Meer over medisch-specialistische zorg

 • ‘Limiteer de uitgaven aan add-ons’

  De uitgaven aan add-on geneesmiddelen – geneesmiddelen die naast een dbc in rekening kunnen worden gebracht – stegen in 2020 binnen de medisch-specialistische zorg met bijna 8 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse medisch-specialistische monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De toezichthouder oppert om een plafond te stellen aan het bedrag dat binnen de uitgaven aan medisch-specialistische zorg aan deze medicijnen mag worden besteed.

 • Eerste ‘vrije dbc’s’ zien levenslicht

  Voor de nieuwe bekostigingsmanier van de ‘vrije dbc’ voor medisch-specialistische zorg is tot nu toe acht keer een toepassing bedacht en goedgekeurd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

 • ‘Coronacrisis legitimeert vrije dbc’

  De coronacrisis benadrukt het nut van een facultatieve prestatie voor medisch-specialistische zorg. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die het ministerie van VWS adviseert zo’n ‘vrije dbc’ toe te staan. Want hiermee kan volgens de toezichthouder een ‘nuttige bijdrage’ worden geleverd aan het oppakken van de reguliere zorg.

 • De dagen van de dbc lijken geteld

  Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit ligt contracteren zorgverzekeraars en -aanbieders voortaan op basis van de gezondheidswinst die artsen bij hun patiënt bereiken. En wordt in de toekomst in plaats van per dbc afgerekend per verrichte zorghandeling. Niet iedereen is daar blij mee.

 • Bruins voelt wel voor andere bekostiging medisch-specialistische zorg

  Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) ziet wel heil in een concrete norm voor het aantal vernieuwende contracten dat moet worden gesloten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders, waarin zij afspreken dat de verzekeraars de aanbieders betalen voor geleverde gezondheidswinst.

 • NZa: ‘Gezondheidswinst patiënt moet beloning arts bepalen’

  Zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg moeten worden beloond op basis van de gezondheidswinst die een patiënt boekt door hun behandeling, en niet voor het uitvoeren van handelingen. Dat adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan minister Bruno Bruins (Medische Zorg). De NZa wil af van het huidige dbc-systeem waarbij pas kan worden gedeclareerd nadat het diagnose- en behandeltraject helemaal is afgerond, en wil declareren na elke zorgactiviteit mogelijk maken.

 • Ruim 400 miljoen euro te veel naar medisch-specialistische zorg

  Er is in 2016 en 2017 waarschijnlijk zo’n 418 miljoen euro meer aan medisch-specialistische zorg uitgegeven dan was afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt uit de financiële verantwoording over 2017 die het kabinet deze week heeft afgegeven.

 • Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg ‘zware opgave’

  Harde afspraken over per wanneer ICT betere informatiewisseling in de zorg mogelijk maakt. Wat dwingendere formuleringen over het nakomen van afspraken. En handhaving van de vrije keuze om te werken in loondienst of als vrijgevestigde. Dat is wat het hoofdlijnenakkoord, dat eind vorige week gesloten werd voor medisch-specialistische zorg, zoal te bieden heeft, naast een stevige rem op de uitgavengroei. FMS-voorzitter Marcel Daniëls spreekt van ‘een zware opgave’ naar aanleiding van de afsprakenset.

 • Uitgaven medisch-specialistische zorg te hoog geweest

  De uitgaven aan medisch-specialistische zorg zijn in de jaren 2016 en 2017 hoger uitgepakt dan was afgesproken in het toenmalige hoofdlijnenakkoord. Dat blijkt uit het nieuwe akkoord voor medisch-specialistische zorg.

 • Uitgavengroei medische zorg wordt beperkt

  De uitgaven aan medisch-specialistische zorg mogen de komende jaren nog maar beperkt groeien, maar de groei van de uitgaven moet per 2022 op nul uitkomen. Dat is opgenomen in een nieuw bestuurlijk hoofdlijnenakkoord voor medisch-specialistische zorg.

 • Erasmus MC en KLM lokken medisch toerist

  Ruim vierhonderd buitenlanders kwamen in 2017 af op de hoogcomplexe zorg van het Erasmus MC. Het ziekenhuis heeft afspraken gemaakt met KLM Health Services en Schiphol om dit te bevorderen. Waarom boort Rotterdam deze markt aan?

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.