Meer over aansprakelijkheid

 • Zelfstandig of roekeloos?

  Je moet het natuurlijk allemaal nog leren en je supervisor is eindverantwoordelijk, maar je hebt als coassistent ook een eigen verantwoordelijkheid. Wat betekent dat in de praktijk?

 • Wie is er aansprakelijk in een samenwerkingsverband?

  In steeds meer gevallen zijn bij het leveren van zorg verschillende partijen betrokken. Mooi natuurlijk, maar wat als er ergens een fout wordt gemaakt waardoor een patiënt schade lijdt? Wie is er dan aansprakelijk? Er is dringend behoefte aan heldere afspraken.

 • KNMG: kans op aansprakelijkheid bij gebruik spillage ‘gering’

  De KNMG vindt het in uitzonderlijke gevallen weloverwogen gebruik van overblijvend AstraZeneca behoren tot ‘goede zorg’ waarvoor artsen verzekerd dienen te zijn. De artsenfederatie acht daarbij de kans op aansprakelijkheid ‘gering’, laat ze vandaag weten op de website.

 • VvAA: ‘Artsen die doorgaan met vaccineren mogelijk aansprakelijk’

  Huisartsen die ervoor kiezen toch mensen onder de 60 jaar te vaccineren met AstraZeneca, kunnen mogelijk aansprakelijk worden gesteld als daar schade door ontstaat. Oók als de patiënt toestemming heeft gegeven. Daarvoor waarschuwt de verzekeringsorganisatie VvAA, die zegt wel begrip te hebben voor de lastige positie waarin (huis)artsen zich bevinden.

 • Ondersteun de medisch specialist bij het deskundigenonderzoek

  Als een patiënt vindt dat hij onjuist is behandeld, moet een collega het handelen van de aangeklaagde medisch specialist onderzoeken. De wetenschappelijke verenigingen moeten hun leden ondersteunen om dit ‘deskundigen­onderzoek’ goed te verrichten.

 • Medische aansprakelijkheid

  Vorig jaar organiseerde het Kenniscentrum Milieu en Gezondheid een themadag over medische aansprakelijkheid.

 • Mislukte Essure-plaatsing niet verwijtbaar

  Een vrouw die zwanger werd nadat plaatsing van een Essure micro-insert in een van de eileiders niet goed was gegaan, heeft volgens de rechtbank in Den Haag geen recht op schadevergoeding.

 • Verwarrende rechtspraak - Menno Oosterhoff

  Twee rechtszaken vorige week, waarbij de vraag naar toerekeningsvatbaarheid een rol speelde. Jansen Steur is in hoger beroep vrijgesproken. En Tarik Zahzah zal vermoedelijk volledig toerekeningsvatbaar verklaard worden.

 • Check, check, dubbelcheck!

  Sinds enkele jaren is sprake van een systematische aanpak om verwisselingfouten te voorkomen. Deze time-outprocedure bewijst inmiddels haar nut in de operatiekamers. Maar ook op andere afdelingen zijn stopmomenten en dubbelchecks noodzakelijk.

 • De invloed van tuchtrecht op aansprakelijkheid

  Advocaat Hester Uhlenbroek en rechtenstudent Maurice Mooibroek laten aan de hand zes praktijkcases zien dat een tuchtrechter en een civiele rechter elk met een andere bril naar één en dezelfde zaak kunnen kijken.

 • Een arts is geen rechercheur

  De afhandeling van medische aansprakelijkheid is een lastig onderwerp, waar terecht een gedragscode voor is ontwikkeld. Op een aantal punten lijken de samenstellers van deze GOMA-code echter de realiteit uit het oog te hebben verloren.

 • Behandeling claim in eigen hand

  Afwerend en agressief. Zo worden patiënten die een schadeclaim indienen vaak tegemoet getreden door verzekeraars. Vanuit het perspectief van de verzekeraars is dat begrijpelijk. De vraag is of zorgverleners hun patiënten wel aan zo’n behandeling moeten blootstellen.

 • Veilig uitwisselen van elektronische patiëntgegevens

  De KNMG en haar districten organiseren regionale bijeenkomsten over de juridische achtergronden van veilige uitwisseling van patiëntgegevens. Deze bijeenkomsten organiseert de KNMG in samenwerking met het ministerie van VWS en Nictiz.

 • KNMG: EPD - misverstanden over toegang en aansprakelijkheid

  De toegang van zorgverleners tot het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) is straks met allerlei waarborgen omgeven, maar de verhalen in de media wekken vaak een heel andere indruk. En dat is maar één misverstand over de beoogde werking van het landelijke EPD.

 • EPD: misverstanden over toegang en aansprakelijkheid (3)

  De toegang van zorgverleners tot het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) is straks met allerlei waarborgen omgeven, maar de verhalen in de media wekken vaak een heel andere indruk. En dat is maar één misverstand over de beoogde werking van het landelijk EPD.

 • Meer schadeclaims door EPD

  Door het EPD zal een arts meer informatie van anderen moeten raadplegen. Als in die informatie een fout zit die tot een verkeerde behandeling leidt, dan is de hoofdbehandelaar daarvoor verantwoordelijk. En wordt hij aansprakelijk gesteld, dan kan hij de schade vrijwel niet verhalen.

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.