Meer van Aart Hendriks

 • Maak richtlijnen lhbtiq+-sensitief

  Nu psychiaters excuses hebben gemaakt voor hun discriminerende houding en behandeling van homo’s en genderdysfore patiënten in het verleden, is het tijd om in de toekomst te kijken. Daarin passen zorgbreed inclusieve behandelrichtlijnen.

 • Spanje op koers naar euthanasiewet

  Als vijfde land in Europa krijgt Spanje waarschijnlijk euthanasiewetgeving. Een kort overzicht van de voorbereidingen van zo’n wet met aandacht voor verschillen en overeenkomsten ten opzichte van Nederland.

 • Weg met al die verwarrende functienamen

  De benamingen die gaandeweg ontstaan zijn voor allerhande functies in de zorg, vormen een bron van misverstanden. Aan patiënten valt amper nog uit te leggen wat het verschil is tussen al die ‘assistenten’. Een pleidooi voor duidelijkere taal.

 • Is mijn patiënt een terrorist?

  Artsen voelen de maatschappelijke plicht om de politie te attenderen op het risico van aanslagen dat uitgaat van hun patiënten. Maar mag dat wel, gelet op hun beroepsgeheim?

 • Pas op met anonieme informatie

  De buurvrouw van een moeder met een baby van bijna 4 maanden belt een verpleegkundige van het consultatiebureau (CB).

 • Berisping op de koop toe nemen?

  De huisarts in deze casus praktiseert al 38 jaar en kent de regels. De klacht draait om een verklaring over toewijzing van een woning bij een stel dat vechtend uit elkaar ging.

 • Leidinggevende of hulpverlener

  Een arts die ook leidinggevende is, zal soms gesprekken moeten voeren over een ziekmelding van een personeelslid. Dat kan een ongemakkelijke vermenging van rollen opleveren.

 • Familie spreekt niet altijd namens patiënt

  In deze tuchtzaak klagen een boze zoon en dochter over de specialist ouderengeneeskunde die indirect betrokken was bij de zorg voor hun inmiddels overleden, hoogbejaarde moeder.

 • Dokter kan vechtende familie niet verzoenen

  Een oudere man met uitgebreid gemetastaseerde ziekte is aan het sterven. Hij heeft pijn, en de zorgverleners willen zijn lijden verlichten, eerst met morfine, later middels palliatieve sedatie.

 • Homeopaat zegt zelf: ik genees niet

  Een homeopathisch arts beweert op zijn website dat bij ziektes zoals MS en ALS in sommige gevallen genezing nog mogelijk is als op de juiste wijze volgens de homeopathische doctrine wordt behandeld.

 • Psychiater schrijft oude verklaring over

  We doen soms wel of artsen een gewoon beroep hebben, maar dat is niet zo. Ze mogen dingen die bijna niemand anders mag: messen in mensen steken, het einde van het leven bespoedigen, mensen gedwongen behandelen en laten opnemen. Bij dat laatste toetst de rechter gelukkig wel of dat terecht is.

 • Verpleeghuis verlaten voor Levenseindekliniek?

  Dit voorjaar gaf de rechter een verpleeghuispatiënt gelijk die, tegen de wil van de instelling in, naar huis wilde om met behulp van de Levenseindekliniek euthanasie te verkrijgen. Deze zaak roept veel vragen op. Gezondheidsjurist Aart Hendriks loopt daarom de regels en valkuilen nog eens door.

 • Tuchtrechter wordt strenger

  Het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2014 leert onder meer dat de inspectie vaker zelf zaken aanbrengt en dat de tuchtrechter vaker een berisping uitdeelt.

 • Inspecteur valt niet onder tuchtrecht

  Een groep actieve patiënten van de inmiddels beruchte ex-neuroloog Jansen Steur heeft zo ongeveer iedereen aangeklaagd die met de zaak te maken had, onder

 • Moordarts krijgt geen tuchtstraf

  Natuurlijk wil niemand een man als collega, of als dokter, die twee junks heeft ingeschakeld om zijn ex-vrouw te laten verbranden, voor het oog van zijn kinderen.

 • Alles of alleen het relevante opslaan

  Een huisarts heeft oude, papieren dossiers gedigitaliseerd. Een coassistent heeft de dossiers opgeschoond, de relevante gegevens in het elektronisch dossier ingevoerd, specialistenbrieven en relevante onderzoeksresultaten werden ingescand.

 • Nachtmerriediagnose

  Er zijn van die aandoeningen waarvan je weet dat je ze ooit zult missen, hoezeer je ook bekend bent met de valkuilen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.