Meer over Zorginstituut Nederland

 • Bezwaar tegen de wet aanscherping kwaliteitsstandaarden 

  De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, GGZ Nederland, MIND, het Nederlands Instituut van Psychologen, de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland hebben, naast anderen, bezwaar ingediend tegen de voorgenomen Wet aanscherping toetsing voorgedragen kwaliteitsstandaarden.

 • Zorginstituut wil verantwoording dure medicijnprijs

  Het Zorginstituut wil stengere regels voor medicijnfabrikanten voor het aanleveren van een uitleg over hoe de prijs van nieuwe, dure, geneesmiddelen tot stand komt. Het liefst wil het Zorginstituut weigeren een beoordeling over toelating in het basispakket te doen als er geen verantwoording wordt gegeven over de prijsopbouw. Daarover wil het Zorginstituut in gesprek met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport.

 • Nacontrole borstkanker moet ook gepersonaliseerd

  De behandeling van borstkanker is in hoge mate gepersonaliseerd. Voor de nacontroles geldt dat niet, en dat kan anders. En beter. Het Zorginstituut geeft een voorzet in een zogenaamd Verbetersignalement. Het is aan ‘het veld’ om dit verder uit te werken.

 • Gezondheidswinst evolocumab niet aangetoond

  Als eerste van een nieuwe generatie cholesterolremmers is evolocumab op 1 april toegelaten op de Nederlandse markt. Toevallig of niet, op dezelfde dag riep Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66, artsen op om de screening op familiaire hypercholesterolemie weer op te pakken.

 • Wie is de baas over het basispakket?

  Volgens minister Schippers is het aan de zorgverzekeraars om te bepalen of zorg onder het basispakket valt. Verzekeraars vrezen dat er dan rechtsongelijkheid ontstaat en zien Zorginstituut Nederland als eerst aangewezene voor deze taak.

 • Onbeholpen stumper - Marcel Canoy

  Eén van mijn activiteiten is het lidmaatschap van de Adviescommissie Pakket van het Zorginstituut Nederland, die de even gewichtige als ondankbare taak heeft te adviseren wat er in het basispakket thuishoort en wat niet. Ik wil u graag confronteren met een ingewikkeld dilemma waar deze commissie steeds weer mee worstelt.

 • Vergoedingsregels ggz ondoordacht

  Zorginstituut Nederland heeft de spelregels voor vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg zodanig aangepast dat een grote groep patiënten met ernstige klachten buiten beeld blijft. Geen slimme manier van bezuinigen, vindt psychiater Kees Kooiman.

 • Bert Boer: ‘Pakketbeheer is geen kwestie van bezuinigen’

  Zorginstituut Nederland maakt sinds kort afspraken met het veld over gepast gebruik van zorg en voorwaarden voor de vergoeding ervan, vertelt Bert Boer van Zorginstituut Nederland. Artsen krijgen meer invloed op de vergoeding, maar zullen ook vaker ‘nee’ moeten zeggen tegen een patiënt.

 • Richtlijnmakers kritisch over Kwaliteitsinstituut

  Het idee achter Zorginstituut Nederland wordt alom onderschreven, maar er zijn ook zorgen: ‘Richtlijnen die erg op de praktijk gericht zijn registerproof maken, is enorm kostbaar en voegt weinig toe.’

Cookies op Medisch Contact

Medisch Contact vraagt u om cookies te accepteren voor optimale werking van de site, kwaliteitsverbetering door geanonimiseerde analyse van het gebruik van de site en het tonen van relevante advertenties, video’s en andere multimediale inhoud. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.