Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden

Inloggen

Meer van Ilse Kleijne

 • 'Tijd voor vervullende zaken'

  Aan de lange loopbaan van jeugdarts Willemien Boland komt dit najaar een einde. De verscheidenheid aan bezigheden tijdens haar werkzame bestaan ruilt ze voor een divers palet aan andere activiteiten.

 • ‘Oproep om propofolgebruik aan te passen voorkwam tekort’

  Driekwart van de ziekenhuizen was bereid het propofolbeleid aan te passen toen tijdens de eerste coronagolf een tekort aan dit sedatiemiddel dreigde. Dat blijkt uit navraag bij de commissie van artsen en apothekers die het ministerie adviseerde over dergelijke acute tekorten.

 • NVZ wil ziekenhuizen manen tot onkostenregeling co’s

  De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) adviseert coassistenten die geen onkostenvergoeding krijgen van hun ziekenhuis, in overleg te gaan met het ziekenhuis. Mocht blijken dat meerdere ziekenhuizen nog geen onkostenregeling hebben, dan zal de NVZ de ziekenhuizen nog eens wijzen op de cao-afspraken hierover.

 • ‘Wijzig verdeelsleutel niet rigoureus om coronacrisis’

  Artsencollectieven in ziekenhuizen moeten de verdeling van hun inkomsten over vakgroepen niet te veel laten afwijken van voorgaande jaren, ondanks de coronacrisis. Dat is de gedachte achter een handreiking die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft opgesteld over een nieuwe verdeelsleutels tussen vakgroepen.

 • Apart coronaspreekuur helpt huisarts bij volgende coronagolf

  Veel huisartspraktijken willen bij een volgende covid-19-golf aparte coronaspreekuren houden. En bovenal willen ze samenwerken met andere zorgverleners in de regio. Dat blijkt uit een inventarisatie van Nivel, dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg.

 • ‘Veel ziekmakende factoren komen van buitenaf’

  Peter van den Hazel is een van de weinige artsen die zich medisch milieukundige kunnen noemen. Als milieuarts houdt hij zich onder andere bezig met de gevolgen van hitte op de gezondheid. ‘We zijn het kleinste specialisme dat het vaakst in de krant staat.’

 • Uitbetaling vergoeding aan coassistent hapert

  Ziekenhuizen betalen nog niet vlekkeloos de onkostenvergoeding uit waar coassistenten sinds januari recht op hebben. Dat constateert De Geneeskundestudent naar aanleiding van meldingen van studenten.

 • NZa verlengt declaratieruimte digitale zorg

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de intentie om het declareren van digitale consulten en behandelingen per 2021 structureel mogelijk te maken. In eerste instantie worden al versoepelingen die per maart mogelijk zijn gemaakt vanwege de coronacrisis, verlengd tot eind dit jaar.

 • ‘White bias’ in medische leerboeken

  Hoe tonen klinische symptomen op een donkerdere huid? Tweedejaarsgeneeskundestudent Malone Mukwende van de St. George universiteit in London stelde daar een handboek, Mind the Gap, over op met twee docenten.

 • ‘Defusie ziekenhuizen Achterhoek gebeurt zonder goede afweging’

  De beslissing om het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix per 2021 te defuseren is genomen zonder dat er echt inhoudelijke afwegingen aan ten grondslag liggen en zonder dat er een brede interne dialoog heeft plaatsgevonden. Die kritiek uit verkenner Marcel Daniëls na zijn onderzoek bij de Achterhoekse ziekenhuizen.

 • Enkel vrijwillige rol arts in voltooidlevenwet

  Artsen hebben een beperkte rol in de behandeling van verzoeken van mensen die hulp bij zelfdoding willen na een voltooid leven. Dat blijkt uit het wetsvoorstel dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra vrijdag heeft ingediend.

 • Actiegroep wil dat patiënt huisarts vraagt om andere behandeling covid-19

  Huisartsen moeten patiënten die zich bij hen melden met covid-19-klachten, kunnen behandelen met offlabel medicatie. Dat vinden de initiatiefnemers achter een standaardbrief met een behandelverzoek voor patiënten die bij hun huisarts om zulke behandeling willen vragen. Ook willen de initiatiefnemers bereiken dat huisartsen bij het NHG aandringen op verandering van de covid-19-richtlijn.

