Meer over kosten en baten

 • Kosten­effectiviteit in de zorg mag geen taboe zijn

  Farmaceuten brengen voor zeldzame ziektes extreem dure medicijnen op de markt, die daarmee andere behandelingen verdringen. Artsen en politiek durven hiertegen weinig weerstand te bieden. Maar dat zou wel moeten, vinden Arnold Baars en Hans-Peter Bootsma.

 • Gangbare zorg is lang niet altijd verzekerde zorg

  Veel verleende zorg voldoet niet aan de regels voor vergoeding uit de zorgverzekeringswet, maar wordt toch vergoed. Als we een duurzame betaalbaarheid willen van behandelingen die wél bewezen effectief zijn, dan moet die vergoeding stoppen, zeggen drie betrokken adviseurs. Een oproep aan zorgverleners en zorgverzekeraars.

 • Financiële basis academie wordt wankel

  Minister Bruins schreef in een brief aan de Kamer dat de umc’s zich moeten ontwikkelen tot centra voor complexe en tertiaire zorg. Deze ontwikkeling – die ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ondersteunt – lijkt zorginhoudelijk gewenst, maar heeft ook bedrijfsmatige, logistieke en financiële consequenties.

 • Wachtlijst is een systeemfout die opgelost kan worden

  Het huidige systeem waarbij zorgverzekeraars budgetafspraken maken met ziekenhuizen veroorzaakt wachtlijsten zonder dat iemand zich daarvoor verantwoordelijk voelt. Door afspraken te maken op specialismeniveau worden de wachtlijsten effectief aangepakt.

 • De prijs van langer leven

  Een duidelijke graadmeter van gezondheidszorg is de levensverwachting. In de afgelopen twintig jaar is die voor mannen met maar liefst vijf jaar toegenomen, van 75 naar 80 jaar. Bij vrouwen was de stijging kleiner: zij gingen van 81 naar 83 jaar. De gemiddelde winst in levensverwachting komt daarmee op 3,6 jaar. Qua levensjaren in goede gezondheid hebben mannen vrouwen inmiddels ingehaald. In 1997 brachten beiden 61 jaar in goede gezondheid door, op dit moment zijn dat er voor mannen 65 en voor vrouwen 63.

 • Brainstormen over kostenbeheersing

  Grip krijgen op de stijgende zorgkosten is complex. Celsus Academie voor betaalbare zorg van het Radboudumc liet onderzoekers analyseren wat in de afgelopen jaren op dit gebied is gedaan en brainstormen over wat nog ondernomen kan of moet worden.

 • Een toxische driehoek

  Het was een broeierige zomer met glansrollen voor het ei, de firma Chickfriend, fipronil en Dermanyssus gallinae oftewel, de bloedluis.

 • Eieren voor ons geld?

  Het was een broeierige zomer met glansrollen voor het ei, de firma Chickfriend, fipronil en Dermanyssus gallinae oftewel, de bloedluis.

 • Huisartsen zoeken naar vervolg rond contractering

  De tweejarige contracten tussen huisartsen en zorgverzekeraars die per 2016 ingingen, lopen eind dit jaar af. Hoe nu verder? Weer meerjarig, of vanwege de kabinetsformatie terug naar éénjarig?

 • Substitutie zonder budget kan echt niet meer

  In het hoofdlijnenakkoord uit 2013 staan mooie woorden over substitutie, maar in de praktijk betekent het voor 2017: meer werk voor huisartsen, maar geen extra geld. Dit moeten we, met een nieuw hoofdlijnenakkoord en een nieuw kabinet in aantocht, niet meer willen, zegt huisarts Anton Maes.

 • Specialisten Sionsberg vrijwel schadevrij uit faillissement

  Wie nog geld tegoed heeft van een failliete partij, ziet daar vaak hoogstens een fractie van terug. Artsen van de Sionsberg wisten bijna al hun euro’s aan honorarium te innen die nog openstonden toen het Dokkumer ziekenhuis omviel.

 • Overstap naar biosimilars scheelt miljoenen

  Veel patiënten in het Radboudumc die dure groeihormonen gebruiken, zijn sinds twee jaar overgeschakeld op veel goedkopere biosimilars, die qua werking vergelijkbaar zijn. Omdat de overstap probleemloos is verlopen, pleiten de betrokkenen voor een landelijke switch.

 • Zorggroepen in de knel door btw

  Dat zorggroepen btw moeten betalen, maakt de zorg duurder en ingewikkelder en leidt tot nodeloos rondpompen van geld. Het gaat soms om forse bedragen; voor sommige zorggroepen dreigt zelfs faillissement. ‘Niemand wordt hier beter van.’

 • Zuinig en zinnig valt nog niet mee

  Utrechtse aiossen interne geneeskunde gingen op zoek naar de efficiëntie, evidence en kosten van een aantal alledaagse medische handelingen.

 • Leren van zorgbrede bekostiging à la VS

  In de Verenigde Staten wordt gewerkt met zorgbrede Alternative Quality Contracts. Dit bekostigingsmodel lijkt ook voor Nederland bruikbare lessen te bevatten. Het biedt betere kwaliteit tegen lagere kosten zonder ingrijpende stelselwijzigingen.

 • Richtlijn Sedatie kost meer dan hij oplevert

  De richtlijn Sedatie is niet bij alle indicaties kosteneffectief, zo leert een budget-impactanalyse van SEO Economisch Onderzoek. Met name bij endoscopieën kost uitvoering van de richtlijn meer dan hij oplevert.

 • Slimme prikkels maken zorg efficiënter

  Het cappuccinomodel – financiering die is opgebouwd uit populatiebekostiging, een verrichtingentarief en een innovatie-tarief – levert meer gezondheid en meer zorg voor dezelfde prijs.

 • Betere ild-zorg met behandeladvies door experts

  Een centraal team van experts dat collega-specialisten van steun en advies voorziet. Dit concept komt bijvoorbeeld de begeleiding van patiënten met een interstitiële longaandoening (ild) ten goede.

 • Hoe je als specialist ondernemer blijft

  Met de introductie van de integrale bekostiging in 2015 gaat de verhouding tussen medisch specialist en ziekenhuis veranderen. In de discussie daarover lijkt het alsof de door de Orde van Medisch Specialisten gepresenteerde modellen de enig denkbare zijn. Dat is onjuist.

 • Huisarts anders belonen is kwestie van lef

  Om de kwaliteit van een huisartsenpraktijk te meten bestaat de in Engeland ontwikkelde Maturity Matrix. Huisarts Martijn van Nunen komt met het idee om daaraan de beloning te koppelen. Het werkt een beetje als de belastingdienst: zelf opgeven en achteraf afrekenen.

 • Huisartsenzorg = basiszorg

  Basiszorg is de kern van het huisartsenvak, maar dreigt toch, mede door de ketenzorg, in het gedrang te komen. Ook in de bekostigingsvoorstellen van de NZa. Het dagelijks werk van de dokter moet in ere worden hersteld, vindt huisarts Marije Holtrop.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.