Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Opvallende uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Rapportage voldoet niet aan de vereisten

  Een 92-jarige man heeft een klacht ingediend tegen de arts die hem, in opdracht van de gemeente, heeft gekeurd naar aanleiding van zijn aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart.

 • Klacht over vernietigingsverzoek naw-gegevens niet-ontvankelijk

  Klager heeft een klacht ingediend tegen een BIG-geregistreerde arts in diens hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. De klacht houdt in dat verweerder de naw-gegevens van klager niet uit het systeem van het ziekenhuis heeft verwijderd.

 • Valse hoop op genezing wordt zwaar bestraft

  Klager klaagt namens zijn overleden broer die, nadat de palliatieve chemotherapie werd gestaakt toen er progressie bleek van de eerder gediagnosticeerde alvleesklierkanker, met de arts naar Italië is afgereisd in verband met een alternatieve behandelmethode.

 • Arts verwijt collega ongepaste uitlatingen

  Klacht van een arts tegen een andere arts/apotheker. Beiden zijn als getuige deskundige opgetreden in dezelfde strafzaak. De arts wordt onder meer verweten dat hij hem in de strafzaak als ‘psychiatrisch patiënt’ heeft gediagnosticeerd zonder hem te kennen.

 • Huisarts laat zich niet meezuigen in (v)echtscheiding

  Klager verwijt de huisarts van de ex-echtgenote en kinderen onder meer dat zij de zorgen van klager over de moeder van de kinderen niet serieus heeft genomen en de kant van de moeder heeft gekozen.

 • Internist schrijft patiënt ten onrechte evolocumab voor

  Klaagster heeft een tuchtklacht van drie onderdelen ingediend tegen een internist: 1. Repatha (evolocumab) was voor klaagsters behandeling niet geïndiceerd; 2. Verweerder heeft medisch onzorgvuldig gehandeld; 3.

 • Psychiater hanteert te korte inzagetermijn

  Klaagster raakt na de geboorte van haar derde kind volledig arbeidsongeschikt. De aangeklaagde psychiater verricht op verzoek van het UWV een psychiatrische expertise. Klaagster verwijt de psychiater een onredelijk korte termijn te hebben gehanteerd voor inzage, correctie en blokkering en geen informatie van haar behandelaars bij het rapport te hebben betrokken.

 • Arts meldt terecht bij Veilig Thuis

  De zoon van klaagster (geboren in 2004) gaat sinds januari 2017 niet meer naar school. Klaagster verwijt een arts jeugdgezondheidszorg, die betrokken was vanwege het schoolverzuim, dat zij onzorgvuldig en onprofessioneel heeft gehandeld in haar onderzoek en ook ten onterechte een melding bij Veilig Thuis heeft gedaan.

 • Huisarts verwijst patiënt niet door

  Klager komt bij de huisarts met mictieklachten. De huisarts neemt contact op met een uroloog, die aangeeft dat geen verdere actie nodig is. De huisarts geeft dit telefonisch door aan klager en adviseert hem om bij toename van de klachten terug te komen op het spreekuur. Klager neemt nog tweemaal telefonisch contact op met de huisarts. De tweede keer adviseert de huisarts klager langs te komen en schrijft medicatie voor.

 • Neuroloog schendt beroepsgeheim

  Klager is onder behandeling bij een neuroloog in een psychomedische praktijk. Die verklaart in een brief dat klager door een auto-ongeluk traumatisch hersenletsel heeft opgelopen en hierdoor geen ziekte-inzicht heeft. Klager zou ongeremd en impulsief zijn en de gevolgen van acties niet kunnen overzien. Deze brief is naar de echtgenote van klager gestuurd.

 • Klacht tegen anesthesioloog door derde

  Klaagster is verwikkeld in een rechtszaak met haar buurvrouw. De anesthesioloog van de buurvrouw heeft op verzoek van haar advocaat informatie uit het medisch dossier van de buurvrouw verstrekt ten behoeve van de rechtszaak.

 • Huisarts corrigeert praktijkassistente niet

  Samengevat verwijt klager de huisarts dat hij een langdurig foutief optreden van de praktijkassistente niet corrigeert en/of in goede banen leidt. De klacht over het afsprakenbeleid, dat klager voor een consult belde maar dit van de assistente niet kreeg, is afgewezen omdat deze onvoldoende is onderbouwd.

 • Chirurg wijst patiënt niet op mogelijkheid van bestraling

  Klaagster werd behandeld door de chirurg voor borstkanker. Eerder had ze een borstbesparende operatie met schildwachtklieronderzoek ondergaan, waarbij in de rechterschildwachtklier een macrometastase was aangetroffen.

 • Geen klachtenregeling en geschilleninstantie

  Klacht tegen een psychiater. Klaagster stelt dat de maatschap van de psychiater geen adequate klachtenregeling heeft en niet is aangesloten bij een geschillencommissie.

 • Schending beroepsgeheim en slechte dossiervoering door verpleegkundige

  De klacht luidt dat de verpleegkundige zich niet heeft gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht, dat hij de verkeerde diagnose (psychiatrie) heeft gesteld, dat hij klaagsters goede naam heeft aangetast door te spreken van ‘vreemd gedrag’ en dat de informatie in het dossier en op het aanmeldformulier van klaagster niet klopt.

 • Huisarts mist geperforeerde appendicitis

  Klaagster kwam op zaterdag naar de huisartsenpost met pijn in de bovenbuik. De huisarts diagnosticeerde een buikgriep. Klaagster heeft dat weekend nog tweemaal contact gehad met de huisartsenpost en is tweemaal op consult geweest bij collega’s van de huisarts.

 • Verzekeringsarts handelt meermaals onzorgvuldig

  Verweerster is verzekeringsarts bij een instelling die medische expertises verricht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Klager kwam via de bedrijfsarts bij de verzekeringsarts terecht nadat hij zich had ziekgemeld wegens psychische klachten. Klager stelde zelf ziek te zijn geworden door treiteringen en pesten op de werkvloer.

 • Uroloog geeft onvoldoende informatie en schendt privacy

  Klaagster is dochter van de patiënt (91). Zij klaagt over een uroloog die onder meer verweten wordt onvoldoende onderzoek naar en onvoldoende behandeling van de prostaatkanker van de patiënt te hebben gedaan.

 • Bedrijfsarts schendt beroepsgeheim (1)

  Verweerder begeleidde klager een halfjaar wegens rugklachten. Nadat de begeleiding van klager was beëindigd en verweerder niet meer de behandelend bedrijfsarts van klager was, heeft verweerder het dossier van klager aan de voormalig werkgever van klager doorgestuurd.

Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.