Meer over polyfarmacie

 • Best practice (vervolg)

  In het gesprek viel mij op dat ook bij de nieuwe analyse een aanname werd gebruikt die onterecht kan leiden tot een ‘signaal’. In het bijzonder ging het hier om de aanname dat het aantal verrichtingen polyfarmacie gerelateerd moet zijn aan het aantal ouderen in de praktijk.

 • Veel niet-gezonde ouderen gaan door met insulinegebruik

  Ouderen met diabetes type 2 die in slechte gezondheid verkeren, gebruiken vaker insuline, en blijven het vaker gebruiken, dan degenen die goed gezond zijn. Dit sluit niet aan bij het advies om ouderen met beperkte levensverwachting minder strak in te stellen.

 • Medicatiebeoordeling moet praktischer

  Er zijn nogal wat Nederlandse initiatieven op het gebied van deprescribing: het stoppen met voorschrijven van een langdurig gebruikt medicijn. Rob van Marum wil die kennis graag bundelen en gebruiken voor de herziening van de richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.

 • Helft ouderen wil periodieke controle medicatie

  Ruim de helft van de thuiswonende ouderen is vóór een periodieke beoordeling van hun medicatie samen met de apotheek en de huisarts of medisch specialist. Dat blijkt uit een peiling die ouderenbond ANBO hield onder ruim zevenduizend leden en niet-leden.

 • Huisarts moet actiever medicatie beoordelen

  Veel huisartsen laten polyfarmaciebeoordelingen over aan de apotheker. Dus is het vaak de apotheker die bepaalt welke patiënten voor een beoordeling in aanmerking komen en die de geselecteerde patiënten vraagt naar hun ervaringen. Dat moet anders.

 • Polyfarmacie oorzaak delier

  Polyfarmacie is een onafhankelijke risicofactor voor het ontwikkelen van een delier bij acuut opgenomen ouderen. Dat schrijven …

 • Huisartsenzorg = basiszorg

  Basiszorg is de kern van het huisartsenvak, maar dreigt toch, mede door de ketenzorg, in het gedrang te komen. Ook in de bekostigingsvoorstellen van de NZa. Het dagelijks werk van de dokter moet in ere worden hersteld, vindt huisarts Marije Holtrop.

 • Te veel - Luc Bonneux

  ‘Medicalisatie’ is een inhoudsloos begrip. Het wordt gehanteerd in een ongenuanceerd antitechnologisch discours door denkers die klepels en klokken hebben gehoord, maar weinig benul hebben waar die hangen.

 • Klinische geriatrie? Nooit van gehoord

  De klinische geriatrie komt nauwelijks in beeld bij de geneeskundestudenten. Op slechts twee faculteiten is het een verplicht coschap. Die onbekendheid maakt onbemind en dus kiezen weinig studenten voor dit specialisme.

 • Stapeling medicijnen bij ouderen aangepakt

  De nieuwe multidisciplinaire richtlijn Polyfarmacie bij ouderen adviseert een jaarlijks consult met alle kwetsbare ouderen die meer dan vijf geneesmiddelen krijgen. Er wordt nog wel gesteggeld over de vergoeding en ook de automatisering voldoet nog niet.

 • Dementen sterven door antipsychotica

  Een oude vrouw met de ziekte van Alzheimer woont in een verpleeghuis. Ze is volledig de weg kwijt en gilt soms uren aaneen. Farmaceutische rust door antipsychotica blijkt echter een gevaarlijke uitweg.

 • Blog Sigrid - They gotta have faith

  Mijn Indiase buurvrouw en ik genieten nog even van de stilte voor de storm in het British Museum. Volgende week beginnen we aan een jaar hard studeren voor een master Medische Antropologie.

 • Gevorderde leeftijd, andere medicijnen

  Onderzoek wijst uit dat artsen de keuze voor een bepaald medicijn laten afhangen van de leeftijd van de patiënt. Ook als dat niet conform de richtlijn is.

 • 'Ouderen dupe van beleid goedkope medicijnen'

  Ouderen en andere zwakken in de samenleving zullen de dupe worden van het beleid om medicijnen goedkoper te maken. Dat heeft de Stichting Belangenbehartiging Openbare Apothekers (BOA) vandaag laten weten.

 • De paradox van de polyfarmacie

  Vooral ouderen met een chronische aandoening slikken veel verschillende medicijnen. Dat daaraan nadelen kleven is evident. Maar verrassend genoeg is voor veel van deze ‘grootverbruikers’ de oplossing níet dat ze minder pillen moeten gaan slikken.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.