Meer over verstandelijke handicaps

 • ‘Een op de vier heeft hersenaandoening’

  Een op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening en een op de vijf sterfgevallen is het gevolg van een hersenaandoening. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in opdracht van de Hersenstichting.

 • Verstandelijk beperkt en toch kinderen?

  Wanneer is het krijgen van kinderen voor mensen met een verstandelijke handicap verantwoord en wanneer niet? Geen gemakkelijke vraag, en de hulpverlening is dan ook vaak aarzelend. Een speciaal consultatieteam kan veel betekenen, maar ook een protocol is nodig, bijvoorbeeld over (verplichte) anticonceptie.

 • Euthanasie bij wie dat niet bevat

  Hevig lijdend door een ongeneeslijke ziekte, maar wilsonbekwaam door een verstandelijke beperking. Beslissen over het levenseinde is een duivels dilemma voor behandelaars en familie. De adviesgroep Ethiek van de NVAVG zet de discussie hierover in gang.

 • Kroonkurk over het hoofd gezien

  Een 68-jarige man, die wegens congenitale mentale retardatie in een zorginstelling woont, wordt opgenomen met een forse pneumonie.

 • Chronische diarree en buikpijn

  Een 62-jarige, verstandelijk beperkte patiënte komt op de polikliniek interne geneeskunde met reeds langer bestaande diarreeklachten.

 • Nieuwe wet voorkomt NOVO-incident niet

  De dood van Roelie in een huis van de stichting NOVO blaast de discussie over vrijheidsbeperking weer nieuw leven in. Zorgdeskundigen Brenda Frederiks en Xavier Moonen vinden dat van wet- en regelgeving geen oplossing moet worden verwacht.

 • Oh Oh Wajong - Voorzitter NVVG

  Zorgenkind van ons sociaal zekerheidsstelsel is de Wajong, de uitkering voor arbeidsongeschikte jongeren. Waren we daar maar nooit aan begonnen! De teller staat op 240.000 uitkeringen. Jaarlijks komen er zo’n 17.000 bij en het eind is niet in zicht. Dat is 1 op de 12 jongeren. Hoewel: jongeren?

 • Als een gehandicapt kind lijdt

  Een verstrekkende medische beslissing nemen over iemand met een verstandelijke beperking die wilsonbekwaam is. Dat vergt intensief overleg tussen de naasten en de arts. Een zorgvuldige inschatting van de kwaliteit van leven is essentieel bij deze beslissingen.

 • Wondje met een luchtje

  Een 28-jarige vrouw wordt opgenomen en behandeld voor een pneumonie. Haar voorgeschiedenis vermeldt een verstandelijke beperking en autisme.

 • Hypertensie en een vreemde souffle

  Een 28-jarige vrouw wordt opgenomen en behandeld voor een pneumonie. Haar voorgeschiedenis vermeldt een verstandelijke beperking en autisme.

 • Brandon is meer dan een gevaar

  Het vastbinden van cliënten als Brandon is wettelijk toegestaan. Maar de wet wordt in dit geval wel erg eng geïnterpreteerd. Er lijkt meer aandacht voor beheersing van gevaar dan voor perspectiefrijke behandeling. En het wetsvoorstel Zorg en dwang belooft in dit opzicht niet veel beters.

 • Indicatie nieuwe stijl

  Gehandicapte kinderen en hun ouders moeten nu vaak een rondgang maken langs vele opvangcentra voor ze de juiste plek hebben gevonden. Veel tijdwinst is mogelijk als dat wordt omgedraaid: de hulpverleners van de instellingen komen langs bij het kind.

 • Downsyndroom mag er zijn (4)

  Op grond van één factor, het IQ, wil collega Breuning volhouden dat de meerderheid van mensen met downsyndroom ernstig gehandicapt is.

 • Downsyndroom mag er zijn (3)

  Een aantal secundaire aandoeningen bij mensen met downsyndroom wordt nu beter behandeld dan in de jaren zeventig (MC 29-30/2009: 1298).

 • Rapport: Gehandicaptenzorg verbeterd

  Patiënten met een verstandelijke beperking krijgen betere verzorging. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport dat vandaag verschijnt.

 • Vak in ontwikkeling

  Het is geen gemakkelijk vak: arts voor verstandelijk gehandicapten. De zorg voor deze groep kan lastig zijn en tijdrovend. En iedere patiënt vraagt een andere manier van omgang. Maar het vak is ook breed en erg afwisselend.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.