Meer van R. Crommentuyn

 • Aantal artsen groeit als kool

  Waren er in 2000 bijna 44.000 geregistreerde artsen, in 2010 zijn het er bijna 59.000. Verse cijfers van het Capaciteitsorgaan over fte’s, vrouwelijke artsen en – ondanks de groeicijfers – de verwachte tekorten. En daarnaast de kwartaalcijfers van MC over de arbeidsmarkt.

 • De kruistocht van een ex-alcoholist

  Welke therapie cardioloog Olivier Ameisen ook probeerde, steeds greep hij weer terug naar de fles. Totdat hij zichzelf de spierverslapper baclofen voorschreef. Sindsdien propageert hij het middel als een veelbelovend medicijn tegen verslaving.

 • Banengroei zet door

  Na een recessiedip in de vraag naar artsen is nu het herstel op de doktersarbeidsmarkt definitief ingetreden. Er zijn zelfs specialismen die een grotere instroom bepleiten bij het Capaciteitsorgaan.

 • Specialisteninkomens lijden onder crisis

  Het is definitief: minister Klink schaaft 12,7 procent af van de honorariumtarieven van alle specialisten. Een onterechte straf voor het feit dat sommigen veel te veel verdienen, luidt de kritiek. Maar de bereidheid om de barricaden op te gaan lijkt laag.

 • ‘De patiënt geeft het tempo aan’

  Het private kankerziekenhuis dat volgend jaar in Boxmeer verrijst, wil alles anders doen. Patiënten beheren hun eigen dossier, medewerkers stellen hun eigen rooster samen. De visie van bestuursvoorzitter Hans van Holten.

 • 'Kankerpatiënt moet zelf de regie nemen'

  'Overgeleverd aan de protocollen.' Dat gevoel leefde bij kankerpatiënt Olf Kinkhorst. Hij is niet de enige die kritiek heeft op de communicatie met artsen. Verpleegkundigen schijnen het beter te doen.

 • Artsentekort soms nijpend

  Het aantal vacatures voor artsen groeit weer. De Arbeidsmarktmonitor telde er afgelopen kwartaal 1307. In specialismen waar de tekorten het grootst zijn, worden de wachttijden voor patiënten langer.

 • ‘Levens redden wil iedereen’

  De North West London Hospitals zijn erin geslaagd om de ziekenhuissterfte aanzienlijk terug te dringen. ‘Elke maand presenteren we de laatste sterftecijfers aan de medewerkers. Artsen en verpleegkundigen zijn gek op cijfers en competitief ingesteld, dus dat werkt heel goed.’

 • Tuchtrecht houdt op bij de grens

  Geschorst in het ene land, gewoon aan het werk in het andere. Foute dokters glippen binnen de EU gemakkelijk de grens over. Informatie-uitwisseling verloopt zo moeizaam dat de vogel vaak alweer gevlogen is als een duister verleden aan het licht komt.

 • Hevige schommelingen op de banenmarkt

  Het aantal vacatures voor artsen vertoont een nogal onverwachte daling. De schommelingen in de arbeidsmarkt spelen niet voor alle specialismen even sterk. De aantallen vacatures voor psychiaters, huisartsen en internisten stijgen; die voor ondersteuners zoals radiologen dalen juist.

 • ‘Wakker schudden met shocktherapie’

  Zelfregulering door artsen faalt, meent Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid - Nederland (SIN-NL). Daarom houdt de organisatie op internet een zwarte lijst bij van artsen die medische fouten zouden hebben verzwegen.

 • Verloren voor de medische stand

  Pas na een kennis- en vaardighedentoets mogen artsen van buiten Europa in Nederland aan de slag. Zonder gedegen voorbereidingstraject heeft die toets geen zin, zegt promovendus Paul Herfs.

 • Geen dreun maar een tikje

  In de zorgsector is nog niets te merken van de financiële crisis. Ziekenhuizen met bouwplannen zien zelfs perspectieven. Toch is het niet uitsluitend rozengeur en maneschijn. De farmaceutische industrie ziet donkere wolken opdoemen.

 • De prijs van twintig Maserati's

  Gaat het Jeroen Bosch Ziekenhuis de diagnosetijd voor TIA-patienten verkorten en gaat zorgverzekeraar CZ een hogere prijs betalen voor robotchirurgische ingrepen? De onderhandelingen over de zorginkoop zijn in volle gang. Over kwaliteit wordt veel gesprok

 • Banen te over voor intensivist

  Het kost ziekenhuizen veel moeite om voldoende intensivisten te vinden, zo blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor over het vierde kwartaal van 2008. Maar het is de vraag of er een absoluut tekort is.

 • Het nieuwe declareren komt eraan

  Al snel na de introductie in 2005 regent het klachten over het DBC-systeem en is duidelijk dat het ingrijpend moet worden herzien.

 • Onvindbare artsen

  Deze week presenteert MC weer de arbeidsmarktmonitor. Het aantal nieuwe vacatures groeit hard. Het tekort aan bijvoorbeeld maag-, darm- en leverartsen is zelfs zo nijpend dat open plaatsen nauwelijks zijn op te vullen.

 • De gekte regeert

  Als minister van Buitenlands Zaken ontmoette ex-dokter David Owen veel belangrijke staatslieden. Hij verdiepte zich in hoe de gezondheidstoestand van leiders als Kennedy, Bush en Blair invloed had op hun beslissingen en schreef er een boek over.

 • Samen sterker

  De meeste specialisten werken het liefst binnen hun aandachtsgebied en voelen zich niet prettig als zij behandelingen moeten uitvoeren waarmee zij weinig ervaring hebben. Toch moeten ook die behandelingen gebeuren.

 • Tasten in het duister

  Aios en anios houden ‘s nachts het ziekenhuis draaiende. Pas in noodgevallen roepen ze de hulp van hun superieuren in. Maar is de zorg in de nacht door die werkwijze minder veilig?

 • Het walhalla ligt in het westen

  Aan vacatures voor artsen geen gebrek, zo blijkt uit de Arbeidsmarktmonitor. Maar landelijk gezien is wel sprake van een opmerkelijke spreiding. De buitengebieden tellen minder open plekken. Toch kan het slim zijn om juist daar aan de slag te gaan.

 • 'Fouten zijn geen natuurverschijnsel'

  Tussen 1996 en 2007 boog het medisch tuchtcollege zich over 132 klachten op het gebied van de heelkunde. Het boek Chirurg en tuchtrecht 1996-2007 bevat een grondige studie van die klachten. MC sprak met de schrijvers over de trends in deze tuchtzaken.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.