Meer van R.J.H. Crommentuyn

 • Getalm rond onderzoek overleden kind

  Artsen zijn sinds begin 2010 verplicht om een lijkschouwer te waarschuwen als een kindje is overleden. Maar de bijbehorende NODO-procedure, waarmee het vervolgonderzoek in goede banen zou worden geleid, is nog niet ingevoerd. Dat heeft akelige gevolgen voor ouders.

 • PreventieConsult in de startblokken

  Hoogleraar Pim Assendelft stond aan de wieg van PreventieConsult CM, een test om het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en nierschade in te schatten. Het woord, of liever de daad, is nu aan de dokters in het veld.

 • Hulpprogramma nuttig voor verslaafde arts

  Hulp vragen voor je verslaving is, zeker als arts, erg moeilijk. Een Canadees hulpprogramma wijst uit dat als de drempel is geslecht, de herstelkans groot is en de arts ‘extra gemotiveerd en kundig’ kan terugkeren. Een Nederlandse variant van dit programma is in aantocht.

 • ‘Beroepsgeheim is onontbeerlijk’

  Psychiater Kaspar Mengelberg wil dat de privacy van de patiënt absoluut gewaarborgd blijft. Dat diagnosegegevens tegenwoordig in handen komen van verzekeraars, vindt hij een gotspe. Hij is dan ook blijvend in gevecht met de NZa, ‘echt een verderfelijke instelling’.

 • Artsen profiteren ook van dierproeven

  In 2009 vonden in Nederland bijna 600.000 geregistreerde dierproeven plaats. In de ogen van het grote publiek vindt deze praktijk weinig genade. Hoogleraar dierenwelzijn Frauke Ohl nuanceert die afkeer.

 • ‘Zonder dokters gebeurt er niks’

  Met de aanstelling van Frank de Grave als nieuwe voorzitter van de Orde hebben de medisch specialisten een onderhandelaar pur sang in huis gehaald. Zonder doktersachtergrond, maar het Haagse klappen van de zweep kent hij als geen ander.

 • Kleinschaligheid is de sleutel

  Neurochirurg Frits de Beer stoort zich aan de suggestie dat efficiency de kwaliteit verbetert. Door het zorgproces in stukjes te knippen, creëer je juist de ene overdracht na de andere. En als er érgens iets fout gaat…

 • Arts is machine niet altijd de baas

  Toepassingsfouten bij het gebruik van medische technologie leiden jaarlijks tot tientallen doden. Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), waar een ok-brand in 2006 een slachtoffer eiste, heeft het voortouw genomen bij de ontwikkeling van een nieuwe, veilige aanpak.

 • Tuchtrecht reikt ook over de grens

  De internist die in Nepal hulp weigerde aan een vrouw met een gebroken arm, valt volgens het Centraal Tuchtcollege niets te verwijten. Maar artsen moeten daaruit niet afleiden dat ze op vakantie kunnen doen – of laten – wat ze willen.

 • Sociaal geneeskundige zoekt vacature

  Ondanks drie specialismen en zeven erkende profielen, wordt sociale geneeskunde nauwelijks erkend op de arbeidsmarkt. In vacatureteksten voor deze functies wordt gevraagd naar basisartsen. Dat is een stuk goedkoper.

 • Nieuwe opleiden biedt houvast

  De opleiding tot medisch specialist wordt competentiegericht. Een aantal disciplines is al ver met de invoering en ziet inmiddels de voordelen. Maar de opleidingsgroepen hebben er enorm veel werk aan. ‘Ik heb geen tijd voor die flauwekul.’

 • ‘Ik behandel geen ziektes, maar mensen’

  Door de scheiding tussen psychische en neurologische aandoeningen is het beroep zenuwarts een stille dood gestorven. Roland Clauwaert – de laatste der Mohikanen – raakte vorige week tegen zijn zin zijn registratie kwijt.

 • De jeugd vliegt uit

  De afdeling Kindergeneeskunde van het Flevoziekenhuis in Almere is voor een deel overgegaan in het zelfstandig behandelcentrum DeKinderkliniek. De vorm waarin beide instellingen (nog) samenwerken wordt zorgvuldig afgewogen.

 • Lichte daling aantal vacatures

  Medisch Contact telde in het eerste kwartaal van dit jaar 753 nieuwe vacatures voor basisartsen en 812 voor specialisten. De werkelijke krapte op de arbeidsmarkt is echter groter, omdat herhaalde vacaturemeldingen niet zijn meegeteld.

 • Een einde aan de stammenstrijd

  De beroepsbevolking van een ziekenhuis bestaat uit allemaal clubjes met een eigen cultuur. Samenwerken ontbreekt op hun prioriteitenlijstjes. Dat moet anders, vindt Erik Heineman, de nieuwe hoogleraar chirurgie van het UMC Groningen.

 • Decentrale selectie ter discussie

  In Rotterdam zweren ze erbij: selectie aan de poort op basis van bijzondere buitenschoolse prestaties en cognitieve testen. Afschaffing van gewogen loting juicht de faculteit dan ook toe. Maar andere faculteiten denken daar weer anders over.

 • ‘We willen zo eerlijk mogelijk winnen’

  Claudia Pechstein verschijnt wegens dopingperikelen niet op de Olympische Spelen. Collega-schaatser Carl Verheijen, die Vancouver op een haar na miste en nu zijn geneeskundestudie weer wil oppakken, sprak met MC over verboden stimulantia.

 • Banenaanbod bereikt recordhoogte

  Werkzoekende artsen konden in het laatste kwartaal van 2009 kiezen uit ruim 1600 banen. Het is een record, maar niet één om blij van te worden.

 • Vissen in de prullenbak van de geneeskunde

  Het placebo-effect stelt de medische wetenschappen voor een raadsel. Voor het gemak wordt het daarom grotendeels genegeerd. Ten onrechte, vindt Ted Kaptchuk. Het fenomeen kan ons veel leren over het wezen van de zorgverlening.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.