Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen
Dossiers

Actuele uitspraken

Elke week selecteren KNMG-juristen opvallende uitspraken in het gezondheidsrecht. Tegen uitspraken van regionale tuchtcolleges kan tot zes weken na de uitspraak nog hoger beroep worden aangetekend.

 • Rapporten verzekeringsarts ondeugdelijk

  Klager is het niet eens met de beslissing van het UVW over zijn arbeids(on)geschiktheid. Om het UWV te bewegen de beslissing te herzien, heeft klager verweerder (verzekeringsarts) opdracht gegeven een verzekeringsgeneeskundig advies op te stellen.

 • Huisarts stopt clopidogrel zonder overleg

  Klaagster is patiënte van beklaagde (huisarts). Zij heeft een ­dotter- en stentbehandeling ondergaan. Sindsdien gebruikte zij op voorschrift van de vaatchirurg de bloedverdunner clopidogrel. Vanwege bijwerkingen is klaagster hiermee gestopt.

 • Huisarts had patiënt moeten verwijzen naar uroloog

  Klager is met zijn minderjarige zoon, die acute pijnklachten aan de testis had, bij beklaagde (huisarts) op de huisartsenpost geweest. Na anamnese en onderzoek heeft de huisarts de zoon naar huis laten gaan.

 • Rapportage forensisch arts onzorgvuldig

  Klager is huisarts. Het OM is een onderzoek gestart naar de dood van een patiënte van hem, tevens zijn schoonmoeder, en naar zijn betrokkenheid bij die dood.

 • Psychiater alsnog geen recht op BIG-register

  De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een melding gekregen over een psychiater. Deze heeft bij patiënten in strijd met de richtlijnen offlabelmedicatie voorgeschreven en onvoldoende onderzoek verricht.

 • Klacht tegen internist in beroep ongegrond

  Klagers (echtgenote en zoon van patiënt) hebben een klacht ingediend tegen beklaagde (internist). Patiënt had uitgezaaide maagkanker en werd vanwege een verslechterde gezondheidstoestand gezien op de SEH door een arts-assistent.

 • Verpleegkundige mocht medisch dossier niet inzien

  Klager en beklaagde (verpleegkundige) hebben een relatie gehad. Na de scheiding heeft de verpleegkundige ingelogd in het patiëntendossier van klager. Klager heeft hierover een klacht ingediend bij het ziekenhuis.

 • Gz-psycholoog schendt beroepscode

  Klager is de vader van patiënte die onder behandeling is bij beklaagde (gz-psycholoog). Hij heeft geen ouderlijk gezag over zijn dochter. Klager heeft een vertrouwelijke brief aan de behandelaar van zijn dochter gestuurd met het verzoek om een gesprek.

 • Huisarts reageerde adequaat na medicatiefout

  Klaagster is door beklaagde (huisarts) gezien wegens verdenking op nierstenen. De huisarts wist dat klaagster op dat moment 29 weken zwanger was (derde trimester). Vanwege een misrekening dacht de huisarts dat de zwangerschap zich in het tweede trimester bevond.

 • Kinderarts had beter moeten informeren over experimentele behandeling

  Klagers zijn de ouders van patiënte die leed aan ALCL (vorm van lymfeklierkanker). Patiënte en klager kwamen bij beklaagde ­(kinderoncoloog) vanwege mogelijke deelname aan de zogenoemde Crisp-studie. Zij heeft uitleg gegeven over de studie, informatieformulieren meegegeven en een formulier naar klaagster gemaild.

 • Psychiater heeft behandelrelatie terecht beëindigd

  Klager is sinds een aantal jaren in behandeling bij de specialistische ggz (sggz) vanwege chronische PTSS-klachten. Beklaagde (psychiater) heeft de behandeling overgenomen van een collega. Uit het behandelplan blijkt dat er geen recente behandeldoelen met klager konden worden opgesteld. De psychiater heeft klager gesproken en verwezen naar een gz-psycholoog binnen zijn team.

