Meer van Lode Wigersma

 • Crisisbeheersing vraagt om versterking rollen en mandaten

  De coronacrisis laat zien dat de samenwerking tussen zorg­verleners onderling en tussen zorg en openbaar bestuur in veel regio’s gebrekkig verloopt. Kennis en kunde worden ­onvoldoende benut, waardoor de gezondheid van verschillende kwetsbare groepen in het gedrang komt. Een gecoördineerde netwerkinspanning is nu hard nodig.

 • De publieke zorg, waar is die gebleven in het coronageweld?

  Natuurlijk moesten en moeten we onze kwetsbare mensen met corona-infectie redden, maar waarom zijn de deskundigen uit het sociaalgeneeskundige domein niet direct aangesloten, om onze landsbestuurders te adviseren over die aspecten die niet in ziekenhuizen en wel in allerlei, deels nieuwe, kwetsbare groepen speelden?

 • Extramuraal ondergeschoven

  Het pleidooi van de hoogleraren Reijneveld (sociale geneeskunde) en Van der Horst (huisartsgeneeskunde) in het laatste nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) kan niet misverstaan worden: de universitair medische centra (umc’s) moeten veel meer onderzoek doen naar veelvoorkomende ziekten, preventie en langdurige zorg.

 • Artsopleiding moet ingrijpend veranderen

  Het Raamplan Artsopleiding 2019 is in voorbereiding. Dat horen we tenminste al een tijdje, maar de verantwoordelijke instantie (NFU) zwijgt over de precieze toedracht, de procedure en de betrokkenen bij de opstelling van het Raamplan. Dit ondanks herhaalde vragen aan het adres van de NFU.

 • Antinucleaire geneeskunde, of dan maar de politiek in?

  In zijn MC-blog van 20 oktober jl. gaat André Weel in op de verhouding die dokters tot kernkoppen hebben. Ik had daar in maart al eens over geschreven op deze plek. Hij en ik zijn het erover eens dat artsen tegen kernwapens horen te zijn, want tegen het gebruik en de gevolgen ervan is geen medisch kruid gewassen. Jammer, André, dat je dan toch niet naar die manifestatie tegen kernwapens kwam.

 • Lode Wigersma

  Lode Wigersma is voorzitter van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV), de vereniging voor sociaal geneeskundigen die zich bezighouden met beleid, advies en indicatie.

 • Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

  Zijn artsen en hun organisaties zich bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, als de samenleving oog in oog staat met grote bedreigingen van de volksgezondheid?

 • Het nieuwe werken in de zorg

  Klinkt somber, maar laten we de positieve keerzijde van deze medaille eens bekijken. Die is zichtbaar in de praktijk, in de wijk, opgezet door pioniers, gewone zorgverleners, burgers.

 • Heldhaftig, vastberaden en barmhartig

  Medisch leiderschap is een hot issue. Het wordt omarmd door velen, en het lijkt te gaan over iets dat ons artsen is afgenomen of ontglipt. Is dat zo?

 • Herinnert u zich de artseneed nog?

  Je zou je eigenlijk je hele leven moeten herinneren wat je beloofd of gezworen hebt bij het afleggen van de artseneed, vindt Lode Wigersma, KNMG-directeur en voormalig huisarts.

 • Verplaats u eens in de dokter

  Het houdt niet op: onthullingen over incidenten in ziekenhuizen, slecht functionerende dokters, ziekenhuizen die misstanden onder de pet houden, artsen die elkaar beschermen of de tent uitvechten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die niet optreedt.

 • Medische info aan derden te riskant (4)

  Lode Wigersma, directeur beleid & advies van de KNMG, reageert met drie ongefundeerde, incorrecte en onnavolgbare stellingen (MC 48/2012: 2738) op ons artikel over het verstrekken van medisch informatie van patiënten (MC 45/2012: 2523).

 • Medische info aan derden te riskant

  De psychiaters Jean-Paul Glaser en Chris Vleugels betogen dat de KNMG-richtlijnen voor het verstrekken van patiëntinformatie aan derden onhoudbaar zijn.

 • Gedragscode Medische Hulpmiddelen: is het voldoende?

  Het is vast nog niet iedereen opgevallen, maar in september 2011 is een Gedragscode Medische Hulpmiddelen verschenen. De Gedragscode is samengesteld door de Stichting Overleg Medische Technologie, een samenwerkingsverband van hulpmiddelenproducenten.

 • Transparantie is niet zichtbaar

  Transparantie van de kwaliteit van artsen en ziekenhuizen is het toverwoord binnen de gezondheidszorg. Toch is er in de praktijk nog weinig van te merken, volgens een onderzoek van de KNMG en het Nivel.

 • Gedachten over Prinsjesdag

  Nu ik dit schrijf is het 12 september, ruim een week voor Prinsjesdag. Vroeger waren we in deze periode altijd in gespannen verwachting van de Rijksbegroting en de voornemens van het kabinet.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.