door de apotheek waar verweerster, apotheker, werkzaam was.

 • Psychiater schrijft suïcidale patiënt te veel medicatie voor

  Klaagster werd na twee auto-intoxicaties vrijwillig opgenomen op de afdeling High Intensive Care van een ggz-instelling. Tijdens het eerste contact met de psychiater zei patiënte ervoor te zorgen te overlijden als ze naar buiten zou gaan.

 • Revalidatiearts ongeschikt vanwege alcoholmisbruik

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tegen een revalidatiearts een voordracht ingediend bij het College van Medisch Toezicht, omdat zij vindt dat hij op grond van zijn geestelijke en lichamelijke gesteldheid en gewoonte van drankmisbruik zijn beroep als arts niet kan uitoefenen. Per augustus 2016 was de arts door zijn werkgever op non-actief gesteld.

 • Dochter overleden patiënt niet-ontvankelijk in tuchtklacht

  Volgens artikel 65 lid 1 Wet BIG wordt een tuchtzaak aanhangig gemaakt door een schriftelijke klacht van – onder meer – een rechtstreeks belanghebbende. Rechtstreeks belanghebbende is in ieder geval de patiënt zelf.

 • Onzorgvuldige rapportage keuringsarts CBR

  Klacht tegen een arts, werkzaam als keuringsarts bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Klager is op enig moment strafrechtelijk veroordeeld voor rijden onder invloed. In de jaren daarna heeft klager zich meermalen laten onderzoeken op zijn rijgeschiktheid en een rijbewijs gekregen voor een periode van één, drie en vijf jaar.

 • Terugkerend onzorgvuldig handelen van chirurg

  Klager is de echtgenoot van de in februari 2018 overleden patiënte. Verweerder was als chirurg vanaf maart 2017 hoofdbehandelaar van patiënte, die zich meldde met maagklachten. Verweerder heeft in eerste instantie een onjuiste diagnose gesteld.

 • Verzekeringsarts doet zich voor als bedrijfsarts

  Verweerder is een verzekeringsarts die zich in zijn werk echter ook uitgaf als bedrijfsarts. Klager kwam in mei 2016 bij verweerder met fysieke klachten en spanningsklachten, waardoor hij sinds april arbeidsongeschikt was.

 • Huisarts reageert geïrriteerd op ouders patiëntje

  Klager komt met zijn 3-jarige zoontje in mei 2018 bij de huisartsenpost van verweerder met een wond aan diens wang door een onkruidwieder. Verweerder besluit na onderzoek de wond te hechten. Klager wil zijn zoontje geruststellen door hem te zeggen dat dit niet zou bloeden en weinig pijn zou doen. Verweerder is geïrriteerd en reageert door tegen de ouders te zeggen dat ze niet moeten liegen tegen hun kind.

 • Psychiaters schieten tekort in zorg voor suïcidale patiënte

  Klacht van broer en dochter tegen twee psychiaters in de ggz na suïcide van zijn zus resp. haar moeder. Klagers verwijten de psychiaters dat zij geen oog hebben gehad voor de gezondheidstoestand van patiënte, maar uitsluitend bestuurlijk beleid hebben uitgevoerd, met de dood van patiënte tot gevolg.

 • Taalgebruik klaagschrift geen reden voor niet-ontvankelijkheid

  Het regionaal tuchtcollege heeft een klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht vanwege onacceptabel taalgebruik. Het college doelt met name op de volgende zinsneden: ‘Jullie breken met wet, mensenrechten en de taak zoals jullie die geaccepteerd hebben. (…) Jullie zijn niet respectabel.

 • Informatie delen met Veilig Thuis zonder toestemming

  Deze keer een klacht tegen een gz-psycholoog. Klaagster is moeder van twee minderjarige zoons. Zij is in 2016 opgenomen geweest vanwege een psychotische stoornis. In de periode november 2017 tot maart 2018 is zij gedwongen opgenomen geweest. Eind 2017 zijn de kinderen op aangeven van de behandelend psychiater van klaagster aangemeld bij de afdeling Kind en Jeugd van de ggz.

 • Huisarts mist twee meldingen van zwangerschap

  Patiënte en haar echtgenoot verwijten de huisarts dat zij haar administratie niet op orde heeft (gebrekkige dossiervorming), waardoor zij de klachten van patiënte niet vanuit de wetenschap dat zij zwanger was heeft beoordeeld.

 • Huisarts wekt schijn onafhankelijk deskundige te zijn

  Verweerster is huisarts en bevriend met de voormalige echtgenote van klaagster. Zij heeft geen behandelrelatie met klaagster. Na een ruzie heeft verweerster de toenmalige echtelijke woning bezocht.

 • Onvoldoende grond voor palliatieve sedatie

  De echtgenote van de patiënt verwijt een huisarts dat hij te laat palliatieve sedatie heeft ingezet, met ondraaglijk lijden tot gevolg. Ook zou hij in de samenwerking met de familie en thuiszorg/andere hulpverleners tekort zijn geschoten, evenals in de voorlichting richting patiënt en zijn familie.

 • Forensisch arts wijt verdrinking aan epileptische aanval

  Een moeder dient drie klachten in tegen de forensisch geneeskundige die haar zoon heeft onderzocht nadat die was overleden in een zwembad. De klachten zijn dat de arts te snel en op te lichte gronden de conclusie trok dat sprake is geweest van een epileptische aanval tijdens het zwemmen, en hij geen Nodok-procedure gestart is; hij niet bevoegd was voor zijn werk als forensisch arts; en zijn beroepsgeheim geschonden heeft.

 • Specialist ouderengeneeskunde krijgt klacht over palliatief beleid

  Klaagster verwijt een specialist ouderengeneeskunde dat deze zonder toestemming van klaagster (en haar zoon) besloten heeft tot palliatieve sedatie en toediening van veel morfine aan de echtgenoot van klaagster, met als gevolg dat de echtgenoot is overleden.

 • Huisarts gaat uit van verkeerde diagnose

  Een huisarts wordt verweten dat zij ongemotiveerd is afgeweken van de NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis, waardoor klager (destijds 16 jaar) dagenlang onnodig pijn heeft geleden en zijn rechterzaadbal is afgestorven. De huisarts had volgens klager nader onderzoek moeten doen om een torsio testis uit te sluiten.

print dit artikel
Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.