Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Opvallende uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Huisarts verwijst patiënt niet door

  Klager komt bij de huisarts met mictieklachten. De huisarts neemt contact op met een uroloog, die aangeeft dat geen verdere actie nodig is. De huisarts geeft dit telefonisch door aan klager en adviseert hem om bij toename van de klachten terug te komen op het spreekuur. Klager neemt nog tweemaal telefonisch contact op met de huisarts. De tweede keer adviseert de huisarts klager langs te komen en schrijft medicatie voor.

 • Neuroloog schendt beroepsgeheim

  Klager is onder behandeling bij een neuroloog in een psychomedische praktijk. Die verklaart in een brief dat klager door een auto-ongeluk traumatisch hersenletsel heeft opgelopen en hierdoor geen ziekte-inzicht heeft. Klager zou ongeremd en impulsief zijn en de gevolgen van acties niet kunnen overzien. Deze brief is naar de echtgenote van klager gestuurd.

 • Klacht tegen anesthesioloog door derde

  Klaagster is verwikkeld in een rechtszaak met haar buurvrouw. De anesthesioloog van de buurvrouw heeft op verzoek van haar advocaat informatie uit het medisch dossier van de buurvrouw verstrekt ten behoeve van de rechtszaak.

 • Huisarts corrigeert praktijkassistente niet

  Samengevat verwijt klager de huisarts dat hij een langdurig foutief optreden van de praktijkassistente niet corrigeert en/of in goede banen leidt. De klacht over het afsprakenbeleid, dat klager voor een consult belde maar dit van de assistente niet kreeg, is afgewezen omdat deze onvoldoende is onderbouwd.

 • Chirurg wijst patiënt niet op mogelijkheid van bestraling

  Klaagster werd behandeld door de chirurg voor borstkanker. Eerder had ze een borstbesparende operatie met schildwachtklieronderzoek ondergaan, waarbij in de rechterschildwachtklier een macrometastase was aangetroffen.

 • Geen klachtenregeling en geschilleninstantie

  Klacht tegen een psychiater. Klaagster stelt dat de maatschap van de psychiater geen adequate klachtenregeling heeft en niet is aangesloten bij een geschillencommissie.

 • Schending beroepsgeheim en slechte dossiervoering door verpleegkundige

  De klacht luidt dat de verpleegkundige zich niet heeft gehouden aan zijn geheimhoudingsplicht, dat hij de verkeerde diagnose (psychiatrie) heeft gesteld, dat hij klaagsters goede naam heeft aangetast door te spreken van ‘vreemd gedrag’ en dat de informatie in het dossier en op het aanmeldformulier van klaagster niet klopt.

 • Huisarts mist geperforeerde appendicitis

  Klaagster kwam op zaterdag naar de huisartsenpost met pijn in de bovenbuik. De huisarts diagnosticeerde een buikgriep. Klaagster heeft dat weekend nog tweemaal contact gehad met de huisartsenpost en is tweemaal op consult geweest bij collega’s van de huisarts.

 • Verzekeringsarts handelt meermaals onzorgvuldig

  Verweerster is verzekeringsarts bij een instelling die medische expertises verricht bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. Klager kwam via de bedrijfsarts bij de verzekeringsarts terecht nadat hij zich had ziekgemeld wegens psychische klachten. Klager stelde zelf ziek te zijn geworden door treiteringen en pesten op de werkvloer.

 • Uroloog geeft onvoldoende informatie en schendt privacy

  Klaagster is dochter van de patiënt (91). Zij klaagt over een uroloog die onder meer verweten wordt onvoldoende onderzoek naar en onvoldoende behandeling van de prostaatkanker van de patiënt te hebben gedaan.

 • Bedrijfsarts schendt beroepsgeheim (1)

  Verweerder begeleidde klager een halfjaar wegens rugklachten. Nadat de begeleiding van klager was beëindigd en verweerder niet meer de behandelend bedrijfsarts van klager was, heeft verweerder het dossier van klager aan de voormalig werkgever van klager doorgestuurd.

