Meer over werk en inkomen

 • Water staat de longarts aan de lippen

  Het aantal longartsen groeit niet en taakherschikking komt maar mondjesmaat van de grond. Ondertussen groeit de zorgvraag exponentieel. Herbezinning is dringend nodig.

 • ‘Coaching gaat over jezelf leren kennen’

  Coaching van jonge dokters, maar ook van gearriveerde specialisten wordt meer en meer gangbaar. Leren communiceren in hiërarchie, bijvoorbeeld, of over de kracht van kwetsbaarheid, ‘zodat je een betere zorgverlener wordt’.

 • Lichte groei in vacatures

  Ten opzichte van het vorig kwartaal staan er iets meer vacatures open voor artsen. Nummer één in de nieuwe Arbeidsmarktmonitor is een consolidatie van het kwartaal ervoor: er staan nog altijd veel vacatures open voor verslavingsartsen. Ook de nummers twee tot en met vijf zijn oude bekenden.

 • ‘We zijn naar echte tekorten gegaan’

  Wie een vacature in de zorg probeert te vullen, heeft een probleem want er heerst alom krapte. Het blijkt uit de arbeidsmarktmonitor voor artsen, maar het UWV merkt dat het voor alle beroepen in de zorg geldt.

 • Vervang BIG-herregistratie door continue kennispeiling

  Om BIG-geregistreerd te blijven, moeten artsen zich elke vijf jaar opnieuw laten inschrijven. Hun deskundigheid is daarmee echter niet gewaarborgd, vinden Leo Ottes en Jan Kremer. Zij pleiten voor een systeem van continue registratie, gekoppeld aan bijscholing.

 • ‘Als ik verlies, ga ik liever strijdend ten onder’

  Elk jaar is er wel een arts die naar de hoogste bestuursrechter stapt om een besluit over zijn herregistratie tot het uiterste aan te vechten. Gerard Veldt is zo’n arts. Hij wil zijn werk als gevangenisarts kunnen voortzetten. Maar herregistratieregels weerhouden hem daarvan.

 • Wat ga je verdienen als je arts bent?

  Het inkomen van dokters is een veelbesproken onderwerp. In de media wordt soms schande gesproken over de jaarsalarissen van medisch specialisten, terwijl sommige artsen zelf hun salaris niet al te hoog vinden. Wat verdient een arts eigenlijk, en waar hangt dat vanaf?

 • Werkklimaat vaak moeilijk voor jonge dokters

  Van een gemotiveerde en bevlogen anios blijft niet veel over als hij zich moet aanpassen aan de heersende mores. Een gezonde werkomgeving vereist een cultuuromslag, zegt huisarts in opleiding en coach Claire Loots.

 • Afscheid van de artsentitel

  Op 1 januari 2018 nam Nederland stilletjes afscheid van ongeveer 18 duizend artsen. Zij werden doorgehaald in het BIG-register, omdat ze om uiteenlopende redenen niet in aanmerking kwamen voor herregistratie. Medisch Contact portretteert vijf van hen.

 • Arbeidsbelasting artsen dubbel zo groot

  TNO en CBS onderzochten de arbeidsomstandigheden van artsen in dienstverband en maakten een vergelijking met alle werknemers. Hoogleraar Ronald Batenburg reageert op de resultaten: ‘Artsen hebben door hun verantwoordelijkheid een moeilijker vak.’

 • Huisartsen zoeken naar vervolg rond contractering

  De tweejarige contracten tussen huisartsen en zorgverzekeraars die per 2016 ingingen, lopen eind dit jaar af. Hoe nu verder? Weer meerjarig, of vanwege de kabinetsformatie terug naar éénjarig?

 • En toch is de psychiater trots op zijn vak

  Er is recentelijk veel kritiek op de psychiatrie en de beoefenaren van dit beroep. Toch zijn de meeste psychiaters trots op hun vak, zo blijkt uit een enquête van De Jonge Psychiater.

 • Problemen voor jonge klaren houden aan

  Jonge klaren hebben nog steeds moeite om een vaste werkplek te vinden. Dit blijkt uit een enquête van De Jonge Specialist, de beroepsvereniging van artsen in opleiding tot medisch specialist of geregistreerd profielarts. Een flink deel vertrekt naar het buitenland, een nog groter deel moet tegen zijn zin genoegen nemen met een tijdelijk contract.

 • Toetsing topinkomens valt slecht bij LHV

  Onder huisartsen is onrust ontstaan over een brief van registerdienst CIBG, dat wil toetsen of zij onder de Wet normering topinkomens vallen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) raadt haar achterban aan de vragenlijst niet in te vullen, en vraagt minister Edith Schippers van VWS om opheldering.

 • Bouw uw carrière tijdig af

  Iedere arts moet zich al vroeg bezinnen op het einde van zijn loopbaan, ook om te voorkomen dat hij zich ontwikkelt tot een karikatuur waar iedereen last van heeft, betoogt cardioloog Hans Kragten (64).

 • De onnodige spagaat tussen overwerkt en werkloos

  Terwijl beginnende artsen vaak moeilijk werk vinden, zijn veel gevestigde artsen burn-out. Met een combinatie van sabbaticals en andere vormen van deeltijd zouden beide partijen zeer gebaat zijn. Maar de concrete mogelijkheden daartoe zijn bedroevend schaars.

 • De opmars van technische geneeskunde

  Op de afdeling Radiotherapie van het AMC glimt de Alba 4D – een hypermodern apparaat, dat tumoren nog beter kan bereiken. Een goed voorbeeld van de voortsnellende techniek in ziekenhuizen en de behoefte aan deskundigheid op dat gebied: technische geneeskunde is in opkomst.

 • Meer jonge artsen twijfelen over loopbaan

  Het aantal vacatures voor basisartsen en medisch specialisten daalde in het laatste kwartaal van 2015. Ondertussen ziet het loopbaanadviescentrum CarrièreCentrum Zorg dat een toenemend aantal jonge artsen ernstig twijfelt over hun carrièrerichting.

 • Arbeidsmarktmonitor 2015-2: Iets meer vacatures

  De arbeidsmarkt voor artsen vertoonde in het afgelopen kwartaal een kleine opleving. Het aantal vacatures voor psychiaters was opvallend hoog; er lijkt sprake van een mismatch tussen vraag en aanbod.

 • Vrijgevestigd specialist is wel degelijk ondernemer

  In tegenstelling tot wat de belastingdienst eerder stelde, ziet ze medisch specialisten nu als beoefenaars van een zelfstandig beroep, merken zorgadviseur Ivo Knotnerus en jurist Lex Berndsen op. Dus: die nieuwe modellen voor specialisten en ziekenhuizen waren nergens voor nodig.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.