Meer over gepaste zorg

 • Zorgfinanciering zendt de verkeerde prikkels uit

  Het huidige financieringsmodel van de medisch-specialistische zorg geeft verkeerde prikkels – lange behandeltrajecten leveren bijvoorbeeld meer geld op. Zorg wordt pas passende zorg als de financiering aansluit als een maatkostuum. Dat kan al met enkele aanpassingen.

 • Passende zorg of ‘one size fits all’-zorg?

  Passende zorg lijkt een prachtig uitgangspunt voor de zorg. Maar als het wordt toegepast om de kosten te beheersen kan het ertoe leiden dat we de context en het gezond verstand uit het oog verliezen.

 • Gebruik van infusen en urinekatheters kan minder

  Een hardnekkig voorbeeld van onnodige zorg is het onterecht gebruik van infusen en urinekatheters. Dat blijkt uit het onderzoek waarop Bart Laan (Amsterdam UMC) deze week promoveerde. Ze worden vaak routinematig gebruikt en meestal gezien als een veilig hulpmiddel, terwijl toch bekend is dat het gebruik ervan nogal eens leidt tot infecties en andere complicaties.

 • Ziekenhuis maakt zelf tabletten voor thuisbehandeling van terugval bij MS

  In samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis maakt de ziekenhuisapotheek van het Catharina Ziekenhuis capsules met 100 mg methylprednisolon. Deze dosering was in Nederland niet verkrijgbaar, waardoor MS-patiënten waren aangewezen op intraveneuze toediening. Per 1 februari wordt deze behandeling vergoed door alle zorgverzekeraars.

 • Toezichthouders komen met dwingend actieplan voor gepaste zorg

  Zorgtoezichthouders NZa en het Zorginstituut Nederland stelden een gezamenlijk actieplan op om tot meer gepaste zorg te komen. Belangrijkste punten uit hun actieplan zijn: een andere bekostiging voor electieve, chronische en acute zorg, en versnelde toelating van innovatieve, digitale zorg en zorg gericht op preventie. En eventueel doorzettingsmacht om lokaal meer gepaste zorg te kunnen afdwingen.

 • Overheveling van zorg? Of overheveling van problemen?

  Het concept ‘juiste zorg op de juiste plek’ is massaal omarmd. Maar er is weinig oog voor de praktische ­consequenties ervan, zoals de investeringen in tijd en geld. Laurens Huisman en Wilma van der Scheer zetten de kant­tekeningen op een rij.

 • Laten is lastiger dan doen

  In veel NHG-Standaarden staan adviezen om iets te laten. Huisartsen hebben het daar moeilijk mee. Reden voor het NHG om uit te zoeken waarom dat zo is.

 • ‘Beter finetunen: wat doe je bij wie?’

  Wat is de beste behandeling voor een patiënt? Artsen die bereid zijn de uitkomst van hun behandelingen structureel te onderzoeken, kunnen die vraag beter beantwoorden dan nu het geval is. Daarom pleiten medisch specialisten voor zorgevaluatie, vertelt Hanna Willems.

 • Onafhankelijk huisartsenbezoeker levert geld op

  De inzet van een onafhankelijk huisartsenbezoeker kan leiden tot het doelmatiger, goedkoper voorschrijven van medicijnen. Dat stelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) op basis van onderzoek onder 48 huisartsen die laag scoorden op de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen. Het IVM deed het onderzoek samen met Zilveren Kruis Achmea.

 • Gepaste zorg

  Gepaste zorg, passende zorg, gepast gebruik van zorg: het zijn termen die u regelmatig tegenkomt in Medisch Contact en die alles te maken hebben met het verbeteren van de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg.

 • Passende zorg in de laatste levensfase

  Hoe bereiken we in Nederland dat mensen in de laatste periode van hun leven passende zorg krijgen? In maart verscheen het rapport Niet alles wat kan, hoeft. Op

 • ‘Artsen moeten ook weten wanneer te stoppen’

  Aan het einde van het leven is curatief behandelen niet per se de beste optie, leert het rapport van een multidisciplinaire stuurgroep. Drie deelnemende artsen spreken met elkaar over passende zorg in de laatste levensfase.

 • Eisende patiënt is een mythe

  Oncologische patiënten eisen vrijwel nooit een behandeling of onderzoek. Als ze dat al doen, dan zijn die verzoeken …

 • Bert Boer: ‘Pakketbeheer is geen kwestie van bezuinigen’

  Zorginstituut Nederland maakt sinds kort afspraken met het veld over gepast gebruik van zorg en voorwaarden voor de vergoeding ervan, vertelt Bert Boer van Zorginstituut Nederland. Artsen krijgen meer invloed op de vergoeding, maar zullen ook vaker ‘nee’ moeten zeggen tegen een patiënt.

 • Elke dag is er één, maar kwaliteit is voorwaarde

  Hans van den Bosch lijdt aan grootcellig B-lymfoom (CZS). Hij kiest voor kwaliteit van leven en wil niet in een eindeloos behandelcircuit belanden. Zijn oncoloog vindt ‘niet behandelen’ een gemiste kans. Hans schrijft hem een brief, waarin hij zijn opvatting en gevoelens onder woorden brengt.

 • Amsterdamse cardioloog Dappere Dokter 2013

  Cardioloog Ad Bakx van het Amsterdamse BovenIJ Ziekenhuis is de Dappere Dokter van het jaar 2013. Met twee huisartsen heeft hij werkafspraken gemaakt over het terugverwijzen …

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.