Meer over huiselijk geweld

 • Verplichte stappen voor artsen bij kindermishandeling

  Katrien Zetsma, adviseur gezondheidsrecht bij Artsenfederatie KNMG werd geïnterviewd door het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling over de herziening van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld.

 • Tekort vertrouwensartsen speelt rol in wachtlijsten

  Uit recent onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) blijkt dat bij alle Veilig Thuis-organisaties kinderen en ouders te lang moeten wachten op de afhandeling van een melding of een onderzoek. Volgens de Vereniging Vertrouwensartsen speelt het tekort aan artsen daarin een rol, en daar lijkt geen verbetering in te komen.

 • The age of destroying

  Pauline Peyrade won dit jaar de Prix Goncourt voor haar debuutroman The age of destroying – de Neder­landse vertaling van dit Franse boek draagt een Engelse titel. Het boek bestaat uit twee monologen van Elsa, respectievelijk op jonge en volwassen leeftijd.

 • Vernieuwd: KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Op 20 november 2023 is de herziene versie van de KNMG-meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd en in werking getreden, ter vervanging van de versie uit 2018. De meldcode is op een aantal punten aangepast. Met deze aanpassingen komen we aan de wensen van onze achterban tegemoet.

 • Jong, dynamisch en volop in ontwikkeling: het vak van vertrouwensarts

  Als vertrouwensarts ben je de belangrijkste medische schakel tussen Veilig Thuis en de gezondheidszorg bij huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Dat kan heftig zijn, weet aios Janneke Witte, maar het motiveert haar ook. ‘Ik hoop vooral dat onze bemoeienis voor een keerpunt zorgt.’

 • De vechtscheiding is een mijnenveld voor huisartsen

  Zo nu en dan leidt het wapengekletter rond een vechtscheiding tot een tuchtklacht tegen de betrokken huisarts. Vaak delft dan de huisarts het onderspit omdat hij of zij ergens buiten de lijntjes heeft gekleurd.

 • Angst voor verdwijnen vertrouwensartsen

  Vertrouwensartsen vrezen voor het op termijn verdwijnen van hun vak. Dat bleek tijdens het lustrumcongres in Rotterdam naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de vertrouwensarts op 4 oktober. Tijdens een workshop benoemden vertrouwensartsen zelf ook mogelijke oplossingen.

 • Artsencoalitie bezorgd om kwetsbare mensen

  Hoewel de cijfers (nog) niet uitwijzen dat huiselijk geweld tijdens de coronacrisis vaker voorkomt, maakt de artsencoalitie kindermishandeling en huiselijk geweld zich grote zorgen over kinderen èn volwassenen in kwetsbare situaties.

 • Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld leren gebruiken

  Vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld herkennen en bespreekbaar maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Speciaal voor artsen is er daarom in samenwerking met Augeo een gratis korte online module ontwikkeld. Het doel? Leren om vermoedens van geweld te signaleren en kans op geweld zoveel mogelijk proberen te voorkomen door de juiste stappen en afwegingen te doorlopen.

 • Ministers: ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling lijken te dalen’

  Ongeveer 5,5 procent van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder is in een periode van vijf jaar slachtoffer geweest van huiselijk geweld en ongeveer 3 procent van de kinderen zijn jaarlijks het slachtoffer van ten minste één vorm van kindermishandeling, in bijna alle gevallen door een biologische ouder. 

 • KNMG voegt afwegingskader toe aan meldcode mishandeling

  Het moet voor artsen makkelijker worden om te besluiten of ze een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld moeten melden bij Veilig Thuis. Daarom heeft de KNMG een ‘afwegingskader’ toegevoegd aan het stappenplan in de meldcode.

 • Meer tijd voor veldnorm kindermishandeling

  Artsen en andere zorgverleners krijgen langer de tijd om te bepalen bij welke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld melding bij advies- en meldpunt Veilig Thuis gewenst is. Het zogeheten afwegingskader dat hiervoor moet worden opgesteld, hoeft pas in 2019 klaar te zijn.

 • Eurosafe Conference 2017

  Het congres draait om onderzoek naar het voorkómen van letsel bij ouderen, kinderen, in het verkeer, tijdens sport of werk. Het gaat over uiteenlopende onderwerpen van huiselijk geweld tot hersenschade.

 • Verplichte veldnorm voor melden kindermishandeling

  Beroepsgroepen, waaronder artsen, worden verplicht per 1 januari 2018 over een veldnorm te beschikken, waarin zij omschrijven wanneer (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling moeten worden gemeld bij Veilig Thuis.

 • Kindermishandeling en huiselijk geweld

  Kindermishandeling en het signaleren ervan krijgt veel aandacht. In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling uit juli 2013 is de verplichte kindcheck opgenomen

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.