Meer over verstandelijk gehandicapten

 • Huisarts wil graag met pensioen, 35 patiënten dienen tuchtklacht in

  Een huisarts levert sinds 1993 de huisartsenzorg op een woonlocatie voor mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking. In 2016 is de samenwerking tussen de huisarts en de instelling vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, met een opzegtermijn van drie maanden. Iets meer dan drie maanden voor hij per 1 april 2020 met pensioen gaat, zegt de huisarts de overeenkomst met de instelling op.

 • Psychiater mag patiënten niet selecteren op IQ

  In het patiëntenbestand van de psychiater zijn mensen met een (lichte) verstandelijke beperking oververtegenwoordigd. Veelal worden zij echter doorverwezen naar de arts voor verstandelijk gehandicapten (arts VG).

 • ‘Patiënten in kleinschalige woonvormen steeds vaker verstoken van basiszorg’

  Een groeiende groep kwetsbare cliënten in kleinschalige woonvormen heeft geen toegang tot medische basiszorg. Dat komt doordat niet altijd duidelijk is wie voor deze zorg verantwoordelijk is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maken zich zorgen over ‘evidente’ risico’s op gezondheidsschade en vermindering van de kwaliteit van leven als gevolg.

 • ‘Samen naar de bingo zit er even niet in, het is niet anders’

  ‘Gelukkig zijn de maatregelen in deze lockdown minder zwaar voor onze cliënten dan tijdens de eerste’, zegt Maike van Veldhoven, arts voor verstandelijk gehandicapten bij Cello, een instelling met drie grote vestigingen in de nabijheid van ’s Hertogenbosch.

 • ‘Sluit mensen met een verstandelijke beperking niet uit van ic’

  Het hebben van een verstandelijke beperking mag geen contra-indicatie vormen voor een opname in het ziekenhuis of op de intensive care bij een eventuele besmetting met het SARS-CoV-2-virus. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) in een nieuwe leidraad.

 • Ophef over nieuwe Wet zorg en dwang

  Er heerst veel onrust over de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 in werking treedt. Veldpartijen maken zich grote zorgen over zowel de inhoud als de geplande invoeringsdatum van de wet. Hoe kunnen zij zich goed voorbereiden op een wet waar nu nog volop aan gesleuteld wordt?

 • Brancheorganisaties pleiten voor uitstel Wet zorg en dwang

  De Wet zorg en dwang (Wzd) kan niet per 1 januari 2020 worden ingevoerd. Er zijn nog te veel onduidelijkheden, waardoor het veld zich niet goed kan voorbereiden op de invoering van de wet. Dat schrijven zeven brancheorganisaties in een brief aan het ministerie van VWS.

 • Huisartsen vrezen hoofdbehandelaarschap bij onvrijwillige zorg

  Huisartsen moeten geen hoofdbehandelaar worden van mensen die thuis onvrijwillige zorg krijgen. Voor die zorg zijn huisartsen niet toegerust. Dat stellen de Landelijke Huisartsen Vereniging en brancheorganisatie InEen die daarover een brief aan de Eerste Kamer hebben geschreven.

 • ‘Je moet soms puzzelen om erachter te komen wat iemand mankeert’

  Het vak AVG, arts voor verstandelijk gehandicapten, is jong: pas in 2000 werd het officieel erkend als zelfstandig specialisme. Nederland is daarmee het enige land ter wereld waar dit specialisme bestaat. Tot groot genoegen van tweedejaars-aios Dennis Wanrooij: ‘Je bent geen standaarddokter; dat maakt het vak zo mooi.’

 • Goed jaar voor instellingen gehandicaptenzorg

  Instellingen voor gehandicaptenzorg hebben in 2016 een financieel goed jaar gehad. Dat concluderen zorginkoopcoöperatie Intrakoop en accountantsbureau Verstegen na een blik op de jaarverslagen van zo’n 170 instellingen.

 • NZa wil maatregelen tegen wachttijden

  Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten beter gaan samenwerken om de toenemende wachttijden in de zorg tegen te gaan, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

 • Zorgkantoor weet niet wie dringend zorg behoeft

  Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek.

 • Extramurale zorg ouderen en verstandelijk gehandicapten in Zvw

  Er moet een duidelijke omschrijving komen in de Zorgverzekeringswet van de zorg die een specialist ouderengeneeskunde biedt. Dat stelt Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, in een reactie op een Kamerbrief van minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn over extramurale zorg door artsen verstandelijk gehandicapten en specialisten ouderengeneeskunde.

 • Specialistenzorg thuis komt in Zvw

  De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten thuis bieden, moet vanaf 1 januari 2018 worden betaald uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat stelt het Zorginstituut Nederland (ZiN) in het deze week verschenen rapport ‘Extramurale behandeling ontleed’.

 • Verstandelijk beperkt en toch kinderen?

  Wanneer is het krijgen van kinderen voor mensen met een verstandelijke handicap verantwoord en wanneer niet? Geen gemakkelijke vraag, en de hulpverlening is dan ook vaak aarzelend. Een speciaal consultatieteam kan veel betekenen, maar ook een protocol is nodig, bijvoorbeeld over (verplichte) anticonceptie.

 • Euthanasie bij wie dat niet bevat

  Hevig lijdend door een ongeneeslijke ziekte, maar wilsonbekwaam door een verstandelijke beperking. Beslissen over het levenseinde is een duivels dilemma voor behandelaars en familie. De adviesgroep Ethiek van de NVAVG zet de discussie hierover in gang.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.