Meer van Gunilla Kleiverda

 • Ook verloskundige moet abortuspil kunnen voorschrijven

  Verloskundigen zijn bij uitstek bekwaam als het gaat om zorg rond zwangerschap en bevalling. Het zou daarom logisch zijn dat ook zij, net als de huisarts, de bevoegdheid krijgen om de medicamenteuze abortuszorg te verlenen.

 • Routine-echo niet nodig bij abortus in de eerste lijn

  Als de Eerste Kamer er komend najaar mee instemt, mogen huisartsen de abortuspil gaan verstrekken. Tijd om de praktische uitvoering van deze zorgverlening onder de loep te nemen. Standaard een echo maken is alvast niet nodig, betogen Gunilla Kleiverda en Rebecca Gomperts van Women on Waves.

 • Abortushulp kent te veel barrières

  Een inventarisatie leert dat Nederlandse en buitenlandse vrouwen in ons land om uiteenlopende redenen geen toegang hebben tot abortushulpverlening. Dit moet nodig veranderen, en de politiek is aan zet.

 • Maak anticonceptie beter betaalbaar

  Abortusartsen luidden onlangs de noodklok omdat zij merkten dat financiële overwegingen de keuze voor anticonceptie negatief beïnvloeden. Jaarlijks worden ruim 30 duizend zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd, waarvan een derde een herhaalde behandeling betreft. Abortus wordt vergoed vanuit de AWBZ, anticonceptie niet.

 • Rechten zwangere vrouw onder druk

  De bescherming van het ongeboren kind neemt verontrustende vormen aan, betogen gynaecoloog Gunilla Kleiverda en jurist Anniek de Ruijter. Waarom is de lichamelijke integriteit van de zwangere ondergeschikt aan de belangen van het kind?

 • Laat barende vrouw zelf pijnstilling kiezen

  Remifentanil, een veelgebruikt alternatief voor epidurale analgesie, mag voortaan nog maar beperkt ingezet worden als pijnbestrijding bij de bevalling. En het oordeel is altijd aan de verloskundig hulpverlener, nooit aan de patiënt.

 • Women on Waves volkomen legaal

  De schepen van Women on Waves helpen vrouwen wereldwijd bij abortus en overtijdbehandeling. Dat laatste is niet vergunningplichtig, maar de inspectie en het ministerie van Volksgezondheid zeggen van wel. Daarmee bestempelen zij de actievoerders als illegaal, met alle risico’s van dien.

 • Zorg voor kwetsbare zwangere bedreigd

  Een eigen bijdrage voor behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg pakt desastreus uit voor een groep zwangeren in achterstandssituaties. De POP-poli die deze kwetsbare groep moet bijstaan, dreigt teloor te gaan.

 • Kennis om te kunnen kiezen

  Prenatale screening mag niet als doel hebben zoveel mogelijk foetussen met een afwijking op te sporen, maar kan wel antwoord geven op de vraag van een ongeruste zwangere. Het hoort daarmee geen bevolkingsonderzoek te zijn.

 • Zinloze evaluatie abortuswet

  Binnenkort wordt waarschijnlijk de Wet afbreking zwangerschap ge?valueerd. Het regeerakkoord suggereert dat deze wet bijdraagt aan goede kwaliteit van zorg. De  twintig jaar oude wet wordt echter gekenmerkt door overregulering en zorginhoudelijke...

 • Golven rond de abortusboot

  De onlangs naar Ierland uitgevaren abortusboot haalde alle media. En niet altijd in gunstige zin. Een bij het project betrokken arts schetst een beeld van de schrijnende achterliggende problematiek.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.