Meer van Guido de Wert

 • Aan de beoogde nieuwe NIPT zitten nog wat haken en ogen

  Demissionair VWS-minister Ernst Kuipers staat op het punt om de niet-invasieve prenatale test (NIPT) uit te breiden. Er ligt daarvoor een advies van de Gezond­heids­raad. Daarin staan ook aanbevelingen over hoe om te gaan met andere test­uitkomsten dan de drie trisomieën waarop de screening tot nu was gericht. Die aan­bevelingen betekenen dat er straks voor de zwangere minder te kiezen valt.

 • Check op erfelijke aandoeningen is zware ethische kluif

  Sommige paren met een kinderwens worden gescreend op het risico op een kind met een aangeboren afwijking. Het valt te overwegen om preconceptionele dragerschapsscreening (PDS) aan te bieden aan alle paren die een beroep doen op geassisteerde voortplanting. Dan moeten wel eerst enkele ethische vragen worden beantwoord.

 • Pak informed consent voor genoombrede tests goed aan

  Steeds vaker wordt bij patiënten het gehele genoom in beeld gebracht. Voorafgaand daaraan moet de patiënt zorgvuldig worden geïnformeerd. Geen eenheidsworst maar individueel maatwerk. Over de test en de uitslag, maar ook over even­tuele nevenbevindingen.

 • Tijd niet rijp voor genonderzoek zonder hulpvraag

  Door iemands genenpakket te ontrafelen kennen we de kans dat iemand een genetische aandoening zal krijgen. Over de vraag of je die kennis moet ontwikkelen, en zo ja, onder welke voorwaarden en welke ethische consequenties daaraan zitten, wordt in de VS en in Europa verschillend gedacht.

 • Géén morele plicht tot abortus bij downsyndroom

  Volgens epidemioloog Luc Bonneux moet prenatale screening op downsyndroom veel nadrukkelijker worden ingezet als preventie-instrument. Dat is moreel problematisch, zeggen critici. Doel van prenatale screening is het mogelijk maken van weloverwogen eigen keuzes.

 • Dilemma’s rond orgaankweek

  Kweken van menselijke organen in dieren is een veelbelovende toepassing van stamceltechnologie die echter ook ethische vragen oproept. De meeste mensen staan ambivalent, maar niet bij voorbaat afwijzend tegenover deze mogelijke nieuwe bron van transplan-tatieorganen.

 • Embryoselectie slordig geëvalueerd

  Pre-implantatie genetische diagnostiek (PGD), ofwel embryoselectie, bestaat al twintig jaar, maar is nog steeds beladen. Binnenkort overlegt de Kamer erover en komt waarschijnlijk ook het evaluatierapport over de vier jaar geleden ingestelde Regeling PGD aan de orde. Helaas een rapport vol losse eindjes, betogen Maastrichtse ethici.

 • Gametendonatie hoeft geen liefdewerk te zijn

  Spiegeldonatie, het ruilen van eicellen tegen zaadcellen, stuit op bezwaren van de NVOG. Doneren moet belangeloos zijn, vindt de vereniging van gynaecologen. Maar wat is er eigenlijk tegen wederzijds profijt?

 • Echo hoort in basispakket

  Eva Pajkrt e.a. pleitten onlangs voor invoering van een 11-tot-14-wekenecho voor alle zwangere vrouwen.

 • Een bom onder de wet

  Hulpverleners moeten alle zwangere vrouwen, ongeacht hun leeftijd, informeren over risicoschattende prenatale testen, maar mogen deze testen niet aanbieden aan vrouwen jonger dan 36 jaar, stelt staatssecretaris Ross. Zo ondermijnt zij de wet.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.