 • Orthopedisch chirurg gebruikt ongeschikte ­operatiefaciliteit

  Bij klaagster is een artrodese van de linkerenkel uitgevoerd door beklaagde (orthopedisch chirurg). Na de operatie heeft klaagster aanhoudende pijnklachten. Er wordt een röntgenfoto gemaakt waarop een ruimte in de artrodese zichtbaar is, maar hierop volgt geen actie.

 • Aanvraag revalidatiezorg terecht afgewezen

  Klaagster is vanwege aanhoudende schouderklachten verwezen naar een revalidatiecentrum voor medisch-specialistische revalidatiezorg (MSR). Hiervoor had klaagster toestemming nodig van de zorgverzekeraar. De aanvraag werd namens klaagster door een revalidatiearts ingediend bij de zorgverzekeraar, die de aanvraag afwees.

 • Arts had Wmo-advies beter moeten onderbouwen

  Klaagster heeft een Wmo-aanvraag ingediend voor een woningaanpassing vanwege hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). De aanvraag werd beoordeeld door beklaagde (arts). Die acht behandeling en begeleiding noodzakelijk en adviseert negatief over aanbrengen van geluidsisolering in de woning.

 • Huisarts mocht medische gegevens verstrekken

  Klaagster is door beklaagde (huisarts) verwezen naar de neuroloog. Die kon geen duidelijke diagnose stellen en heeft haar verwezen naar de afdeling Medische Psychologie. Daar heeft klaagster een aantal gesprekken gehad met een gz-psycholoog in opleiding. Deze adviseerde de huisarts klaagster te verwijzen naar een psychiater.

 • Arts reageerde adequaat op medisch adviesrapport

  Klager is rolstoelgebonden en maakt gebruik van Wmo-vervoer. Hij heeft een aanvraag ingediend voor een hoog persoonlijk kilometerbudget. Deze is afgewezen omdat klager in staat wordt geacht te reizen met de trein.

 • Internist heeft patiënt niet overhaast ontslagen

  Klaagster heeft een klacht ingediend tegen beklaagde (internist) over de behandeling van haar moeder (patiënte). Patiënte werd opgenomen wegens een facialisparese en krachtverlies links.

 • Neuroloog hoefde geen vervolgafspraak te maken

  Klaagster brak bij een val haar linkerenkel op drie plaatsen. Zij is hiervoor geopereerd. De chirurg verwees klaagster naar beklaagde (neuroloog) wegens invaliderende zenuwpijn.

 • Plastisch chirurg onzorgvuldig voorafgaand aan mammareductie

  Bij klaagster is door beklaagde (plastisch chirurg) een borstverkleiningsoperatie uitgevoerd. Het verwijderde weefsel werd opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Hierbij werd een maligniteit vastgesteld. Klaagster verwijt de chirurg dat hij de operatie heeft verricht zonder vooronderzoeken.

 • Multiproblematiek: Wvggz of Wzd?

  De officier van justitie heeft ten behoeve van een cliënt met een verstandelijke beperking en schizofrenie bij de Rechtbank Midden-Nederland een zorgmachtiging op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) verzocht.

 • Arts niet aansprakelijk voor schade door Bio-Alcamid

  Patiënte heeft in 2003 en 2004 injecties met Bio-Alcamid (een permanente vuller) gekregen. Hierna zijn bij haar infecties ontstaan die tot misvormingen aan haar gezicht hebben geleid. Patiënte stelt haar arts aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden en nog zal lijden.

 • Kno-arts heeft juiste operatie juist uitgevoerd

  Klager is door beklaagde (kno-arts) geopereerd vanwege een chronische middenoorontsteking. Voorafgaand is de ingreep met klager besproken. Tijdens de operatie bleek sprake van een niet-functionerende gehoorbeenketen en is een reconstructie uitgevoerd waarbij een prothese is geplaatst.

Dit artikel delen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.