Meer over vluchtelingen

 • Pasgeborenen van asielzoekers overlijden veel vaker

  Kinderen van asielzoekers in Ter Apel sterven vaker rondom de geboorte dan kinderen van Nederlandse moeders. Uit onderzoek van Anouk Verschuuren e.a. waarop zij is gepromoveerd blijkt een zevenmaal grotere kans op overlijden.

 • Zondebokken

  ‘Hello doctor how are you?’ ‘I am good, thank you’, want er staan heerlijke gerechten op tafel die de vluchtelingen samen met de keukenploeg van het schip gemaakt hebben. Het is het weekend na de verkiezingen en het COA organiseert een open dag voor omwonenden van de noodopvang op het cruiseschip Ocean Majesty in Velsen-Noord. Ik werk daar als huisarts, maar ik ben ook omwonende.

 • Derdelanders krijgen iets respijt tot uitspraak Raad van State

  De groep zogenoemde derdelanders mag in Nederland blijven tot de hoogste rechter een uitspraak heeft gedaan over de vraag of het kabinet hun tijdelijke bescherming mag opheffen. Die bekendmaking van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel), afgelopen weekend, betekent dat ook de tientallen derdelanders met een artsenachtergrond enige maanden respijt krijgen.

 • Artsen in crisisnoodopvang weten vaak niet waar hun zorg aan moet voldoen

  De manier waarop vluchtelingen worden opgevangen in crisisnoodopvanglocaties is ziekmakend. Daardoor voelt het verlenen van zorg voor artsen en andere zorgverleners vaak als dweilen met de kraan open. Zij weten zelf vaak niet waar de zorg precies aan moet voldoen, stellen Dokters van de Wereld, Pharos en het Nederlandse Rode Kruis in een gezamenlijk onderzoeksrapport over de gezondheidszorg in de crisisnoodopvanglocaties.

 • Artsen en OpenEmbassy zoeken stageplekken voor ‘derdelanders’

  Om in contact te blijven met het geneeskundevak, zou de groep ontheemde geneeskundestudenten en basisartsen die uit Oekraïne zijn gevlucht, stage willen lopen in een Nederlandse zorginstelling. Tijdens een bijeenkomst, afgelopen woensdag bij de organisatie OpenEmbassy, spraken Nederlandse artsen en een aantal zogenoemde ‘derdelanders’ over hun perspectieven in de Nederlandse medische wereld.

 • Vluchtelingen horen niet in isolatie

  Hoewel ze geen misdrijf hebben begaan, worden uitgeprocedeerde vluchtelingen vastgehouden in detentiecentra en gestraft met de isoleercel. Stop hiermee, zeggen deze twee psychiaters.

 • De ene vluchteling is beter af dan de andere

  Ieder kind heeft gelijkelijk recht op goede preventieve zorg, zo staat het in het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. De jeugd­gezondheidszorg (jgz) – een cruciaal onderdeel van de publieke gezondheidszorg – draagt bij aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van alle kinderen en jeugdigen. Oók van kinderen met een vluchtelingachtergrond. Echter, het land van herkomst bepaalt welke jeugdgezondheidszorg beschikbaar is voor hen.

 • ‘Willekeur in kwaliteit gezondheidszorg crisisnoodopvanglocaties’

  ‘Waar je als asielzoeker terechtkomt is bepalend of je goede zorg krijgt of niet. De kwaliteit van de gezondheidszorg en de leefomstandigheden verschillen sterk per gemeente. Wij vrezen dat er sprake is van willekeur.’ Dat stelt Sam van Vliet, manager pleitbezorging bij Dokters van de Wereld, in reactie op de conclusies van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) over de kwaliteit van de gezondheidszorg en leefomstandigheden na het bezoeken van negen crisisnoodopvanglocaties.

