Meer over langdurige zorg

 • Overheidsorganisaties: ‘Toegang tot de langdurige zorg moet anders’

  Omdat de toegankelijkheid van de langdurige zorg voor ouderen, gehandicapten en ggz-patiënten onder druk staat, hebben vier organisaties – het CIZ, ZiN, de NZa en het CAK – de koppen bij elkaar gestoken en een gezamenlijke ‘werkagenda’ opgesteld. Ze bepleiten forse veranderingen om de langdurige zorg ‘toekomstbestendig’ te maken. Uitgangspunt is om de relatief dure Wlz beschikbaar te houden voor de meest kwetsbaren.

 • RAILZ: nieuwe richtlijnen voor de langdurige zorg

  Het is belangrijker dan ooit dat artsen in de lang­durige zorg op basis van de laatste inzichten en kennis de juiste diagnoses kunnen stellen en een behandeling kunnen starten, stoppen of bijstellen. Immers: De langdurige zorg staat voor complexe uitdagingen, zoals toenemende zorgzwaarte en een tekort aan zorgprofessionals. In het nieuwe, meerjarige RAILZ-programma bundelen Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, en NVAVG, de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten, hun krachten.

 • ‘Te veel patiënten met psychische aandoening in de Wlz’

  De instroom van patiënten met psychische aandoeningen in de Wet langdurige zorg (Wlz) is te groot en moet drastisch worden verlaagd. Zo nodig worden financiële maatregelen getroffen tegen partijen als gemeenten, zorgkantoren en zorgaanbieders.

 • Kosten langdurige zorg bijna 9 procent omhoog

  De kosten van de langdurige zorg in ons land stegen vorig jaar met 8,9 procent, met name doordat er meer mensen voor in aanmerking kwamen. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aan het begin van 2021 hadden 324 duizend mensen langdurige zorg nodig, aan het eind waren het er ruim 340 duizend. De kosten rezen naar 28,4 miljard euro (zorg- en beheerskosten, subsidies).

 • Opeens moeten meer mensen op langdurige zorg wachten

  Het aantal mensen dat moet wachten op een plek in een verpleeg- en verzorgingshuis, de gehandicaptenzorg en de langdurige geestelijke gezondheidszorg is plotseling extra gestegen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoe dat komt, kan de autoriteit nog niet zeggen.

 • Minister Helder (Langdurige Zorg) wil rem op groei zorgpersoneel

  De continue stijging van het aantal mensen dat in de zorg werkt, is niet meer houdbaar. Er is ook personeel nodig voor andere maatschappelijk belangrijke terreinen, zoals onderwijs, bouw en de energietransitie. Om de stijgende zorgvraag aan te kunnen, moet de zorg anders worden georganiseerd. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport aan de Tweede Kamer.

 • Zorginstituut: ‘Stijging zorgkosten stabiel ondanks corona’

  De kosten van de reguliere zorg daalden in 2020 met 2,2 miljard euro door het wegvallen van zorg. Daar staat echter een extra uitgave van bijna 3,9 miljard euro tegenover aan coronagerelateerde kosten. Daardoor zijn de totale gemaakte kosten in de Zorgverzekeringswet gestegen met 3,7 procent.

 • ‘Verduurzaming zorgvastgoed vergt 8 miljard’

  De langdurige zorg moet grootschalig renoveren of investeren in nieuwbouw om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren. Volledig inzetten op nieuwbouw vergt een investering van 8 miljard euro, zo heeft ABN AMRO becijferd in een rapport over verduurzaming van vastgoed.

 • Ziekenhuiszorg kan niet zonder revalidatiegeneeskunde

  Revalidatiegeneeskunde is gericht op het verbeteren en behouden van participatie, het meedoen in onze maatschappij. Aangezien daar steeds meer belang aan wordt gehecht, krijgt het specialisme een steeds prominentere plek in de ziekenhuiszorg. Drie verschillende casussen laten zien hoe.

 • CPB: ‘Verslechterende match cliënt en beschermde woonvorm’

  Het aantal cliënten dat buiten de eigen regio in een beschermde woonvorm gaat wonen, is met ongeveer 20 procent gedaald. Maar binnen de eigen regio is de match tussen cliënt en zorgaanbieder echter niet altijd goed en het risico daarop neemt per 2022 toe.

 • Huisartsen bezorgd over kleine woonzorghuizen

  Huisartsen luiden de noodklok omdat de zorg aan ouderen in kleinschalige woonzorghuizen steeds vaker op hun bord terechtkomt, terwijl die naar hun idee eigenlijk in handen zou moeten zijn van een specialist. ‘Wij krijgen dagelijks telefoontjes van huisartsen die het hier heel moeilijk mee hebben’, aldus Garmt Postma, bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

 • Evaluatie langdurige zorg: niet alle doelen behaald

  De doelen van de hervorming van de langdurige zorg, die in januari 2015 is ingevoerd, zijn slechts gedeeltelijk behaald. De kosten van de langdurige zorg groeien minder hard en mensen met beperkingen blijven langer thuis wonen.

 • Minder mensen maken gebruik van Wlz, maar kosten stijgen

  340 duizend mensen ontvingen in 2017 langdurige zorg, een afname van vijfduizend ten opzichte van 2015. Een verklaring voor de afname is dat mensen in 2017 minder snel in aanmerking kwamen voor langdurige zorg dan in 2015, zo stelt Vektis, informatiecentrum voor de zorg.

 • Psychische stoornis nu ook grondslag voor Wlz

  Het kabinet wil de Wet langdurige zorg (Wlz) openstellen voor ggz-cliënten die permanent intensieve zorg nodig hebben. Psychiaters noemen het plan de ‘opheffing van een weeffout in de langdurige zorg’, de Tweede Kamer dringt aan op haast. De stand van zaken in vijf vragen.

 • Patiëntenfederatie: Zorg krijgen van de gemeente lastig

  Het is voor veel mensen moeilijk om toegang tot zorg of ondersteuning van de gemeente te krijgen. Het aanvragen ervan is voor veel mensen een frustrerend proces en als het dan is gelukt, is het vaak niet op tijd of niet goed genoeg passend bij de situatie. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer de Patiëntenfederatie Nederland.

 • Wlz voor patiënten in de ggz wordt grote ingreep

  Áls de Wet langdurige zorg voor hen wordt opengesteld, komen ongeveer 11.750 tot 16.250 patiënten met een psychische ziekte onder die wet te vallen vanwege een blijvende behoefte aan toezicht of nabijheid van zorg.

 • NZa wil maatregelen tegen wachttijden

  Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten beter gaan samenwerken om de toenemende wachttijden in de zorg tegen te gaan, vindt de Nederlandse Zorgautoriteit NZa.

 • Zorgkantoor weet niet wie dringend zorg behoeft

  Zorgkantoren weten onvoldoende wie er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dringend zij zorg nodig hebben, concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van onderzoek.

 • 371 gemeenten gaven geld zorgbudget niet uit

  Slechts 22 gemeenten sloten het jaar 2015 af met een tekort aan geld voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. De andere 371 gemeenten hielden geld over van het budget dat ze van het rijk kregen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.