Meer over radiologie

 • De dokter en het beeld 

  De dokter en het beeld geeft aan de hand van voorbeelden uit de praktijk inzicht in de rol van radiologische beeldvorming in de zorg. Besproken worden onder meer de radiologie van hoofd en hersenen, cardiothoracale en oncologische beeldvorming, radiologie bij spoed, of meer speciaal als het om kinderen gaat.

 • Een beetje flexibeler graag

  Op een avond rond 22.00 uur kreeg ik, bevriend arts op 80 kilometer afstand, een telefoontje van een digibete 90-plusser dat zijn even oude echtgenote de hele dag in bed had gelegen vanwege zodanig ernstige plotse nekpijn dat overeind komen onmogelijk was.

 • Nucleair geneeskundige hanteert onjuiste ­beoordelingscriteria

  In februari 2014 is bij klaagster een melanoom verwijderd. Op 8 juni 2016 heeft de beklaagde nucleair geneeskundige een FDG PET-CT-scan uitgevoerd bij klaagster vanwege vermoeidheid en pijn in de linkerbekkenkam. De arts heeft de scan beoordeeld aan de hand van de Fleischner-criteria en adviseerde na twaalf maanden terug te komen voor controle.

 • CGS ontwerpbesluit radiologie adviesronde in

  Op 7 september 2022 heeft het College Geneeskundige Specialismen (CGS) ingestemd met het landelijk opleidingsplan radiologie. Vanwege het vernieuwde opleidingsplan is het Besluit radiologie op enkele punten aangepast.

 • Een bal in de buik

  Een 15-jarig meisje komt met buikklachten in een ziekenhuis elders. Daar werd een CT-abdomen gemaakt waarop vrij lucht, vrij vocht, en een zeer fors gedilateerde maag en duodenum werd gezien.

 • Acute lagerugpijn

  Een 76-jarige vrouw komt op de Spoedeisende Hulp nadat zij ’s nachts tijdens het omdraaien in bed rugpijn heeft gekregen. Ze is bekend met een TIA waarvoor zij clopidogrel gebruikt.

 • Een gezwollen en pijnlijke knie

  Een 55-jarige man heeft sinds twee maanden een zwelling en acute atraumatische pijn in zijn rechterknie, zonder relevante voorgeschiedenis. De klachten nemen toe bij axiale belasting en er is nachtpijn.

 • Europese radiologen: ‘MRI bij borstkankerscreening dicht weefsel’

  De Europese vereniging voor borstradiologie stapt af van de uniforme aanpak van een tweejaarlijkse mammografie, zoals in Europa momenteel de standaard is voor borstkankerscreening. De vereniging komt met een nieuwe richtlijn, waarin ze vrouwen met extreem dicht borstweefsel een MRI-screening adviseren.

 • Onjuiste diagnose bij knobbeltje in borst

  De radioloog heeft klaagster lichamelijk onderzocht en een echografie gemaakt in verband met een knobbeltje in haar borst. Hierbij was er volgens hem geen hoge verdenking op een mammacarcinoom.

 • Een productieve hoest en pijn in de rechterflank

  Een 83-jarige vrouw, bekend met onder andere COPD GOLD III, kwam op de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis vanwege dyspneu en thoracale pijn. Ze heeft sinds ongeveer veertien dagen pijn in de rechter­flank die niet vastzit aan de ademhaling.

 • Weke delen letsel na een val

  Een 4-jarig meisje valt in een struik en loopt een snijwond in de rechterwang op. Vier maanden later is op een Cone Beam CT een scherp afgelijnd, weinig dens letsel in de weke delen juist lateraal van het rechterzygoma te zien. Waar denkt u aan?

 • Een vrouw met progressieve dyspneu en hoesten

  Een 49-jarige vrouw kwam op onze poli met sinds vijf dagen progressieve dyspneu en hoesten (met eenmalig hemoptoë). Zij herkende de klachten van vorige astma-exacerbaties, waarna zij op eigen initiatief 85 inhalaties Symbicort en 20 inhalaties salbutamol had genomen zonder effect.

 • Een vrouw met hoofdletsel na een val

  Een 54-jarige vrouw kwam op de Spoedeisende Hulp vanwege hoofdletsel. Ze is bekend met recidiverende long­embolieën en een gegeneraliseerde angststoornis waarvoor ze acenocoumarol en venlafaxine gebruikt. Op een boerderij is ze omvergelopen door een schaap en met haar hoofd tegen een muur gevallen.

 • Een zwelling onder het schouderblad

  Een 69-jarige vrouw komt op de polikliniek ortho­pedie vanwege een pijn­loze zwelling onder het linkerschouderblad met daarbij een klikkende sensatie als ze de schouder beweegt.

 • Een man met een plots boller wordende buik

  Een man van 74 jaar komt naar de SEH omdat sinds een dag zijn buik steeds boller wordt. Hij is toenemend misselijk en heeft buikpijn. Patiënt heeft al langer klachten van obstipatie en gebruikt laxantia. Twintig jaar geleden heeft hij een CVA doorgemaakt, met nog een spastische parese van zijn linkerarm.

 • ‘Nog harder rijden, nog hoger springen’

  Michael Bekendam is radioloog in opleiding in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en zit in zijn tweede jaar. Door de relatieve rust op zijn werk heeft hij tijd voor outdoorsporten zoals motorcross en kitesurfen.

 • Uitval links en hallucinaties

  Een 70-jarige man met een blanco voorgeschiedenis kwam op de SEH met acuut ontstane hoofdpijn, visusverlies links en verminderde kracht en aansturing van linkerarm en -been.

 • Jonge vrouw met hoofdpijn en visusklachten

  Een 18-jarige vrouw maakt een wereldreis. Op de tiende dag wordt ze overvallen door een snel in ernst toenemende, in sterkte ­wisselende, kloppende hoofdpijn. De geraadpleegde artsen denken aan migraine, haar eigen huisarts denkt aan een clusterhoofdpijn.

 • 36 weken zwanger en buikpijn

  Een 28-jarige vrouw is 36 weken zwanger, niet in partu, maar heeft toenemende pijn onder in de buik. Pre-eclampsie is uitgesloten. Wat ziet u op de CT-abdomen?

 • Een pral gespannen buik en obstipatie

  Een 69-jarige man met in de voorgeschiedenis een CVA met forse restschade, heeft al zes dagen geen ontlasting gehad en heeft een pral gespannen, stille buik die drukpijnlijk is.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.