Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Opvallende uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Forensisch arts wijt verdrinking aan epileptische aanval

  Een moeder dient drie klachten in tegen de forensisch geneeskundige die haar zoon heeft onderzocht nadat die was overleden in een zwembad. De klachten zijn dat de arts te snel en op te lichte gronden de conclusie trok dat sprake is geweest van een epileptische aanval tijdens het zwemmen, en hij geen Nodok-procedure gestart is; hij niet bevoegd was voor zijn werk als forensisch arts; en zijn beroepsgeheim geschonden heeft.

 • Specialist ouderengeneeskunde krijgt klacht over palliatief beleid

  Klaagster verwijt een specialist ouderengeneeskunde dat deze zonder toestemming van klaagster (en haar zoon) besloten heeft tot palliatieve sedatie en toediening van veel morfine aan de echtgenoot van klaagster, met als gevolg dat de echtgenoot is overleden.

 • Huisarts gaat uit van verkeerde diagnose

  Een huisarts wordt verweten dat zij ongemotiveerd is afgeweken van de NHG-Behandelrichtlijn Acute epididymitis, waardoor klager (destijds 16 jaar) dagenlang onnodig pijn heeft geleden en zijn rechterzaadbal is afgestorven. De huisarts had volgens klager nader onderzoek moeten doen om een torsio testis uit te sluiten.

 • Huisarts aangeklaagd door zus

  Verweerder en klaagster zijn broer en zus. Hun ouders zijn overleden. Verweerder was huisarts van de moeder. Volgens klaagster is verweerder bij zijn beroepsmatig behandelen van de moeder niet gebleven binnen de grenzen van de voor hem geldende redelijk bekwame beroepsuitoefening.

 • Bedrijfsarts stelt kritische vragen

  Ongegronde klacht tegen een bedrijfsarts over de communicatie en bejegening van klaagster door verweerder. De bedrijfsarts zou namelijk het gesprek hebben gevoerd als een extreem kruisverhoor met suggestieve vragen en er zouden fouten in het verslag staan.

 • Patiënt dient ingetrokken klacht nogmaals in

  Klaagster was onder behandeling bij een expertisecentrum dat gespecialiseerd is in de brozebottenziekte. Zij verwijt de orthopedisch chirurg dat hij door het delegeren van bevoegdheden en het op afstand blijven tijdens onderzoeken en mogelijke behandelwijzen de ernst van de klacht (fracturen) heeft veronachtzaamd en hij hier als eindverantwoordelijke op aan te spreken is.

 • Huisarts bespreekt mogelijkheid orgaandonatie niet

  Een huisarts onderzoekt patiënte thuis en komt tot de conclusie dat de klachten niet worden veroorzaakt door hart of longen. Hij adviseert om weer contact op te nemen als de klachten aanhouden of verergeren. De dag erna belt patiënte 112. Ondanks reanimatie overlijdt zij.

 • Cosmetisch arts schendt regels patiëntveiligheid

  De inspectie dient een klacht in tegen een (cosmetisch) arts die bij een patiënt in een privékliniek een liposuctie heeft uitgevoerd; de arts heeft onder meer niet de juiste (na)zorg verleend.

 • Hoofdbehandelaar houdt onvoldoende regie

  Een patiënt verwijt zijn hoofdbehandelaar onder andere dat er in zijn behandeltraject niet steeds sprake is geweest van adequate communicatie en dat hij de eindrapportage zonder zijn toestemming heeft doorgestuurd.

 • Rapportage keuringsarts voldoet niet

  Een 92-jarige man heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd bij de gemeente. In het kader van deze aanvraag heeft een onafhankelijke keuringsarts meerdere keren medisch advies uitgebracht ter beoordeling van zijn beperkingen. Naar aanleiding van dit advies wijst de gemeente de aanvraag af. De man dient een klacht in.

 • Huisarts mag identificatie vragen

  Een vader verwijt de huisarts dat zij heeft geweigerd hem een afschrift van het medisch dossier van zijn minderjarige zoon te verstrekken. De huisarts heeft de vader verzocht om op de praktijk langs te komen met een identificatiebewijs. Dit heeft de vader geweigerd.

 • Huisarts verstrekt medische verklaring zonder toestemming

  Een huisarts verstrekt aan de dochter van een patiënt met een cognitieve stoornis, een medische verklaring over zijn gezondheid voor een onderbewindstellingsprocedure. De zoon laat de huisarts weten aangifte tegen zijn zus te hebben gedaan in verband met financiële fraude.

 • Huisarts handelt in strijd met meldcode Kindermishandeling

  Ouders zijn gescheiden en hebben beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Moeder komt op het spreekuur van de huisarts met haar 8-jarige dochter in verband met blauwe plekken. De dochter geeft aan dat deze zijn veroorzaakt door haar vader.

 • Onzorgvuldige formulering huisarts beïnvloedt omgangsregeling

  Patiënte, 12 jaar, heeft last van spanningsklachten door de felle juridische strijd die haar ouders voeren over de omgangsregeling. De vader verwijt de huisarts dat hij heeft geadviseerd de omgang te verminderen en dat de journaalregels die aan de advocaat van moeder zijn gestuurd bewust eenzijdig zijn opgesteld.

 • Vangnetbeleid van huisarts onzorgvuldig

  Moeder komt met haar peuter op consult bij de huisarts. Haar zoontje heeft last van spruw, eet niet en is verslapt. De huisarts spreekt af om hem over twee dagen weer te beoordelen

 • Arts doet zich ten onrechte voor als bedrijfsarts

  Een werknemer is overspannen en uitgevallen voor zijn werk. Gedurende zijn re-integratietraject is hij verschillende keren gezien door de bedrijfsarts. De klacht van de werknemer is dat de bedrijfsarts medische informatie heeft doorgegeven aan zijn werkgever zonder zijn toestemming.

 • Mdl-arts staakt behandeling

  Patiënte spuugt bloed en is doorverwezen naar een maag-darm-leverarts voor een gastroscopie. De arts heeft patiënte verteld dat verdoving geen kwaad kon voor haar zwangerschap. Als de verdoving in de keel van patiënte is gespoten, vraagt de partner nogmaals of de verdoving schadelijk is voor de baby.

 • Huisarts vindt klachten niet urgent

  Patiënt heeft last van benauwdheid en bezoekt de SEH. De arts aldaar vermoedt samenhang met allergieën, het meest passend bij astma. Op advies van de SEH-arts neemt patiënt contact op met zijn huisarts.

 • Huisarts neemt patiënt onvoldoende serieus

  De huisarts heeft patiënt onderzocht in verband met een pijnlijke borst en minder kracht in haar linkerarm. Patiënt was bang voor borstkanker. De huisarts komt tot de diagnose schouderklachten.

 • Arts schendt informatie- en dossierplicht

  Een arts, tevens directeur van een privékliniek, wordt in verband met een operatie tot borstvergroting onder andere verweten dat zij haar informatieplicht en dossierplicht heeft geschonden.

 • Behandelend arts geeft geneeskundige verklaring

  Patiënte verblijft in verband met dementie op een psychogeriatrische afdeling. Patiënte heeft aan haar dochter verteld dat haar broer van plan is om weg te gaan met zijn kinderen.

print dit artikel
Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.