 • Moeder handelt niet overeenkomstig wil patiënte

  Klaagster is moeder van patiënte. Patiënte had een borderlinepersoonlijkheidsstoornis, waarvoor zij in behandeling was bij een psychiater en ook medicatie kreeg. Deze medicatie werd verstrekt door de apotheek waar verweerster, apotheker, werkzaam was.

 • Psychiater schrijft suïcidale patiënt te veel medicatie voor

  Klaagster werd na twee auto-intoxicaties vrijwillig opgenomen op de afdeling High Intensive Care van een ggz-instelling. Tijdens het eerste contact met de psychiater zei patiënte ervoor te zorgen te overlijden als ze naar buiten zou gaan.

 • Revalidatiearts ongeschikt vanwege alcoholmisbruik

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft tegen een revalidatiearts een voordracht ingediend bij het College van Medisch Toezicht, omdat zij vindt dat hij op grond van zijn geestelijke en lichamelijke gesteldheid en gewoonte van drankmisbruik zijn beroep als arts niet kan uitoefenen. Per augustus 2016 was de arts door zijn werkgever op non-actief gesteld.

 • Dochter overleden patiënt niet-ontvankelijk in tuchtklacht

  Volgens artikel 65 lid 1 Wet BIG wordt een tuchtzaak aanhangig gemaakt door een schriftelijke klacht van – onder meer – een rechtstreeks belanghebbende. Rechtstreeks belanghebbende is in ieder geval de patiënt zelf.

 • Onzorgvuldige rapportage keuringsarts CBR

  Klacht tegen een arts, werkzaam als keuringsarts bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Klager is op enig moment strafrechtelijk veroordeeld voor rijden onder invloed. In de jaren daarna heeft klager zich meermalen laten onderzoeken op zijn rijgeschiktheid en een rijbewijs gekregen voor een periode van één, drie en vijf jaar.

 • Terugkerend onzorgvuldig handelen van chirurg

  Klager is de echtgenoot van de in februari 2018 overleden patiënte. Verweerder was als chirurg vanaf maart 2017 hoofdbehandelaar van patiënte, die zich meldde met maagklachten. Verweerder heeft in eerste instantie een onjuiste diagnose gesteld.

 • Verzekeringsarts doet zich voor als bedrijfsarts

  Verweerder is een verzekeringsarts die zich in zijn werk echter ook uitgaf als bedrijfsarts. Klager kwam in mei 2016 bij verweerder met fysieke klachten en spanningsklachten, waardoor hij sinds april arbeidsongeschikt was.

 • Huisarts reageert geïrriteerd op ouders patiëntje

  Klager komt met zijn 3-jarige zoontje in mei 2018 bij de huisartsenpost van verweerder met een wond aan diens wang door een onkruidwieder. Verweerder besluit na onderzoek de wond te hechten. Klager wil zijn zoontje geruststellen door hem te zeggen dat dit niet zou bloeden en weinig pijn zou doen. Verweerder is geïrriteerd en reageert door tegen de ouders te zeggen dat ze niet moeten liegen tegen hun kind.

 • Psychiaters schieten tekort in zorg voor suïcidale patiënte

  Klacht van broer en dochter tegen twee psychiaters in de ggz na suïcide van zijn zus resp. haar moeder. Klagers verwijten de psychiaters dat zij geen oog hebben gehad voor de gezondheidstoestand van patiënte, maar uitsluitend bestuurlijk beleid hebben uitgevoerd, met de dood van patiënte tot gevolg.

 • Taalgebruik klaagschrift geen reden voor niet-ontvankelijkheid

  Het regionaal tuchtcollege heeft een klager niet-ontvankelijk verklaard in zijn klacht vanwege onacceptabel taalgebruik. Het college doelt met name op de volgende zinsneden: ‘Jullie breken met wet, mensenrechten en de taak zoals jullie die geaccepteerd hebben. (…) Jullie zijn niet respectabel.

print dit artikel
Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.