 • Huisartsenzorg is er niet alleen voor clubleden

  Onnodige drempels belemmeren de toegang tot de huisarts en juist de meest kwetsbare patiënten zijn daar de dupe van. Zorgverleners en met name ook de praktijkmanagers horen goed op de hoogte te zijn van de beleidsregels hierover.

 • In de zorg is de ene vluchteling meer gelijk dan de andere

  De zorg voor vluchtelingen is een chaos. Er wordt met twee – of meer – maten gemeten, waarbij vluchtelingen uit Oekraïne structureel beter af zijn dan andere. Maar ook voor hen zijn onderlinge verschillen groot. Een pleidooi voor een rechtvaardig en landelijk uniform beleid.

 • ‘Uitstel medische screening asielzoekers levensgevaarlijk’

  Het is levensgevaarlijk, medisch onverantwoord en vanuit het oogpunt van de volksgezondheid ronduit risicovol dat de medische screening van asielzoekers in crisisnoodopvanglocaties waarschijnlijk nog maanden achterwege zal blijven. Dat stellen Dokters van de Wereld (DvdW)en Artsen zonder Grenzen (AzG) in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer.

 • De letter heerst, de geest slaapt in Ter Apel

  Ook bij ons, artsen maatschappij + gezondheid, overheersen ongeloof en schaamte nu Artsen zonder Grenzen enige tijd basiszorg heeft moeten verlenen in Nederland. Het noopt ook tot zelfreflectie. Hadden wij kunnen voorkomen dat de zorg voor vluchtelingen zo in de knel komt?

 • Extra bureau ingeschakeld voor zorg op asiellocaties

  Twee partijen zullen regelen dat er spoedig huisartsen- en aanvullende zorg voorhanden is voor vluchtelingen die tijdelijk in een crisisopvanglocatie verblijven. Dat meldt VWS-minister Ernst Kuipers in reactie op zorgen over de beschikbaarheid van medische zorg voor deze mensen.

 • ‘Triest hoe door omstandigheden de zorg in Ter Apel nu is’

  Triest en sneu dat Arten zonder Grenzen (AzG) in Ter Apel moet bijspringen. En dat door de omstandigheden waarin moet worden gewerkt die zorg niet altijd aan de Nederlandse standaard kan voldoen. Die verzuchting slaakt arts Mohammed Saadulla, die voor AzG medische hulp biedt bij het aanmeldcentrum. ‘Hier moet dat toch niet zo zijn?’

 • ‘Weinig vertrouwen in basiszorg op noodlocaties asielzoekers’

  De situatie in Ter Apel van de afgelopen weken geeft weinig vertrouwen in de wijze waarop de basiszorg voor asielzoekers wordt aangepakt op andere locaties waar asielzoekers worden opgevangen. Dat stelt huisarts Steven van de Vijver, een van de initiatiefnemers van SOSMoria.

 • Artsen zonder Grenzen gaat medische hulp in Ter Apel aanbieden

  Artsen zonder Grenzen (AzG) verleent vanaf donderdag medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is de eerste keer dat AzG medische hulp biedt in Nederland. Judith Sargentini, directeur voor AzG Nederland, zegt dat medewerkers van de organisatie een bezoek hebben gebracht aan het aanmeldcentrum en toen getroffen werden door de leefomstandigheden buiten de poort.

 • The Island

  Wilde fantasieën uitgebeeld in prachtige, surrealistische animaties en ondersteund door levendige muziek vormen een meeslepende aanklacht over hoe wij omgaan met elkaar, met mensen in nood, met het ­klimaat en met de grondstoffen van de wereld waarin we leven.

 • Ziekenhuizen moeten vaker tolk inzetten voor asielzoekers

  Verwijzing naar de ggz en de inzet van tolken in ziekenhuizen en in de ggz vormen ernstige knelpunten in de zorg die asielzoekers en vluchtelingen in asielzoekerscentra (azc’s) krijgen. Die zorg is verder over het algemeen goed geregeld, concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een rapport.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.