Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
naar overzicht

Arts en recht

Het gezondheidsrecht richt zich onder andere op de rechten van de patiënt, de hulpverlener en de kwaliteit van de zorg, waarbij aansprakelijkheid een belangrijke rol speelt. De inspectie en het tuchtcollege houden toezicht op de kwaliteit van zorg en beroepsuitoefening.

 • Pamperen of zorgplicht?

  We komen er niet uit vanmiddag. De zitting is al anderhalf uur geleden gesloten. De temperatuur in de raadkamer loopt op. Over één klachtonderdeel worden we het maar niet eens. Mocht de bedrijfsarts de begeleiding op eigen initiatief beëindigen?

 • Ontstoken brandwonden na onzorgvuldige behandeling fibromen

  In deze tuchtzaak een voorbeeld van hoe het flink mis kan gaan als er geen heldere afspraken zijn gemaakt over taakherschikking. Een apothekersassistente die in een huisartsenpraktijk werkte, stipte bij een vrouw steelwratjes aan met trichloorazijnzuur. Bij de patiënt ontstonden brandwonden die fors ontstoken raakten.

 • Partner dementerende onvoldoende bij time-out betrokken

  Links-rechtsverwisselingen op de operatiekamer gebeuren helaas nog steeds. Zoals bij de 91-jarige dementerende man uit deze tuchtzaak, die tijdens de dienst onder het mes moet vanwege een heupfractuur.

 • Ziekenhuis gebruikt opnames niet netjes

  Het ziekenhuis laat de video’s van de operaties waarna complicaties optraden, beoordelen door twee chirurgen uit een ander centrum. Anoniem. Die komen tot een vernietigend oordeel.

 • Longarts wist niet dat hij offlabel voorschreef

  Een longarts schrijft bij een patiënt met ernstige COPD en Pseudomonas in het sputum tobramycine voor. Eerst in de vorm van een inhalatiepoeder, maar dat lijkt de kortademigheid te verergeren. Daarna start de patiënt met vernevelen van tobramycine, met wederom dyspneu als gevolg. Uiteindelijk wordt de behandeling met tobramycine gestopt.

 • ‘Toch geregeld tbs opgelegd zonder onderzoek’

  Verdachten die tijdens het strafproces weigeren mee te werken aan een psychiatrisch of gedragskundig onderzoek, krijgen van de rechter toch regelmatig een tbs-maatregel opgelegd. Dat blijkt uit een onderzoek van rechter Han Jongeneel van de rechtbank in Amsterdam.

 • Van berisping of waarschuwing leer je niks

  Het tuchtrecht schiet zijn doel – het bevorderen van de kwaliteit – voorbij omdat het wordt ervaren als strafrecht, waar niets van wordt geleerd, zegt radioloog Jager. Hij vindt het tijd voor een ingrijpende herziening: van een bestraffend tot een herstellend recht.

 • Een agressieve man klaagt over zijn psychiater

  Een man die al viel onder de zorg van een F-ACT-team (flexible assertive community treatment) belandde vanwege agressie-incidenten in een instelling. Daar vernielde hij het interieur en stichtte hij brand in een afzonderingskamer. Via internet bedreigde hij iemand ernstig. De politie voerde hem af.

print dit artikel
Dit artikel delen