Meer over wet bopz

 • Wetsvoorstel verplichte ggz dreigt veiligheidswet te worden

  De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over een vervanging van de Wet Bopz. In het wetsvoorstel ligt de nadruk op veiligheid en openbare orde, terwijl volgens de NVvP het accent moet liggen op de behandeling van deze kwetsbare patiënten.

 • Psychiaters tegen nieuwe observatiemaatregel

  Een observatiemaatregel hoort niet thuis in wetgeving over verplichte geestelijke gezondheidszorg. Dat stelden psychiaters deze maandag in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamercommissie van VWS over nieuwe wetgeving voor gedwongen ggz-zorg.

 • Overhaast ontslag uit ggz-kliniek

  Nadat hij zes maanden opgenomen is geweest in een forensische kliniek wordt de zoon van klaagster overgeplaatst naar een ggz-instelling.

 • Brandon is meer dan een gevaar

  Het vastbinden van cliënten als Brandon is wettelijk toegestaan. Maar de wet wordt in dit geval wel erg eng geïnterpreteerd. Er lijkt meer aandacht voor beheersing van gevaar dan voor perspectiefrijke behandeling. En het wetsvoorstel Zorg en dwang belooft in dit opzicht niet veel beters.

 • Dwang met mate

  Het gedwongen opnemen en behandelen van patiënten in psychiatrische instellingen, zoals dat is geregeld in de Wet BOPZ, schiet op veel punten tekort.

 • Dwangmogelijkheden te beperkt

  Een verslaafde zwangere vrouw die haar zwanger­schap wil uitdragen, heeft de morele plicht alcohol en drugs te laten staan. Als zij die verantwoordelijkheid niet neemt, kan dwang gerechtvaardigd zijn. Ook in de eerste helft van de zwangerschap.

 • 'Dwang en drang goed geregeld'

  De manier waarop de ministers Klink (VWS) en Hirsch Ballin (Justitie) blijkens hun wetsvoorstel de ‘dwang en drang’ in de psychiatrie willen regelen, is een grote stap vooruit vergeleken met de oude Wet Bopz.

 • Hoge Raad preciseert opnamewet

  In twee recente uitspraken heeft de Hoge Raad bepalingen uit de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) gepreciseerd.

 • MC 01 - Vrijheidsbeneming in de psychiatrie

  Onderstaande uitspraak is vooral van belang voor de situatie waarin een psychiater wil beletten dat een vrijwillig opgenomen patiënt die een gevaar voor zichzelf is, de instelling wil verlaten.

 • KNMG: na de wet BOPZ: bouwen aan een nieuwe regeling

  In mei 2007 heeft de Derde evaluatiecommissie Bopz voorgesteld de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen te vervangen door een geheel nieuwe wet. In de ogen van de commissie is de Wet Bopz niet toekomstbestendig.

 • Een vermoeden is niet genoeg

  Mensen bij wie een psychiatrische stoornis wordt vermoed, kunnen met een observatiemachtiging drie weken worden opgenomen. Een experiment dat geen vervolg verdient, want argumenten voor het nut van deze machtiging zijn ver te zoeken.

 • KNMG: Wetsvoorstel inzagerecht inspectie

  Onlangs is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend op grond waarvan het recht van de inspectie om zonder toestemming patiëntendossiers in te zien, wordt uitgebreid.

 • De kwetsbare patiënt

  De WGBO, de BOPZ, de WCKZ, de KZI, de Wet BIG: de afgelopen decennia is er een hele reeks wetten gekomen om de patiëntenrechten te versterken. Consistentie en duidelijkheid laten echter te wensen over. De oplossing?

 • KNMG kort

  Nieuwe ontwikkelingen rond de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) zijn direct van belang voor iedereen die in de praktijk met de toepassing van de wet te maken heeft.

 • MC 25 - Psychiatrie en dwang

  In januari 2004 werd de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz), die de dwangtoepassing in de psychiatrie regelt, uitgebreid met de mogelijkheid van een voorwaardelijke rechterlijke machtiging.

 • Een andere kijk op verslaving

  Verslaafden verdienen een gedwongen opname vanwege hun stoornis, maar moeten niet worden opgesloten vanwege de maatschappelijke overlast die zij veroorzaken.

 • KNMG: MANIFEST WET BOPZ

  Op 17 maart heeft de KNMG samen met zeven andere partijen aan de Tweede Kamer een manifest aangeboden. De ondertekenaars pleiten voor vervanging van de Wet BOPZ door een nieuwe wettelijke regeling.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.