 • Coronafonds KNMG verwacht tientallen aanvragen van artsen

  Eén door covid-19 getroffen arts heeft tot nu toe een uitkering gekregen uit het artsensteunfonds StOF (Stichting Ondersteuningsfonds). Dat meldt chirurg en StOF-voorzitter Huib Cense. StOF verwacht mogelijk nog enkele tientallen aanvragen van artsen binnen te krijgen gedurende de coronapandemie.

 • ‘Breng medische zorg in gevangenis onder bij VWS’

  Medische zorg in gevangenissen moet een verantwoordelijkheid zijn van het ministerie van VWS en niet van Justitie en Veiligheid. Daarvoor pleit directeur Jaap Brandligt van de belangenvereniging voor (ex-)gedetineerden Bonjo.

 • Invalminister in coronatijd

  Op het hoogtepunt van de covid-19-golf trad Martin van Rijn onverwacht toe tot het kabinet als tijdelijk minister voor medische zorg en sport. ‘Als we in de zorgsector een beetje van de spirit van de afgelopen tijd kunnen vasthouden, kunnen we veel.’

 • ‘Stap af van twee regimes voor onvrijwillige zorg’

  Heroverweeg de keuze om bij verplichte zorg twee verschillende patiëntgroepen te onderscheiden binnen twee regelingen. Dat betogen de KNMG en de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) in een reactie op reparaties die het kabinet voorstelt rond twee nieuwe wetten voor verplichte zorg.

 • Dokter Media breidt duiding medisch nieuws uit

  Het artsenplatform Dokter Media breidt zijn activiteiten uit. Het wil vaker context bieden bij medische berichten in media dan nu gebeurt door de redactie uit te breiden.

 • ‘Medisch-generalistische zorg in instellingen moet beter’

  Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten moeten beter samenwerken om de zorg voor Wlz-patiënten te verbeteren. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die daarom oppert om de financiering van deze medisch-generalistische zorg in één wet onder te brengen.

 • LAD bezorgd om compensatie extreem aantal overuren

  De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) maakt zich zorgen over het compenseren van de vele overuren die medisch specialisten in de covidcrisis hebben gemaakt. De LAD wil met ziekenhuizen in gesprek hoe dit is op te lossen, ook met het oog op nog in te halen zorg en een mogelijke nieuwe covidgolf.

 • Bernhoven schenkt artsen extra obligatie als coronabonus

  De circa 180 artsen en alle andere personeelsleden van ziekenhuis Bernhoven krijgen als waardering voor hun inzet tijdens de coronacrisis een obligatie van honderd euro cadeau. Dat meldt het ziekenhuis, dat daarnaast weer een nieuwe leningenronde voor medewerkers en inwoners uit de regio openstelt.

 • FMS tevreden met corona-akkoord ziekenhuizen

  Het is ‘goed nieuws’ dat de ziekenhuizen en zorgverzekeraars overeenstemming hebben over de vergoeding van gederfde omzet en extra kosten door de coronacrisis. Dat zegt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een reactie op het financieel akkoord dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars vrijdag na lang onderhandelen bereikten.

 • ‘Geef gevangenis meer zeggenschap over medische zorg’

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gevangenisdirecties meer zeggenschap geeft over de manier waarop ze de medische zorg binnen hun instelling regelen. Een motie van CDA en SP met die strekking is afgelopen week aangenomen.

 • Kamer wil intensivist en SEH-arts als zelfstandig specialist

  Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de beroepen van SEH-arts en intensivist worden erkend als zelfstandig specialisme. Dertien van de vijftien Kamerfracties, waaronder de vier coalitiepartijen, hebben een CDA-motie ondersteund die daartoe oproept.

 • Van artsenwens naar werkelijkheid

  Artsencomité Het Roer Moet Om wilde na vijf jaar actievoeren politici aan zet laten. De coronacrisis was echter aanleiding om nog eens de barricades op te gaan. Krijgen de artsen voet aan de grond in Den Haag met hun wensen?

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.