Meer over diagnostiek

 • Mensen zijn net auto’s

  Enkele jaren geleden moest ik vaak vergelijkingen trekken met auto’s. Hoe meer kilometers op de teller hoe vaker en sneller ze beginnen te pruttelen. Zo is dat ook met de plasstraal van de man. Een man van 65 jaar die zegt dat hij nog net zo ver of hard plast als pak hem beet veertig jaar geleden?

 • Pleidooi voor herwaardering van de postmortale diagnostiek

  Obductie is niet alleen een waardevol diagnostisch instrument, het draagt ook bij aan kwaliteitsborging van de gezondheidszorg. Het is daarom tijd om de dalende trend van het aantal obducties te keren, vindt de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

 • Wat is nu eigenlijk ziekte?

  Recentelijk werd mijn aandacht getrokken door een stuk in Trouw met de kop: ‘Burn-out bestaat wel degelijk, vinden psychologen’. De klachten die mensen die een burn-out hebben zijn lekker aspecifiek: vermoeidheid, prikkelbaarheid, somberheid, slapeloosheid etc. Kunnen dus ook passen bij bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, of misschien wel een nog niet ontdekte maligne tumor.

 • Psychiater is te stellig over diagnose frontotemporale dementie

  ‘Ik vind dat er zwaar wordt geoordeeld over het handelen van de psychiater, die samen optrok met een geriater en een multidisciplinair team’, zegt psychiater en jurist Noortje van de Kerkhof. De tuchtzaak draait om een patiënte die de psychiater verwijt dat hij onterecht de diagnose frontotemporale dementie (FTD) heeft gesteld.

 • Internist merkt hoge kaliumwaarde niet op

  Klagers zijn de nabestaanden van hun (schoon)moeder, die enkele dagen na een niertransplantatie is overleden. Het college acht de keuze van de internist om bij een verhoogde kaliumwaarde niet meteen te behandelen verdedigbaar, gelet op de risicoafweging die de internist heeft gemaakt.

 • ‘Ras’ en etniciteit registreren in de zorg: een precaire kwestie

  Op tal van plaatsen in de zorg wordt van patiënten hun herkomst en etniciteit genoteerd. Dit is misleidend: binnen een etnische groep zijn verschillen vaak groter dan tussen groepen, en relevante gezondheidsverschillen hangen veelal samen met sociaal-economische verschillen, terwijl onterecht een biologisch verband wordt gesuggereerd.

 • Berisping voor huisarts die baby met koorts niet goed behandelde

  Huisarts heeft volgens het college onzorgvuldig en verwijtbaar gehandeld bij het onderzoek naar en het stellen van een diagnose bij een zeer jonge patiënte van nog geen twee maanden oud. Hij heeft gehandeld in strijd met de richtlijn Kinderen met koorts.

 • Kleine kwalen bij kinderen

  In het volumineuze Kleine kwalen bij kinderen worden 165 aandoeningen behandeld met steeds beschrijvingen van etiologie, diagnostiek en beleid. Van ziekten met vlekjes, krentenbaard, platvoeten tot lastig eten, driftbuien, de triggerduim en het zondagmiddagarmpje.

 • ‘Medisch-diagnostisch specialist’ maakt het te bont

  ‘Artsen moeten op hun qui-vive zijn als patiënten zich vastbijten in de diagnose ziekte van Lyme. Doordat internet bol staat van onjuiste informatie over dit ziektebeeld kan een grote bron van verwarring ontstaan’, zegt Jan Keppel Hesselink.

 • Onjuiste diagnose bij knobbeltje in borst

  De radioloog heeft klaagster lichamelijk onderzocht en een echografie gemaakt in verband met een knobbeltje in haar borst. Hierbij was er volgens hem geen hoge verdenking op een mammacarcinoom.

 • Onbedoeld gewichtsverlies

  Een 52-jarige man, bekend met primordiale dwerggroei en hypertensie, had onbedoeld gewichtsverlies. Wat ziet u op de X-thorax?

 • Elektrolytenextase

  Waar komt toch het idee vandaan dat zodra een patiënt een voet over de drempel van het ziekenhuis heeft gezet we een realtime en overcompleet beeld moeten hebben van alle componenten die er in zijn bloed te vinden zijn?

 • Duidelijke conclusie helpt patiënt met conversie

  Een conversiestoornis hangt – volgens de ­laatste inzichten – lang niet altijd samen met psychische factoren. Een heldere diagnose door de neuroloog en een goede uitleg aan de patiënt over deze aandoening kan een lange weg door de gezondheidszorg voorkomen.

 • Meer diagnostiek leidt tot minder kosten

  De vraag naar radiologische diagnostiek bij oncologische behandelingen stijgt enorm. De kosten daarvan vormen echter een probleem. Minder beeldvormend onderzoek zal de kosten – gek genoeg – alleen maar doen stijgen.

 • Griepgolf onder controle met ziekenhuisbrede aanpak

  Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft dit jaar maatregelen genomen om de griepgolf op te vangen met minder en kortere opnames. Geriater Paul Dautzenberg en collega’s zijn tevreden met het resultaat. Het ziekenhuis bleef tijdens de piek van de griepepidemie vrijwel constant operationeel.

 • Versimpelde poeptest veelbelovend bij diagnostiek tuberculose

  Een simpele fecestest lijkt werkzaam bij de diagnostiek van tuberculose (tbc). Dit zou zeker bij het vaststellen van de ziekte bij kinderen van aanvullende waarde kunnen zijn. Dit zou zeker bij het vaststellen van de ziekte bij kinderen van aanvullende waarde kunnen zijn.

 • Diagnostiek in de eerste lijn kan slimmer

  Met enkele eenvoudige interventies kan eerstelijnsdiagnostiek kosteneffectiever en klantvriendelijker. Belangrijk is vooral dat betrokken partijen (digitaal) goed samenwerken.

 • Diagnosefouten verdienen meer aandacht

  Bij het terugdringen van vermijdbare schade en sterfte was er tot nog toe weinig aandacht voor diagnosefouten als oorzaak. Het is tijd dat daarin verandering komt, want diagnostiek is tegenwoordig risicovoller dan het medicatieproces.

 • Overbodige dubbeldiagnostiek ver te zoeken

  De indruk bestaat dat diagnostisch onderzoek vaak zonder noodzaak wordt overgedaan. Dus daar zou veel te besparen zijn. Onderzoek van laboratorium PAMM geeft echter een heel ander beeld: onzinnige herhaling van diagnostiek komt nauwelijks voor.

 • De wankele toekomst van ’s werelds grootste isotopenproducent

  Medische isotopen zijn onmisbaar bij de diagnostiek van tal van aandoeningen en hebben ook steeds meer klinische toepassingen. De reactor in het Noord-Hollandse Petten bedient een groot deel van de wereldmarkt. Maar de reactor is verouderd en nieuwbouw is niet vanzelfsprekend.

 • Gezondheidsraad: ‘Ongewenste medicalisering tegengaan’

  Hoewel er geen harde gegevens zijn over hoe vaak ongewenste medicalisering voorkomt en welke kosten dat met zich meebrengt, stelt de Gezondheidsraad in een nieuw advies dat er wel maatregelen nodig zijn om ongewenste medicalisering tegen te gaan.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.