Inloggen

Meer van mr. D.Y.A. van Meersbergen

 • Chaos met vijf dokters en één patiënt

  Een kaakchirurg ontdekt fibreuze dysplasie in de kaak van een 13-jarige jongen. Hij schakelt drie andere specialisten in, onder wie een kinderarts, die een vijfde collega om raad vraagt. Geen van de vijf artsen neemt echter de regie.

 • Dodelijke buikklachten tijdens bivak

  Een 19-jarige man, alleen bekend met een spastisch colon, krijgt tijdens inspannende introductiedagen bij de krijgsmacht pijn aan zijn schouder en toenemend buikpijn.

 • Beroepsgeheim na overlijden

  Een man met een niertumor vertelt zijn partner niet wat er met hem aan de hand is. De vrouw klaagt de behandelend arts niettemin aan vanwege een te late diagnose en verkeerde behandeling. De patiënt overlijdt, maar de vrouw krijgt het medisch dossier niet.

 • Huwelijk én schorsing voor psychiater

  Een van de twee patiënten met wie een aangeklaagde psychiater over de schreef is gegaan, is inmiddels zijn vrouw. Maar fout is fout, oordeelt het tuchtcollege. Daar doet een happy end niets aan af.

 • Buikpijn en een melding bij het AMK

  Als een kinderarts maar geen fysieke verklaring vindt voor de aanhoudende buikpijn van een 12-jarig meisje, schrijft ze – bij herhaling – psychologische hulp voor. De ouders weigeren dit keer op keer. Na intercollegiaal overleg schakelt de arts uiteindelijk het AMK in.

 • Visiteaanvraag voor een dikke hand

  Een patiënt met een dikke hand wil dat de huisarts op visite komt, maar de assistente weigert dat. Een bezoek aan de praktijk schikt hem niet. Als hij later naar de huisartsenpost gaat, nemen de ontwikkelingen een dramatische wending.

 • Dodelijke allergische reactie door falen verslaglegging

  Op slechts één in plaats van op alle drie de bedoelde attentieplaatsen in het EPD stond dat deze patiënt vier jaar eerder na gebruik van een ACE-remmer een angioneurotisch oedeem had gehad. De nefroloog in opleiding had deze enkele waarschuwing niet opgemerkt.

 • Niet varen op andermans diagnose

  Waarschijnlijk vestibularissyndroom, oordeelden de arts op de SEH na overleg met de neuroloog. De huisarts die de betreffende patiënt een paar uur later bezocht, dacht wel aan iets ernstigers, maar handelde daar volgens het tuchtcollege niet naar.

 • Verzekeringsarts en vermoeden van fraude

  Een verzekeringsarts ziet een vrouw die zegt nauwelijks nog van de bank te komen, en verklaart haar arbeidsongeschikt. Dan blijkt dat ze daags voor het consult nog vakantie vierde.

 • Opa en arts

  Je bent kinderarts en je eigen kleinzoontje heeft ADHD. Hoewel de vader hier bezwaar tegen heeft, geef je de jongen via de moeder (je dochter), Ritalin. Begrijpelijk misschien, maar voor een behandeling is toch echt toestemming nodig van beide ouders.

 • ‘Druk, druk, druk’ geen excuus bij tekortschieten

  Je kunt als arts maar op één plek tegelijk zijn. Dus een anesthesioloog die tijdens de avond- en nachtdienst op de ok ‘gas geeft’ en tegelijkertijd een postoperatieve hypotensieve hartpatiënt op de ICU behandelt, dat is veel gevraagd.

 • Onrechtmatige vordering medische gegevens

  Zo nu en dan klopt een officier bij een zorgverlener aan omdat hij gegevens uit het medische dossier nodig heeft voor een strafrechtelijk onderzoek. In deze uitspraak komen de redenen die daarvoor mogen worden aangevoerd, weer eens duidelijk in beeld.

 • Verdenking op niersteen

  Een 64-jarige man heeft steeds erger wordende rugpijn. In zes uur tijd houden drie huisartsen zich met hem bezig. Niersteenkoliek is de diagnose. De volgende dag overlijdt de patiënt op de operatietafel.

 • Uitzetting met hiv

  Afgaande op onderstaande, ingekorte uitspraak lijkt uitzetting van een asielzoeker met hiv naar een land waar antiretrovirale behandeling onzeker is, voortaan onmogelijk.

 • Verliefde arts krijgt waarschuwing

  Na een eenmalig consult geeft een vrouw aan een kno-arts te kennen dat ze graag nader contact wil. De arts gaat daarop in en uiteindelijk leidt het zelfs tot ‘seksuele handelingen’. Terwijl juist hij toch beter had moeten weten; hij was immers lid van het hoogste tuchtcollege.

 • Mantelzorgers de mantel uitgeveegd

  Mantelzorgers die erg betrokken zijn bij ‘hun’ patient, kunnen het gevoel voor realiteit wel eens verliezen. De twee mantelzorgers in deze zaak verzorgden een langzaam dementerende patiënte al 21 jaar en trokken daarbij geheel hun eigen lijn.

 • Mogelijk melanoom in prullenbak

  Een huisarts diagnosticeert een klein rood plekje op het been van een patiënte als goedaardig hemangioom, verwijdert het, maar laat het niet onderzoeken. Op ongeveer dezelfde plek ontstaat anderhalf jaar later een tumor waar de patiënte aan overlijdt.

 • Van kus naar klacht

  Wat tijdens een toevallige ontmoeting in de supermarkt als behandelrelatie begon, eindigt met een voorwaardelijke schorsing voor zes maanden.

 • Citroensap met kweepeer

  Een vrouwenarts klaagt over een antroposofische huisarts die in een televisieprogramma injecties van citroenzuursap met kweepeer adviseerde om hooikoorts te bestrijden. De klacht was niet-ontvankelijk, omdat klager geen betrokkene was. Maar het leidde wel tot een wijziging in het KNMG-reglement.

 • KNMG: de ene zwarte lijst is de andere niet

  In een nieuwsbericht van 5 juni meldt de minister dat patiënten dit najaar op internet kunnen zien of beroepsbeoefenaren zijn geschorst of uit hun beroep zijn gezet door een uitspraak van de tuchtrechter. Wat is eigenlijk de toegevoegde waarde van een ‘zwarte lijst’?

 • KNMG: Collega’s in de arena

  De KNMG kent al sinds het begin van de vorige eeuw tucht- en geschillenrechtspraak. Toch zijn veel leden hiervan niet op de hoogte.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.