Meer van Govert den Hartogh

 • Sta sedatie eerder toe bij stoppen met eten en drinken

  Bij een patiënt die stopt met eten en drinken kan een delier ontstaan. Volgens bestaande richtlijnen mag een arts de patiënt in dat stadium (nog) niet sederen om het lijden te verlichten. Een aanvulling van die richtlijnen zou op zijn plaats zijn, vindt emeritus hoogleraar ethiek Govert den Hartogh.

 • Stervenshulp holt zorgvuldigheidseisen uit

  Het voornemen van het kabinet om stervenshulp te bieden aan mensen die hun leven voltooid achten, roept veel vragen op, vindt emeritus hoogleraar ethiek Govert den Hartogh. Een nieuwe, op het zelfbeschikkingsrecht gebaseerde regeling moet de euthanasiewet niet ondermijnen.

 • OM ondergraaft euthanasiewet

  Als een regionale toetsingscommissie euthanasie oordeelt dat een arts niet aan alle zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet (Wtl) heeft voldaan, moet het Openbaar Ministerie beslissen om al of niet tot strafvervolging over te gaan.

 • ‘Ondraaglijk lijden’ onder druk

  De substantiële eisen voor euthanasie krijgen steeds minder aandacht, signaleert emeritus hoogleraar ethiek Govert den Hartogh. ‘Ondraaglijk lijden’ zou een te subjectief begrip zijn. En een behandelrelatie is ook al geen voorwaarde meer.

 • Euthanasieverklaring vereist onderhoud

  De Regionale Toetsingscommissies Euthanasie hadden over twee recente gevallen van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten een ander oordeel. Doorslaggevend daarbij was het al dan niet voldoende herhalen van de doodswens. Maar tot wanneer is een dementerende hiertoe in staat?

 • Dementie kan ondraaglijk zijn

  De KNMG, Verenso en de Gezondheidsraad menen dat Alzheimerpatiënten niet ernstig lijden, omdat zij geen besef van hun situatie hebben. Hun algehele desoriëntatie, paniek en wrok zijn echter wel degelijk als leed op te vatten.

 • Meldingspercentage van euthanasie kan niet meer stijgen

  Het beleid om het melden van euthanasie te bevorderen lijkt weinig succesvol: het meldingspercentage is nog steeds laag en het aantal meldingen daalt. Maar staren we ons niet blind op die cijfers? Beter is het om na te gaan welke gevallen van euthanas...

 • Niet toetsen is geen optie

  Leidt de taakopvatting van de toetsingscommissies tot minder meldingsbereidheid van euthanasie? De zin van het melden is dat er vervolgens kan worden getoetst. Het meldingspercentage als maatstaf nemen voor het succes van de toetsingsprocedure, is puu...

 • Mijns broeders hoeder

  Willen we pre-implementatiediagnostiek toelaten om embryo’s te selecteren op hun geschiktheid als donor? De verontrusting die dit idee oproept berust wellicht op een betwistbare gedachtegang en verouderde informatie.

 • Nieuwe duidelijkheid over euthanasie

  Eind november behandelt de Tweede Kamer de voorstellen van de ministers Korthals en Borst voor een wettelijke regeling van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Het laat zich dus aanzien dat die regeling er eindelijk komt. Dat is toe te...

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.