Meer van Boyd Thijssens

 • Trots

  We zijn allemaal lid van een wetenschappelijke beroepsvereniging. Vaker zal ik het juist hebben dan mis als ik stel we ook allemaal niet naar de algemene ledenvergadering gaan van deze vereniging. De meesten van onze geloven dat wel. Wiens bestuurstermijn wordt verlengd? Gaat de contributie weer iets omhoog? Hoe dicht zaten de uitgaven dit jaar op de begroting? Ook bij ons is het een steevaste harde kern die de meeste vergaderingen bezoekt (waarvoor veel dank!). Maar waarom dat recent toch anders was volgt hieronder.

 • Lijnloze zorg

  Er komt een tsunami op ons af: langzaam maar zeker stijgt de incidentie van kanker van 1 op de 2 naar 1 op de 1. Oftewel: we zijn op weg naar een Nederland waarin iedereen op enig moment in zijn leven aan de een of andere vorm van kanker lijdt.

 • Het goed(e) doen in tijden van schaarste

  De schaarste aan personeel is op alle plekken in de zorg merkbaar. Al eerder lazen wij over burgers die zich bij geen enkele huisarts kunnen inschrijven, over de wachtlijsten voor (electieve) ingrepen en over de schrijnende ggz-problematiek, in het bijzonder voor de wat zwaardere psychiatrische gevallen. Ook de zorg voor werkenden staat onder druk, door het tekort aan bedrijfsartsen.

 • Samenwerken begint met de ander kennen

  Na ruim een jaar voorzitterschap van de NVAB ben ik menig praatje op symposia en bij opleidingsinstituten verder. Dikwijls gaan mijn praatjes over het onderwerp professionele identiteit: waartoe zijn we als bedrijfsarts op aarde?

 • Knuppel in het hoenderhok

  Het moment dat deze column gedrukt en wel bij u op de deurmat ligt, is het moment dat ik bij de opening van de bedrijfsgeneeskundige (BG-)dagen mijn vakgenoten mag toespreken. Zoals vermoedelijk ook bij uw eigen beroepsvereniging, zijn de BG-­dagen een mix van interessante lezingen en workshops, nieuwe ontmoetingen en het treffen van oude bekenden. Voor de liefhebbers uiteraard uit te breiden met een feestprogramma, om de vreugde verder te vergroten.

 • Gezond nachtwerk bestaat niet

  Dat nachtwerk ongezond is, is voor u als lezer van dit blad hopelijk niet nieuw. Ingewikkelde relaties zoals het risico op (borst)kanker zijn niet eenduidig en vragen nog om meer onderzoek. Echter, er is inmiddels toch wel een sterk verband aangetoond tussen nachtwerk en cardiovasculaire aandoeningen, diabetes mellitus type 2 en – wellicht het meest voor de hand liggend – slaapproblemen.

 • Gezonder leven? Kijk naar je werk.

  Vraag mensen op straat hoe ze ‘gezond zijn’ definiëren, en je zult nog vaak een vorm van de ‘oude’ gezondheidsdefinitie horen waarin de afwezigheid van ziekte(n) voorop staat. Sommigen vullen dat nog aan met waarde­oordelen over wat een gezonde leefstijl omvat. Zeker is dat het hebben van een (passende) baan niet vaak wordt genoemd.

 • Zorgen voor de zorg is hard nodig

  Dat de zorg onder druk staat, heeft intussen eenieder wel gemerkt. Of het nu de patiënt is die wacht op een afspraak, de zorgmedewerker die collega’s langdurig moet missen vanwege ziekte of vertrek en op z’n tandvlees loopt, of de teamleider die de planning niet meer rondkrijgt.

 • Armoede en gezondheid: een klassiek én urgent sociaalgeneeskundig thema

  De patiënt mompelt iets over ‘vergeten’, als ze na gemiste afspraken op het spreekuur verschijnt. De medicatie neemt ze wel, zegt ze, maar afgaand op de bloedwaarden is het de vraag of ze die zelfs heeft opgehaald bij de apotheek. Ze maakt afwisselend een uitgebluste en een boze indruk. Werken lukt meestal wel. Nee, met de kinderen gaat het niet zo goed. Haar blik dwaalt af naar het plafond.

 • Als we dokters zijn, moeten we ons daar wel naar gedragen

  Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. Aan die dichtregels denk ik vaak als het gaat om de professionele identiteit van de bedrijfsarts. Mijn droom is dat de bedrijfsarts breed adviseert; de praktijk is dat de bedrijfsarts nog te vaak smal turft. Het aardige is dat de wetten in ons geval de droom ondersteunen, maar we vooral op praktische bezwaren stuiten.

 • Haal er een co bij

  De ramingen van het Capaciteitsorgaan liegen er niet om. Hoewel de laatste jaren de instroom van artsen in de bedrijfsartsenopleiding is toegenomen, is er nog steeds sprake van een gapend gat tussen de beoogde en gerealiseerde instroom.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.